1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski

Koronavirus (COVID-19)

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 17.03.2020. proglasilo vanredno stanje, odnosno stanje prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronavirusa. Ključna tema je bila epidemija virusa COVID-19 te je doneseno niz važnih odluka.

Sarajevo, 17.03.2020. Nakon vanredne sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koja je održana u ponedjeljak, danas je zasjedala državna vlada, a ključna tema dnevnog reda bila je pandemija koronavirusa.

U skladu s Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini državni ministri danas su proglasili stanje prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronavirusa. Također, dogovoreno je popunjavanje i aktiviranje Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje s obzirom na to da je Vijeće ministara BiH usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje. Prema zakonu Ministarstvo sigurnosti BiH koordinira aktivnosti u planiranju i djelovanju institucija i organa Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite i spašavanja.

Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini formira Vijeće ministara BiH i čine ga devet predstavnika Vijeća ministara BiH, pet predstavnika Vlade RS-a, pet predstavnika Vlade FBiH i dva člana Vlade Brčko distrikta BiH.

Vijeće ministara BiH nadležno je za proglašavanje nastanka i prestanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, na prijedlog Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ili na zahtjev nadležnih organa entiteta ili Brčko distrikta BiH, koji su već proglasili stanje nesreće na svojoj teritoriji.

Sarajevo, 16.03.2020. Vlada FBiH danas je zasjedala u proširenom sastavu i donijela niz zaključaka vezanih za COVI-19. Ključni zaključak je proglašenje stanja nesreće na teritoriji FBiH

Pripremljeni su određeni zaključci koji će se implementirati u narednom periodu, a neke od najznačajnijih mjera koje su razmatrane su proglašenja stanja nesreće u FBiH zbog koronavirusa, što znači skraćivanje postupaka u djelovanju.

Ključni zaključak je proglašenje stanja nesreće na teritoriji FBiH.

Preporuke za osoblje i učenike

Preporučuje se kućna samoizolacija i praćenje zdravstvenog stanja navedenim osobama bez simptoma u trajanju od 14 dana od zadnjeg dana mogućeg kontakta, koja podrazumjeva i sljedeće:

 • Potrebno je redovite pratiti simptome: povišena temperatura, kašalj, otežano disanje, druge rane
  simptome bolesti kao što su groznica, grlobolja, bolovi u mišićima;
 • Ukoliko se pojave simptomi, nosite medicinsku masku i obavijestite nadležnog kantonalni zavod za
  jdravstvo radi daljnjeg postupanja;
 • Ne ići na posao, u školu/univerzitet, javna mjesta, ne koristiti javni prijevoz i taksi;
 • Osoba u samoizolaciji trebala bi biti u dobro prozračenoj jednokrevetnoj sobi;
 • Ograničite kretanje i minimalizirajte djeljenje prostora. Osigurati da su zajednički prostori (npr. kuhinja,
  kupaonica) dobro prozračeni;
 • Članovi kućanstva trebaju ostati u drugoj prostoriji ili, ako to nije moguće, održavati udaljenost najmanje 1
  m od osobe u samoizolaciji;
 • Ograničiti broj osoba u kontaktu;
 • Izvršite higijenu ruku nakon bilo koje vrste kontakta s osobom u samoizolaciji ili njegove neposredne
  okoline;
 • Higijenu ruku treba obaviti prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon upotrebe toaleta i kad god ruke
  izgledaju prljavo. Ako ruke nisu vidno zaprljane, može se upotrijebiti sredstvo na bazi alkohola (min.69%).
  Za vidno zaprljane ruke higijenu ruku provoditi sapunom i vodom;
 • Prilikom pranja ruka sapunom i vodom poželjna je upotreba papirnih ručnika za jednokratnu upotrebu za
  sušenje ruku. Ako nisu dostupni, koristiti čiste ručnike isključivo za osobu u samoizolaciji;
 • Da bi se ograničilo širenje respiratornog sekreta, osoba u samoizolaciji treba strogo provoditi mjere higijene
  dišnog puta, tj. prekriti usta i nos prilikom kašljanja ili kihanja papirnom maramicom za jednokratnu
  upotrebu. Adekvatno odbaciti upotrebljenu maramicu odmah;
 • Koristiti posteljinu i pribor za jelo namjenjeno isključivo za osobu u samoizolaciji;
 • Svakodnevno očistiti i dezinficirati površine koje se često dodiruju, poput noćnih ormarića, kreveta i ostalog
  namještaja. Za čišćenje najprije treba koristiti sapun ili deterdžent za kućanstvo, a nakon ispiranja treba
  primijeniti uobičajeno dezinfekcijsko sredstvo za kućanstvo (koje sadrži natrijev hipoklorid prema uputi
  proizvođača ili alkohol min.69%);
 • Očistiti i dezinficirati površine kupaonice i WC-a barem jednom dnevno. Za čišćenje treba koristiti sapun ili
  deterdžent za kućanstvo, a nakon ispiranja dezinfekcijsko sredstvo za kućanstvo (koje sadrži natrijev
  hipoklorid prema uputi proizvođača ili alkohol min.69%);
 • Oprati odjeću, posteljinu, ručnike za kupanje itd. u perilici rublja na 60–90 ° C uobičajenim deterdžentom
  za domaćinstvo i dobro ih osušiti. Materijale koje koristi osoba u samoizolaciji, staviti u vrećicu za rublje. Ne
  tresti i izbjegavati izravan dodir kože i odjeće s materijalima;
  Pružatelj zdravstvene usluge telefonski treba dati upute o tome kada i gdje potražiti njegu ukoliko se osoba razboli, koji bi bio najprikladniji način prijevoza, kada i gdje ući u određenu zdravstvenu ustanovu te koje mjere  opreza za suzbijanje infekcije treba slijediti.

Grafički prikaz načina korištenja zaštitnih maski (pdf fajl):  način korištenja zaštitnih maski.

Opće mjere prevencije od respiratornih bolesti

 • Često prati ruke vodom i sapunom (najmanje 20 sekundi) ili koristiti sredstava za čišćenje ruku na bazi
  alkohola (min.69%);
 • Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom –
  baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke;
 • Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama;
 • Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu (razmak od
  1m);
 • Svakodnevno očistiti i dezinficirati površine koje se često dodiruju. Očistiti i dezinficirati površine kupaonice
  i WC-a barem jednom dnevno;

Preporuke su podložne promjenama i usklađivat će se prema trenutnoj epidemiološkoj situaciji.
Izvor: WHO

Komentari su zatvoreni

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2021 SB