1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski

EMIS WEB - 3.6

Obavještavaju se svi korisnici  Informacijskog sustava 'EMIS WEB' da je  03.06.2016. aktivirana nova inačica sustava - redni broj 3.6.

Nova inačica sustava 'EMIS WEB' donosi određeni broj unapređenja prethodne inačice, ali i potpuno novi modul - Podatci o školi (GPR). Kao što se kroz sam naslov može zaključiti, novi modul je predviđen za ažuriranje podataka o školi koji se odnose na godišnje planove rada (GPR), ali i na podatke koji s odnose na katastarske zapise parcela koje koriste škole.

Pristup novom modulu

Pristup novom modulu je omogućen kroz glavni izbornik 'Podatci'. Odabirom opcije Podatci o školi (GPR) nam se otvara novo sučelje sa mogučnošću izbora 14 odvojenih kategorija, počevši od općih podataka o školi, preko pod-modula za evidenciju područnih škola, školskih objekata, katastarskih parcela itd. pa sve do evidencije o kapitalnim ulaganjima u objekte škole. Većina tih podmodula omogućuje evidentiranje pojedinačnih zapisa na nivou odabrane školske godine.

Postupak rada

Osnovni princip rada s modulom je u skladu sa načinom rada ranije implementiranih modula. To znaći da se glavni izbornik modula nalazi na lijevoj strani ekrana, pri ćemu je potrebno samo jednostavno kliknuti na bilo koji prikazani pod-izbornik da bi ga se otvorilo na desnoj strani.

 • Pod-modul 'Opći podatci o školi' prikazuje opće podatke škole koji su preuzeti iz školskih baza sustava EMIS tijekom procesa prijenosa podataka. Pored tih, tu se prikazuju i podatci o broju djelatnika i učenika škole u aktivnoj školskoj godini:


 • Pod-modul 'Područne škole' omogućuje unos podataka o područnim školama ukoliko ih data škola ima. Postupak se svodi na klik na prikazani link pod imenom 'Dodaj novi zapis', a zatim na popunjavanje predviđenih polja. U slučaju greške, svaki dodani zapis se naknadno može mijenjati ili kompletno obrisati. Nakon unosa svih područnih škola, iste se dalje koriste o ostalim pod-modulima:


 • Pod-modul 'Školski objekti' omogućuje ažuriranje podataka o svim školskim objektima matične i područnih škola. Pored standardnih podataka kao što su godina izgradnje, spratnost, dimenzije itd. imamo i mogućnost dodavanja fotografije svakog pojedinačnog objekta:


 • Pod-modul 'Kastarske parcele' omogućuje unos podataka iz katastarskih zapisa. Pored standardnih podataka kao što su broj i površina parcele, broj posjedovnog lista itd. imamo i mogućnost dodavanja skeniranog dokumenta katastarskog izvoda svake pojedinačne parcele:


 • Pod-modul 'Pregled školskog prostora' omogućuje unos podatakaškolskih prostorija u svim školskim objektima matične i područnih škola. Postupak ažuriranja evidencije školskog prostora sastoji se od dva odvojena dijela:
  1. u prvom dijelu unosimo tekstualno opis školskog prostora,
  2. u drugom dijelu unosimo tablične zapise pojedinačnih prostorija
  Postupak započinje odabirom školske godine, a zatim unosom tekstualnog opisa školskog prostora. Obvezno je da nakon unosa teksta kliknemo na 'OK - sačuvaj'. Sljedeće, unosimo tablične zapise pojedinih prostorija. U tom smislu kliknemo na link pod imenom 'Dodaj novi zapis', a zatim popunjavamo predviđena polja. Zapisi se dodaju za svaku učionicu, kabinet, dvoranu itd koji se nalaze u školi. U slučaju greške, svaki dodani zapis se naknadno može mijenjati ili kompletno obrisati:


 • Pod-moduli 'Stanje školske dvorane', 'školsko dvorište', 'školska knjižnica' i 'školski namještaj' omogućuju evidentiranje stanja tih objekata utvrđenih za svaku prikazanu školsku godinu. Ti pod-moduli sadrže samo tekstualne zapise, koji se unose u za to predviđenom editoru. Osnovne kontrole za formatiranje teksta (bold, italics itd) su implementirane. Nakon svakog unosa ili pronjene teksta obvezno je kliknuti na tipku 'OK - sašuvaj':


 • Pod-modul 'Nastavna sredstava' se također sastoji iz dva odvojena dijela.
  1. u prvom dijelu unosimo tekstualno opis sredstava,
  2. u drugom dijelu unosimo tablične zapise pojedinačnih sredstava
  Postupak započinje odabirom školske godine, a zatim unosom tekstualnog opisa sredstava. Obvezno je da nakon unosa teksta kliknemo na 'OK - sačuvaj'. Sljedeće, unosimo tablične zapise pojedinih sredstava. U tom smislu kliknemo na link pod imenom 'Dodaj novi zapis', a zatim popunjavamo predviđena polja. Zapisi se dodaju za svaki TV prijamnik, grafokop, LCD projektor, računalo itd koji se nalaze u školi. U slučaju greške, svaki dodani zapis se naknadno može mijenjati ili kompletno obrisati.
  Prilikom dodavanja novih zapisa je potrebno odabrati odgovarajući tip sredstva. To može biti a) nastavno sredstvo, ili b) sredstvo koje se koristi u administraciji:


 • Pod-modul 'Kapitalna ulaganja' omogućuje evidenciju kapitalnih ulaganja u objekte škole kroz odgovarajuće odluke proistekle iz proračuna. Za svaku prikazanu godinu je potrebno unijeti izbos kapitalnog ulaganja koja su se realizirali u školi:


 • Pod-modul 'Fotografija škole' omogućuje upload fotografije matične škole (ne i područnih škola). Postupak je identičan pod-modulima za ažuriranje fotografija učenika i djelatnika. Sustav automatski vrši resize prikazane fotografije na unaprije određene dimenzije. Važno je odabrati adekvatnu fotografiju (najbolje pročelja) škole, obzirom da ćemo te fotografije ubuduće koristiti u ostalim modulima sustava.
EMIS DEVELOPMENT TEAM

Komentari su zatvoreni

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2021 SB