1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski

Pravila za pisanje vijesti iz škola

Vijesti iz škola koje se namjeravaju objaviti na portalu EMIS WEB moraju biti napisane u skladu sa sljedećim pravilima:

 1. Naslov mora odražavati suštinu priloženog teksta vijesti. Naslov treba sadržavati maksimalno 10 riječi,
 2. Sažetak mora sačinjavati jasan i razumljiv kraći opis vijesti o kojoj se radi. Sažetak treba sadržavati maksimalno 70 riječi,
 3. U sažetku ne treba navoditi naziv škole, obzirom da će se naziv date škole automatski prikazati na tabelarnoj listi vijesti,
 4. Sadržaj vijesti treba sačinjavati tekst vijesti koji prati uobičajeni slijed zasnovan na pet osnovnih cjelina: ko/tko, šta/što, gdje, kada i kako. Sadržaj vijesti treba sadržavati maksimalno 400 riječi,
 5. Tekst vijesti mora biti sadržajno jasan i razumljiv te mora odražavati isključivo istinite i provjerene događaje,
 6. Tekst mora biti napisan u skladu s pravopisom i mora biti gramatički ispravan,
 7. Kopiranje i prenošenje tuđih dijelova teksta nije dozvoljeno,
 8. Nije dozvoljeno korištenje bilo kakvih linkova putem kojih se korisnik preusmjerava na druge web stranice,
 9. Nije dozvoljeno reklamiranje bilo koje komercijalne firme ili institucije,
 10. Fotografija, koja je obavezna za svaku pojedinačnu vijest, treba biti u standardnom formatu .jpg ili .gif,
 11. Fotografija treba biti maksimalne širine  300 pixela. Preporuka je da širina fotografije ne bude manja od 250 piksela, a visina da ne bude veća od 400 pixela. Ukoliko je fotografija šira od 300 pixela, bit će automatski proporcionalno smanjena na širinu od 300 pixela!
 12. Ukoliko se koristi kopiranje teksta prilikom njegovog unošenja, ono mora biti obavljeno isključivo iz programa Notepad, a nikako iz programa kao što je MS Word,
 13. Autor vijesti, odnosno EMIS odgovorna osoba škole su dužni, najdulje u roku od 3 dana, ispraviti uočene nedostatke koje mu dostavi Kantonalni administrator sistema/sustava EMIS WEB,
 14. Ukoliko vijest nije u skladu sa propisanim temama, ona se neće uvrstiti u listu za objavljivanje,
 15. Uredništvo portala zadržava pravo da izvrši djelimične intervencije na sadržaju proslijeđene vijesti, prevashodno u smislu ispravki formatiranja, gramatičkih ili pravopisnih greški i slično,
 16. Uredništvo portala zadržava pravo objavljivanja ili neobjavljivanja bilo koje vijesti koji se pošalju na portal,
 17. Mišljenja iznesena u navedenim sadržajima su lična mišljenja njihovih autora i ne odražavaju nužno stavove uredništva Portala, te se uredništvo Portala odriče bilo kakve odgovornosti u pogledu pouzdanosti i tačnosti/točnosti navedenih podataka.
Komentari su zatvoreni

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2021 SB