1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski

EMIS WEB - nova verzija / inačica 3.0

Obavještavaju se svi korisnici Informacionog sistema / Informacijskog sustava EMIS WEB da je danas, a po okončanju svih prethodnih testiranja i aktivnosti, za školsku godinu 2015./2016. aktivirana nova verzija / inačica - redni broj 3.0.

Nova verzija / inačica sistema / sustava EMIS WEB donosi brojna poboljšanja postojećih funkcionalnosti, ali i neka upotpunosti nova rješenja. Jedna od tih novih funkcionalnosti se odnosi na mogućnost brzog pregleda odjeljenja / odjela svake pojedinačne škole i to sa mogućnošću odabira bilo koje školske godine. Također, implementirana je i opcija odabira polugodišta (prvo ili drugo). Na taj način je omogućeno dobivanje podataka o ostvarenom uspjehu odjeljenja / odjela i svakog njegovog učenika kako na kraju školske godine, tako i na kraju prvog polugodišta.

Sve prethodno nabrojano smo imali mogučnost prikazati i do sada, ali je to uglavnom bilo implementirano na nivou izvještaja / izviješća, što nam je u večini slučajeva znatno usporavalo rad i nije davalo uvid u sve podatke koji su nam od interesa. Iz tog razloga smo odlučili implementirati potpuno novi modul koji se tiče odjeljenja / odjela date škole i ugraditi sve pokazatelje koji nam u tom smislu stoje na raspolaganju.

Tu prije svega podrazumjevamo listu - tabelarni prikaz svih odjeljenja / odjela škole grupisano po pojedinim razredima. Ono što je novo i što do sada nismo imali odnosi se na mogućnost prikaza prosječnih ocjena koje je svako odjeljenje / odjel ostvarilo o prethodno odabranoj školskoj godini  i polugodištu. Novom modulu se pristupa isključivo nakon prijave na sistem / sustav. Jednostavno odaberemo opciju 'Podaci', a zatim kliknemo na izbornik 'Odjeljenja / Odjeli':


Nakon odabira školske godine i odgovarajućeg polugodišta tabelarni prikaz svih odjeljenja / odjela date škole dobivamo klikom na tipku 'Prikaži listu'. Obzirom da su u pitanju značajne informacije, odlučili  smo da se kompletna lista sortira po ostvarenoj prosječnoj ocjeni odjeljenja / odjela, a ne po uobičajenoj praksi sortiranja po rednom broju. Na taj način ostvarujemo veoma brz i učinkovit uvid u listu najboljih odjeljenja / odjela za svaki pojedinačni razred (najbolje odjeljenje / odjel sa prikazuje prvo u grupi koja se odnosi na dati razred):


Po prikazu liste, možemo kliknuti na bilo koje prikazano odjeljenje / odjel i dobit ćemo automatski na sljedećem ekranu prikaz svih učenika tog odjeljenja / odjela poimenično:


Kao što vidimo, pored općih podataka o odabranoj školi, razredu i njegovom razredniku/ci, na raspolaganju nam je i tabelarni prikaz liste  svih učenika upisanih u dato odjeljenje / odjel škole. Lista je sortirana na uobičajen način - abecedno po prezimenima učenika i, pored uobičajenih matičnih podataka učenika, sadrži i podatke o uspjehu u učenju (sa prosječnom ocjenom) ostvarenom na kraju polugodišta koje smo prethodno odabrali.

Učenici koji su u datom periodu ostvarili odličan uspjeh su istaknuti sa grafičkom oznakom 5.

Za prikaz svih detalja bilo kojeg učenika datog odjeljenja / odjela jednostavno kliknemo na njegovo prezime i ime. Taj postupak nas automatski prebacuje na modul svih raspoloživih podataka datog učenika, sa mogučnošću prikaza detaljnih matičnih podataka, podataka o toku obrazovanja datog učenika, ostvarenom uspjehu u svim razredima, kao i podatke o relacijama i dionicama putovanja do škole (u slučaju da učenik koristi subvencije troškova putovanja):


Po završetku pregleda podataka učenika kliknemo na link u gornjem desnom uglu pod nazivom '← Nazad na listu učenika' i onda po potrebi otvaramo karticu podataka nekog drugog učenika sa liste.

EMIS odgovorne osobe nekih škola kojima smo demonstrirali ovu novu funkcionalnost su se veoma pozitivno izrazili o njenoj korisnosti i jednostavnosti korištenja. Međutim, smatramo da su te informacije naročito korisne direktorima i ravnateljima, tako da ih se o ovome treba upoznati. Direktori i ravnatelji bi trebali imati svoje vlastite / osobne podatke (account) za pristup pod-domeni EMIS WEB svoje škole, tako da oni sami mogu provjeravati gore prikazane podatke.

U slučaju da EMIS odgovorna osoba neke škole nije do sada omogučila pristupne podatke svom direktoru / ravnatelju, obavezna je da to čim prije uradi.

Nadamo se da će ovaj novi modul proširiti postojeću funkcionalnost Vašeg sistema / sustava EMIS WEB te da će škole kroz njega pospješiti upravljanje svoje škole i podići ga na jedan viši nivo.

Za eventualne prijedloge i sugestije po ovom i drugim pitanjima obratiti se Kantonalnom Ministarstvu.

EMIS WEB DEVELOPMENT TEAM

Komentari su zatvoreni

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2021 SB