1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski

e-Dnevnik

Nakon brojnih upita od strane škola vezano za prijavu na sustav EMIS e-Dnevnik (ocjene.emis.ba), navodimo sljedeće:

Kao što je navedeno u ranijim objavama, najvažniji tip profila u sustavu e-Dnevnik su EMIS odgovorne osobe škola.

EMIS odgovorne osobe

 • EMIS odgovorne osobe škola se prijavljuju na sustav e-Dnevnik sa istim pristupnim podatcima koje inače koriste za pristup sustavu EMIS WEB (ovaj),
 • nakon prijave na sustav e-Dnevnik, EMIS odgovorne osobe škola trebaju kreirati pristupne podatke za sve učitelje, nastavnike i ravnatelja svoje škole,
 • naročito je važno da se pristupni podatci kreiraju za razrednike odjela,
 • postupak kreiranja pristupnih podataka je objašnjen u samom sustavu e-Dnevnik, a započinje tako što EMIS odgovorna osoba klikne na poveznicu 'Pristupni podatci' u glavnom vertikalnom izborniku svog okruženja,
 • odmah nakon kreiranja pristupnih podataka, a prije nego što kliknu na gumb 'OK - ažuriraj', EMIS odgovorne osobe trebaju otiskati navedene pristupne podatke na tiskač i iste osobno uručiti svakom nastavniku.

Razrednici

Razrednici imaju veoma specifičan status u sustavu e-Dnevnik. Nakon što prime pristupne podatke od EMIS odgovorne osobe svoje škole, razrednici treba da se prijave i odmah promijene navedenu zaporku. Postupak je jednostavan, a započinje tako što se klikne na poveznicu 'Moj profil' koja se nalazi na gornjoj desnoj strani horizontalnog izbornika u svom okruženju.

Prvo što je potrebno uraditi od strane razrednika jeste odabrati poveznicu 'Moj odjel' koja se nalazi u lijevom vertikalnom izborniku. Nakon toga se automatski otvara okruženje specijalno kreirano za razrednike. Na raspolaganju im stoje sljedeći izbornici:

 • Izbor tjedna - nakon otvaranja razredne knjige za odabrani radni tjedan, unosimo sadržaj nastavnog sata i odsutne učenike, a zatim vršimo grupno ili pojedinačno ocjenjivanje prisutnih učenika,
 • Poslovi razrednika - otvaranje novih radnih tjedana, ažuriranje podataka o izostancima učenika, vođenje evidencije o redarima, zapisnicima odjelskog i roditeljskog vijeća,
 • Raspored sati - kreiranje rasporeda nastavnih sati za odjel kojeg mogu pregledati ostali nastavnici, učenici i njihovi roditelji,
 • Predmeti/nastavnici - tablični prikaz predmeta i nastavnika koji izvode nastavu u datom odjelu,
 • Statistika e-Dnevnik - statistički i grafički prikaz obrazovnih pokazatelja učenika ostvarenih u učenju i vladanju na temelju podataka iz e-Dnevnika.,
 • Grafici sa polugodišta - grafički prikaz obrazovnih pokazatelja učenika ostvarenih u učenju i vladanju na kraju prvog i drugog polugodišta aktuelne školske godine,
 • Pregled mojih ocjena - tablični prikaz ocjena iz predmeta u kojem razrednik drži nastavu u svom odjelu,
 • Pristupni podatci - ažuriranje podataka učenika i njihovih roditelja za pristup sustavu e-Dnevnik.

Također, razrednik može pregledati brojne detalje i obrazovne pokazatelje svih učenika svog odjela.

Prvo što je potrebno uraditi jeste kliknuti na poveznicu 'Poslovi razrednika', a potom odabrati izbornik 'Radni tjedni' sa gornjeg horizontalnog izbornika.  Razrednik mora za svoj odjel kreirati svaki radni tjedan unaprijed. U slučaju da to ne uradi, nastavnici koji drže nastavu u datom odjelu neće moći upisati svoj sat u tom tjednu, niti će moći evidentirati odsutne učenike. Također, neće moći ni ocjeniti učenike iz predmeta koje predaju u tom odjelu. Ukoliko razrednik iz opravdanih razloga nije u mogućnosti kreirati radni tjedan unaprijed, treba obavijestiti EMIS odgovornu osobu škole koji će to obaviti umjesto njega.

Postupak je jednostavan i započinje klikom na gumb 'Dodaj novi tjedan'. Po otvaranju forme za unos podataka, navodimo datumski period datog radnog tjedna, kao i prvog i drugog dežurnog učenika (redare).

Druga važna akcija razrednika odnosi se na kreiranje pristupnih podataka za učenike odjela u kojem su oni razrednici, kao i za njihove roditelje. Postupak je jednostavan i započinje odabirom poveznice 'Pristupni podatci'.

Nadalje, razrednici trebaju kreirati raspored nastavnih sati za svoj odjel. Kliknemo na poveznicu 'Raspored' u vertikalnom lijevom izborniku, a zatim na gumb 'Novi' u gornjem desnom kutu. Potom 'prevućemo' bilo koji predmet sa lijeve strane na odgovarajuće mjesto u prikazanom rasporedu sati. Svaki prethodno dodani predmet se može naknadno ukloniti sa rasporeda tako što kliknemo na znak x.

Na kraju, obvezno kliknuti na gumb 'Sačuvaj'. Kreirani rasporedi će biti vidljivi ravnatelju, nastavnicima koji predaju u datom odjelu, kao i učenicima iz tog odjela i njihovim roditeljima.

Nastavnici

Nastavnicima se nakon prijave na sustav nudi izbor odjela u kojem drže nastavu u aktuelnoj školskoj godini. Postupak započinje odabirom bilo kojeg razreda, a zatim odgovarajućeg odjela. Tablica razreda omogućuje izbor samo onih razreda i odjela u kojima dati nastavnik drži nastavu. Nakon odabira odjela, nastavnik odabire bilo koji prikazani radni tjedan koja je razrednik tog odjela ranije kreirao. Postupak započinje klikom na poveznicu 'Otvori razrednu knjigu', a nakon toga za odabrani datumski period unosimo sadržaj nastavnog sata i odsutne učenike, kao i vršimo grupno ili pojedinačno ocjenjivanje prisutnih učenika. U slučaju da neki od termina nije prikazan, potrebno je obratiti se razredniku datog odjela sa zahtjevom sa se isti doda.

Ocjenjivanje učenika se razdvaja na dvije opcije: pojedinačno ocjenjivanje i grupno ocjenjivanje. Za pojedinačno ocjenjivanje prvo je potrebno odabrati predmet (u slučaju da dati nastavnik drži nastavu iz više predmeta u tom odjelu), a zatim kliknuti na prezime i ime datog učenika sa prikazane liste. Po otvaranju modula za ocjenjivanje kliknuti na gumb 'Nova ocjena', a potom unijeti datum ocjene, vrstu ocjene, ocjenu i napomenu. Datum ocjene mora biti u navedenom intervalu. Napomena pri ocjenjivanju je nova funkcionalnost koja će omogućiti ravnatelju, učeniku i njegovim roditeljima detaljno obrazloženje predmetnog nastavnika o dodijeljenoj ocjeni. To doprinosi objektivnosti i transparentnosti ocjenjivanja učenika.

Grupni unos ocjena omogućuje unos ocjena za više ili sve učenike odjednom. Koristi se u slučaju unosa ocjena pismenih i kontrolnih zadaća, i veoma je brz i učinkovit metod za unos više ocjena odjedanput.

Za svaki odjel u kojem dati predmetni nastavnik drži nastavu, nastavnik može pregledati ocjene iz svojih predmeta učenika tog odjela. Postupak je jednostavan: nakon odabira datog odjela, kliknemo na poveznicu 'Pregled mojih ocjena', a nakon toga imamo mogućnost odabira predmeta (ako predajemo više predmeta u datom odjelu) i odgovarajućeg polugodišta.

Kao i na svim formama gdje imamo tablični prikaz podataka, tako i ovdje imamo mogućnost automatski kreirati odgovarajući PDF dokument, kojeg potom možemo sačuvati ili direktno otiskati na lokalni tiskač.

Ravnatelj

Ravnatelji imaju mogućnost pregleda (bez mogučnosti promjene) svih odjela svoje škole, kao i detalja svih učenika svoje škole:

 • Imaju mogućnost pregleda podataka svih učenika škole, na sličan način kao i razrednik svog razreda
 • Imaju mogućnost pregleda razrednih knjiga svih odjela škole,
 • Mogu vidjeti rasporede nastavnih sati svih odjela škole,
 • Mogu vidjeti statistiku e-Dnevnika svih odjela škole, 
  •  Statistika škole - statistički prikaz uspjeha u učenju i vladanju cijele škole (4 stranice),
  •  Uspjeh u učenju - grafički prikaz ukupnog uspjeha u učenju po razredima i odjelima,
  •  Ocjene po razredima - pregled prosječnih ocjena po predmetima i razredima,
  •  Ocjene po odjelima - pregled prosječnih ocjena po predmetima i odjelima.
 • Mogu vidjeti grafički prikaz obrazovnih pokazatelja učenika svakog odjela svoje škole na kraju prvog i drugog polugodišta aktuelne školske godine: 
  • Ukupan uspjeh - grafički prikaz ukupnog uspjeha u učenju u odjelu,
  • Ukupno vladanje - grafički prikaz ukupnog uspjeha u vladanju,
  • Izostanci - grafički prikaz izostanaka učenika,
  • Pojedinačni uspjeh - grafički prikaz pojedinačnih uspjeha učenika u odjelu,
  • Pojedinačno vladanje - grafički prikaz pojedinačnih vladanja učenika,
 • mogu direktno komunicirati (on-line chat) sa nastavnicima svoje škole,
 • mogu direktno razmjenjivati poruke (interni e-mail sustav) sa nastavnicima svoje škole.

Učenik / roditelj

Učenicima, kao i njihovim roditeljima je omogućen pristup sustavu e-Dnevnik, nakon što je za njih razrednik kreirao pristupne podatke. Za učenike i njihove roditelje sustav omogućuje uvid u njihove matične podatke, kao i postignute ocjene iz svih predmeta na dnevnoj bazi. Odsustava učenika sa nastave, kao i njihov status (opravdani, neopravdani) sa detaljnim obrazloženjem razrednika su također dostupna. Roditelji mogu pregledati zabilješke koje je razrednik unio za njihovo dijete tijekom pohađanja nastave i ostalih školskih aktivnosti.

Pored toga, učenik i njegovi roditelji mogu direktno komunicirati (on-line chat) sa razrednikom, nastavnicima koji mu predaju i ostalim učenicima iz svog odjela. Također, mogu direktno razmjenjivati poruke (interni e-mail sustav) sa razrednikom, nastavnicima koji mu predaju i ostalim učenicima iz svog odjela.

Vremenska ograničenja

 • nastavnik može obrisati unesenu ocjenu unutar 10 minuta,
 • unos ocjene moguć je za prethodni i trenutni mjesec, 
 • ocjenu nije moguće unijeti za nedjelju,
 • brisanje nastavne jedinice i izostanaka moguće je unutar 48 sati,
 • administrator e-Dnevnika može u bilo kojem trenutku obrisati uneseni podatak, 
 • unos sata nije vremenski ograničen,
 • nastavni sati uneseni 14 ili više dana kasnije od datuma održanog sata u pojedinim izvješćima bit će označeni žutom bojom.


EMIS DEVELOPMENT TEAM


Komentari su zatvoreni

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2021 SB