1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski

EMIS Print - nova verzija/inačica 6.8.2

Obavještavaju se svi EMIS koordinatori osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna  da je kreirana nova verzija / inačica programa EMIS Print, koju je potrebno instalirati na školske računare / računala.

Zadnja verzija / inačica programa nosi broj  6.8.2 od 13.06.2014. Ova nova verzija / inačica sadrži sljedeće promjene:

 • DIPLOMA O POLOŽENOJ MATURI / MAJSTORSKOM ISPITU/ZAVRŠNOM ISPITU / OSLOBAĐANJU POLAGANJA MATURE / OSLOBAĐANJU POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA  

  - promijenjeni navedeni dokumenti za škole koje izvode nastavu na bosanskom jeziku: uveden termin 'nacionalnost' umjesto 'narodnost'. Za škole koje izvode nastavu na hrvatskom jeziku ostaje termin 'narodnost',

  - promijenjen dokument za škole koje izvode nastavu na bosanskom jeziku: uveden termin 'stručne' umjesto 'strukovne' kvalifikacije/zanimanja. Za škole koje izvode nastavu na hrvatskom jeziku ostaje termin 'strukovne' kvalifikacije/zanimanja,

 • SVJEDODŽBA O ZAVRŠENOM RAZRDU – GIMNAZIJE

  - u slučajevima kad je vladanje učenika-ce zadovoljavajuće, od sada se tekst 'zadovoljavajuće' ne lomi (skraćuje).

Preuzimanje zadnje verzije / inačice programskog rješenja EMIS Print se obavlja kroz Administrativni Panel (prva opcija u izborniku 'Linkovi') školskih poddomena sistema EMIS WEB.

Pristup školskim poddomenama sistema EMIS WEB je omogućen kroz tabelarni prikaz škola na glavnoj stranici informacionog sistema EMIS Web, izbornik 'Škole'.

 

Izdavanje svjedodžbi: preporuke za štampanje/tiskanje

Prije nego što počnemo sa zvaničnim izdavanjem dokumenata kroz program ©EMIS Print, proporuka je da se prvo odštampa/otiska određeni broj ili čak svi dokumenti na čistom, bijelom papiru. Ovaj postupak nam omogućava da prije završnog  štampanja/tiskanja uočimo moguće nepravilnosti u podacima učenika. Postupak je sljedeći:

Faza 1 (testiranje):

 1. u printer ubacimo čiste bijele papire,
 2. pokrenemo program EMIS Print,
 3. odštampamo/otiskamo nekoliko ili sva dokumenta odabranih učenika / odjeljenja,
 4. provjerimo ispravnost podataka i cijelog postupka.

Nakon provjere odštampanih/otiskanih podataka na dobijenim dokumentima, nepravilnosti koje smo eventualno uočili ispravljamo kroz sistem/sustav EMIS.  Poslije ispravaka moramo prvo zatvoriti program EMIS Print (ako je bio otvoren), a potom ga trebamo ponovo pokrenuti. Na taj način će se izmijenjeni podaci u sistemu/sustavu EMIS ispravno osvježiti u programu EMIS Print. Kada smo se uvjerili da su svi podaci uneseni kroz sistem/sustav EMIS ispravni prelazimo na drugu fazu:

Faza 2 (zvanično štampanje/tiskanje svjedodžbi/diploma):

 1. u printer ubacimo predštampane obrasce koje smo obezbijedili ranije,
 2. pokrenemo program EMIS Print,
 3. odštampamo/otiskamo nekoliko ili sve svjedodžbe za željeno odjeljenje,
 4. arhiviramo odštampane/otiskane dokumente na unaprijed predviđeno mjesto.

Po okončanju štampanja/tiskanja svjedodžbi/uvjerenja, u štampač ubacimo čiste bijele papire ponovo i kroz program EMIS Print odštampamo/otiskamo spiskove izdatih dokumenata. Odštampane spiskove trebaju preuzeti razrednici zajedno sa svim izdatim svjedodžbama/uvjerenjima.

 Sve svjedodžbe, potvrde i diplome je obavezno štampati/tiskati na propisanim obrascima, sa logotipom države BiH i SBK - KSB Kantona u zaglavlju i hologramskom zaštitom u podnožju.

Komentari su zatvoreni

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2021 SB