1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski

Uvjerenja/potvrde na kraju prvog polugodišta

Obavještavaju se sve osnovne i srednje škole da će od 2014/2015 školske godine informacioni sistem EMIS / EMIS Web / EMIS Print omogućiti elektronsko izdavanje i štampanje/tiskanje uvjerenja/potvrda o uspjehu u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta.

Uvjerenja / potvrde o uspjehu u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta će se tiskati/štampati na običnom bijelom papiru, pri ćemu će program EMIS Print printati i grafičke elemente (državni i kantonalni grb, obrub itd.) potpuno automatski.

Uvjerenja/potvrde o uspjehu u učenju i vladanju se dodijeljuju svim učenicima osnovnih i srednjih škola (odnosno njihovim roditeljima/starateljima), na kraju prvog polugodišta. Svako uvjerenje/potvrda je kreirano u skladu s odgovarajućim odlukama Ministarstva, te pored općih podataka, podataka o ostvarenom uspjehu sa svim postignutim ocjenama, ostvarenom vladanju itd. sadrži i podatke o ukupnom broju opravdanih i neopravdanih sati.

Ozvaničenje novog sistema/sustava je planirano do 07.01.2015. godine, kada će se održati i redovan sastanak sa direktorima/ravnateljima svih škola Kantona. Tokom konferencije, svaka škola će dobiti odgovarajuću printanu dokumentaciju sa svim potrebnim detaljima o načinu ažuriranja podataka i postupcima neophodnim za izdavanje navedenih dokumenta.a

Osnovna uputstva o načinu unosa podataka u školskim sistemima/sustavima EMIS koji su potrebni za izdavanje uvjerenja / potvrda na kraju prvog polugodišta će biti objavljena na stranicama sistema / sustava EMIS WEB tokom novogodišnjih praznika. Na taj način će škole moći ažurirati podatke učenika tokom prve sedmice / tjedna 2015. godine, ne čekajući printana uputstva.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

Komentari su zatvoreni

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2021 SB