1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski

EMIS Print - nova verzija/inačica 6.7.5

Obavještavaju se svi EMIS koordinatori osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog kantona, Kantona Središnja Bosna  da je kreirana nova verzija / inačica programa EMIS Print, koju je potrebno instalirati na školske računare / računala.

Zadnja verzija / inačica programa je  6.7.5 od 28.05.2014. Ova nova verzija / inačica sadrži jednu važnu promjenu:

  • svjedodžba/diploma o položenom završnom ispitu - do sada je izdavanje ovog dokumenta bilo omogućeno samo za učenike četvrtih razreda. Od ove verzije/inačice, sada je to omogućeno i za učenike trećih razreda,
  • redosljed odprintanih predmeta na završnom ispitu će od sada biti prikazan sukladno načinu kako smo unosili te predmete kroz sistem / sustav EMIS. Prvouneseni predmet će biti prikazan prvi, drugouneseni drugi itd. zadnji predmet kojeg smo unijeli bit će prikazan zadnji. Napomena: sistem / sustav EMIS unesene predmete uvijek prikazuje u redosljedu određenom šifrom predmeta (od najmanje ka najvećoj), ali treba imati na umu da će EMIS Print to ipak odprintati u redosljedu kako smo mi vremenski unosili.

Preuzimanje zadnje verzije / inačice programskog rješenja EMIS Print se obavlja kroz Administrativni Panel (prva opcija u izborniku 'Linkovi') školskih poddomena sistema EMIS WEB.

Pristup školskim poddomenama sistema EMIS WEB je omogućen kroz tabelarni prikaz škola na glavnoj stranici informacionog sistema EMIS Web, izbornik 'Škole'.


Komentari su zatvoreni

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2021 SB