1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski

EMIS PRINT - 5 godina uspjeha

Ovih dana obilježavamo nemali jubilej - navršava se tačno/točno pet godina od prve implementacije programa EMIS PRINT u školama Kantona Sarajevo. U tom periodu EMIS Print je u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo procesirao preko 13 miliona ocjena za oko 173 hiljade/tisuće učenika. Kroz sistem/sustav je elektronski izdato i odštampano/otiskano preko 290 hiljada/tisuća svjedodžbi, uvjerenja, potvrda i diploma učenika. Program EMIS Print je danas zvanično u upotrebi u 75 osnovnih i 41 srednjih škola u Kantonu Sarajevo.

Od školske 2013/14. sistem/sustav se službeno koristi i u 56 osnovnih i 25 srednjih škola Srednjobosanskog Kantona, Kantona Središnja Bosna.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo je, nakon prethodno provedenih intenzivnih aktivnosti na dizajnu, programiranju i internom testiranju, pokrenulo pilot projekt uvođenja novog sistema u odabrane škole. Tokom pilot projekta, EMIS PRINT je prvi put instaliran tokom februara/veljače 2009. u nekoliko osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo koje su odabrane za testiranje njegove funkcionalnosti.

Kroz pilot projekt su svi uočeni propusti i nedostaci uspješno riješeni, tako da je donesena odluka da se od kraja februara 2009. godine EMIS PRINT zvanično implementira i počne koristiti u svim osnovnim i srenjim školama Kantona.

EMIS PRINT je bio velika novina i napredak u informatizaciji osnovnih i srednjih Kantona Sarajevo. Između ostalog, program je omogućio elektronsko izdavanje i štampanje/tiskanje uvjerenja i svjedodžbi učenika svih škola na osnovu postojećih podataka sistema/sustava EMIS. Ta mogućnost se prije često spominjala, ali nikada se nije uspjelo odmaći dalje od obećanja. U pravilu, olako datih obećanja.

EMIS, uveden u školstvo oba entiteta i Distrik Brčko još od 2004. godine kroz veliki projekt Svjetske banke, je postavio sistem/sustav koji u mnogim aspektima informatizira postojeću praksu rada osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini. U mnogim, ali ne i u svim.

Jedna od najvažnijih komponenti koje nisu bile implementirane kroz sistem/sustav  EMIS odnosi se na mogučnost izdavanja i štampanja/tiskanja uvjerenja, potvrda, svjedodžbi i diploma učenika. U školskom sistemu/sustavu  EMIS nigdje ne postoji funkcija ili podatak o ostvarenom uspjehu učenika na polugodištu ili na kraju godine. Škole su vrlo brzo uočile taj nedostatak, ali su ozbiljno nastavile s unosom podataka i ocjena računajući da će se taj problem već nekako riješiti. Na žalost, svi pokušaji koji su imali za cilj razriješiti taj problem su i ostali baš na tome - tj. ostali su samo pokušaji.

Prije tačno 6 godina smo i mi dobili poziv da se pridružimo tim pokušajima. Prihvativši izazov, brzo smo uočili da se on neće razriješiti bez ozbiljnog i temeljitog pristupa. Tehnički gledano, ispostavilo se da je u tom smislu bilo odlučujuće naše prethodno iskustvo na izgradnji i implementaciji složenih informacionih sistema/sustava  u zemlji i inostranstvu/inozemstvu. Naše znanje, ali i praktično iskustvo u izgradnji i održavanju Studentskog Informacionog sistema/sustava ISSS Univerziteta u Sarajevu  i nekoliko drugih Univerziteta, Informacionog sistema/sustava  za podršku upravljanju ljudskim resursima HR UNSA, kao stotine drugih web baziranih sistema i aplikacionih rješenja je bilo ključno za uspješno rješenje uočenog problema u sistemu/sustavu EMIS.

Kao rezultat našeg angažovanja na projektu, dobili smo uskoro potpuno automatizirano i veoma učinkovito rješenje koje zadovoljava sve uvjete koji su se pred njim postavili. A to je - omogučiti elektronsko izdavanje i štampanje/tiskanje uvjerenja, potvrda, svjedodžbi i diploma učenika svih osnovnih i srednjih škola, na osnovu podataka procesiranih kroz postojeći sistem/sustav EMIS.

U Kantonu Središnja Bosna, Srednjobosanskom Kantonu je pred Projekt postavljen novi izazov: uskladiti sve svjedodžbe, potvrde, uvjerenja i diplome sa odgovarajućim propisima o sadržaju i izgledu službenih dokumenta koji se izdaju u osnovnim i srednjim školama sa područja tog Kantona. Program je morao obezbijediti rješenja koja će biti u skladu sa zakonskom obavezom/obvezom u vezi jezikovnih standarda - tj. obezbijediti štampanje/tiskanje na hrvatskome i bosanskom jeziku. U kojoj mjeri je to bilo zahtjevno govori činjenica da je na kraju procesa implementacije tog zahtjeva moralo biti obezbijeđeno 58 različitih obrazaca (template) koji su ugrađeni u sam program.

Svaki izdati dokument se štampa/tiska na posebnim obrzcima sa grafičkim obilježjima države, Kantona i ostalim elementima propisanim odgovarajućim službenim odlukama. Svi dokumenti izdani kroz program EMIS PRINT imaju standardiziran izgled i zaštićeni su hologramskom tehnologijom, te barcode numeracijom jedinstvenom za svaku školu i učenika.

Danas, pet godina po njegovom uvođenju u škole, možemo navesti nekoliko činjenica koje slikovito potvrđuju njegovu efikasnost:

KANTON SARAJEVO

ukupan broj osnovnih škola koje
koriste EMIS PRINT 
75
ukupan broj srednjih škola koje
koriste EMIS PRINT 
41

ukupan broj učenika čiji su podaci
procesirani kroz program EMIS PRINT

173.788
ukupan broj obrađenih ocjena        13.254.955
ukupan broj izdatih
svjedodžbi i uvjerenja
293.497


KANTON SREDIŠNJA BOSNA, SREDNJOBOSANSKI KANTON

ukupan broj osnovnih škola koje
koriste EMIS PRINT  
56
ukupan broj srednjih škola koje
koriste EMIS PRINT 
25

ukupan broj učenika čiji su podaci
procesirani kroz program EMIS PRINT

42.772
ukupan broj obrađenih ocjena        1.095.564
ukupan broj izdatih
svjedodžbi, potvrda, uvjerenja i diploma
28.401


Koristimo priliku da povodom ovog jubileja čestitamo Ministarstvima obrazovanja Kantona i njihovim stručnim službama, svim direktorima, ravnateljima, EMIS koordinatorima, EMIS odgovornim osobama te brojnim nastavnicima i profesorima na ovim značajnim postignućima.


EMIS DEVELOPMENT TEAM

Komentari su zatvoreni

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2021 SB