1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski

EMIS WEB - aktivirana nova verzija / inačica - redni broj 3.2

Obavještavaju se svi korisnici Informacionog sistema / Informacijskog sustava EMIS WEB da je aktivirana nova verzija / inačica - redni broj 3.2. Nova verzija / inačica sistema / sustava EMIS WEB donosi brojna poboljšanja postojećih funkcionalnosti (što se posebno odnosi na dodatnu jezičku usaglašenost svih modula u skladu sa standardima), ali i neka u potpunosti nova rješenja:

 • Statistika - po  godinama,
 • Odjeljenje / Odjeli,
 • Učenici: novi moduli
  • Pedagoške mjere,
  • Izdati dokumenti,
  • Fotografija učenika,
 • Osoblje: novi moduli
  • Stručno usavršavanje,
  • Fotografija uposlenika/djelatnika,
 • kao i niz drugih unapređenja i poboljšanja cijelog sistema / sustava.

Nove module Statistika po godinama i Odjeljenja / Odjele smo najavili i opisali u prethodnim objavama. U ovoj novoj verziji sistema /sustava ti moduli su optimizirani tako da daju rezultate puno brže i efikasnije nego ranije. Također, implementirana je i nova funkcionalnost Export & Print, koja omogućuje automatsku pretvorbu prikazanih podataka u standardan format Adobe Acrobat PDF, sa mogućnošću direktnog printanja na lokalnom printeru.

U ovoj verziji sistema/sustava sada imamo na raspolaganju potpuno nove module koji se odnose na učenike i uposlenike/djelatnike škole.

Učenici

Kad su u pitanju učenici, dodani su moduli za prikaz pedagoških mjera, izdatih dokumenata i fotografije svakog učenika.

PEDAGOŠKE MJERE:
Kao što vidimo iz donje slike, pored prikazanih pedagoških mjera (pohvale, nagrade, kazne), izlistani su i izostanci datog učenika/ce, grupirani po pojedinim razredima:

IZDANI DOKUMENTI:
Za tabelarni prikaz svih dokumenata koji su službeno izdati datom učeniku/ci, kliknemo na izbornik pod nazivom 'Izdani dokumenti':

Kao rezultat, prikazana nam je tabelarna lista svih dokumenta izdatih datom učeniku/ci. U pitanju su službeni dokumenti škole, kao što su svjedodžbe, uvjerenja, potvrde i diplome. U prikazanim podacima se pored tipa dokumenta, navode i datum / naputak njegovog izdavanja, kao i odgovarajući urudžbeni / djelovodni broj.

FOTOGRAFIJE UČENIKA:
Podaci koji se prikazuju u prethodno opisana dva nova modula dolaze direktno iz školskih EMIS baza. Kao što znamo, u tom sistemu / sustavu nije predviđena mogućnost dodavanja fotografija učenika. Uzimajući u obzir da se u modernim rješenjima sličnog tipa standardno implementira baš takva mogućnost, opredijelili smo se da to ugradimo i u EMIS. Obzirom da nije moguće dodavati nove funkcionalnosti postojećim školskim bazama EMIS, ta nova funkcionalnost je implementirana kroz sistem / sustav EMIS WEB.

Postupak dodavanja nove fotografije svakog pojedinačnog učenika započinje odabirom opcije pod nazivom 'Fotografija' u glavnom lijevom izborniku. Po prikazu odgovarajuće forme za obradu fotografija, prvo kliknemo na tipku 'Select', a potom odaberemo fotografiju datog učenika/ce sa lokalnog računara / računala. U slučaju da od ranije imamo pripremljene pojedinačne fotografije učenika, poslije pojavljivanja date fotografije na našoj stranici jednostavno kliknemo na tipku 'Sačuvaj'. Međutim, sistem / sustav omogučuje i rad sa grupnim fotografijama na kojima je prikazano više učenika. U tom slučaju je potrebno odabrati dio na kojem se vidi samo dati učenik / ca, a zatim taj dio i izrezati:

Za tu naprednu funkcionalnost na raspolaganju nam stoji ikonica za izrezivanje . Koristeći se mišem (pritisnemo i držimo pritisnutom lijevu tipku miša) pomjeramo označeni kvadrat na onaj dio grupne fotografije gdje se nalazi naš učenik / ca. Također, moguće je povećanje / smanjenje tog kvadrata tako što kliknemo na bilo koji mali kvadratić (označen sivom bojom) i, držeći lijevu tipku miša pritisnutom, povećavamo ili smanjujemo dimenzije tog kvadrata jednostavnim pomjeranjem miša. Na kraju, potrebno je kliknuti na tipku 'OK - izreži', što će rezultirati u prikazu samo onog dijela na kojem se nalazi naš učenik / ca.

Na kraju, obavezno kliknuti na tipku pod nazivom 'Sačuvaj'.

Uposlenici/djelatnici

FOTOGRAFIJE UPOSLENIKA/DJELATNIKA:
Novi sistem / sustav EMIS WEB omogućuje ažuriranje fotografija svih uposlenika/djelatnika škole. Postupak je identičan prethodno opisanom postupku rada sa fotografijama učenika.

STRUČNO USAVRŠAVANJE:
Druga novina koja je implementirana u vezi uposlenika/djelatnika odnosi se na novi modul 'Stručno usavršavanje'. Taj modul predviđa ažuriranje podataka o stručnom usavršavanju nastavnika i profesora, ali i ostalih uposlenika/djelatnika škole koji će se ubuduće morati osposobljavati kroz program cjeloživotnog obrazovanja.

Postupak se svodi na odabir opcije  'Stručno usavršavanje' u glavnom lijevom izborniku kartice svakog pojedinačnog uposlenika/djelatnika škole. Za dodavanje novih podataka, kliknemo na link pod nazivom 'Dodaj novi zapis', a potom unesemo podatke koji se odnose na konkretno stručno usavršavanje koje je dati uposlenik/djelatnika obavio:

U slučaju potrebe, svaki dodani zapis se može naknadno promijeniti ili u potpunosti izbrisati.

Ovi novi moduli predstavljaju samo mali dio novog sistema / sustava kojeg planiramo u narednom periodu, a u pitanju je Informacioni sistem / Informacijski sustav za podršku upravljanju ljudskim resursima Ministarstva za obrazovanje Kantona središnja Bosna / Srednjebosanskog kantona.

Komentari su zatvoreni

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2021 SB