1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski

EMIS Print - nova verzija/inačica 7.1

Obavještavaju se svi EMIS koordinatori osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna  da je kreirana nova verzija / inačica programa EMIS Print, koju je potrebno instalirati na školske računare / računala.

Zadnja verzija/inačica programa nosi redni broj  7.1  sa datumom kreiranja od  07.01.2015. godine. Ova nova verzija / inačica sadrži sljedeće promjene:

  • mogućnost štampanja / tiskanja uvjerenja i potvrda o ostvarenom uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta. Ovi dokumenti se odnose na učenike svih razreda i osnovnih i srednjih škola,

  • mogućnost štampanja / tiskanja knjižica i potvrda o ostvarenom uspjehu učenika od prvog do trećeg razreda osnovnih škola,

  • nove procedure prijenosa školskih podataka u Ministarsku bazu, sa automatski kreiranom potvrdom o izvršenom prijenosu u pdf formatu.

Preuzimanje zadnje verzije / inačice programskog rješenja EMIS Print se obavlja kroz Administrativni Panel školskih poddomena sistema EMIS WEB.

Pristup školskim poddomenama sistema / sustava EMIS WEB je omogućen kroz tabelarni prikaz škola na glavnoj stranici informacionog sistema / sustava EMIS Web, izbornik 'Škole'.

Detaljna uputstva o načinu postupanja sa ovom novom funkcionalnošću su obezbijeđena za sve škole Kantona u printanom obliku. Štampana/tiskana uputstva će biti uručena svakoj školi na stručnoj konferenciji direktora i ravnatelja osnovnih i srednjih škola u četvrtak, 08.01.2015. godine.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

Komentari su zatvoreni

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2021 SB