1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski

EMIS WEB - nova verzija / inačica 3.1

Obavještavaju se svi korisnici Informacionog sistema / Informacijskog sustava EMIS WEB da je u pripremi nova verzija / inačica - redni broj 3.1. Nova verzija / inačica sistema / sustava EMIS WEB donosi brojna poboljšanja postojećih funkcionalnosti, ali i neka u potpunosti nova rješenja. Jedna od tih novih funkcionalnosti se odnosi na implementaciju novog modula Statistika - po  godinama.


Kao što vidimo (djelomično) iz donje slike, kroz ovu opciju imamo na raspolaganju mogućnost brzog uvida u statističke rezultate ostvarenih uspjeha u učenju i vladanju učenika date škole, sa mogučnošću odabira bilo koje školske godine i polugodišta. Prikazani podaci uključuju grafički i tabelarni prikaz ostvarenih rezultata, na nivou razreda i svakog pojedinačnog odjeljenja / odjela.


Na kraju se daje grafički i tabelarni prikaz broja upisanih učenika po arhiviranim školskim godinama, što predstavlja značajnu informaciju sa stanovišta demografskih promjena i samim tim planiranja budućih upisa svake škole.

Druga važna novina ove nove verzije / inačice sistema / sustava EMIS WEB odnosi se na mogućnost izvoza (export) prikazanih podataka, a samim tim i štampanja / tiskanja na printer. U tu svrhu je implementirana tehnologija automatskog pretvaranja prikazanih podataka (klasičan HTML format) u Acrobat Reader format PDF, koji se kao takav automatski download-uje na lokalni računar. Osim printanja, škola može arhivirati te podatke u svoju vlastitu arhivu za kasniju upotrebu.


Gore prikazana mogučnost je implementirana na više mjesta. To se odnosi na modul
  • Statistika škole,
  • Statistika - po  godinama,
  • Odjeljenje / Odjeli,
  • Lista učenika po odjeljenima / odjelima, kao i
  • Podaci o učeniku-ci


Svi pojedinačni izbornici na kartici podataka učenika će se također moći izvesti u pdf formatu, odnosno odštampati / otiskati na lokalnom printeru:


Napominjemo da je i do sada bilo moguće odprintati sve te podatke na printer, ali se to moralo obavljati kroz modul Izvještaji / Izviješća. Obzirom da se tu radi u "pravim" izvještajima / izviješćima, taj modul je poprilično zahtjevan sa stanovišta potrebnih resursa kako na serverskoj, tako i na klijentskoj strani, te je u principu znatno ne-efikasniji.

Koristeći ove nove module i mogučnosti škole će imati još brži i jednostavniji način prikaza i štampanja / tiskanja svih relevantnih pokazatelja svoga rada. Aktiviranje nove verzije / inačice sistema / sustava EMIS WEB se očekuje uskoro

Nadamo se da će ovaj novi modul proširiti postojeću funkcionalnost Vašeg sistema / sustava EMIS WEB te da će škole kroz njega pospješiti svoj rad i podići ga na jedan viši nivo.

Za eventualne prijedloge i sugestije po ovom i drugim pitanjima obratiti se Kantonalnom Ministarstvu.

EMIS WEB DEVELOPMENT TEAM


Komentari su zatvoreni

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2021 SB