1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski

Informacioni sistem / Informacijski sustav © EMIS WEB

Dobro došli na javne stranice informacionog sistema/sustava osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog Kantona, Kantona Središnja Bosna. ©EMIS WEB predstavlja centralnu komponentu sistema/sustava EMIS koja arhivira sve podatke koji se ažuriraju kroz školske sisteme EMIS. Sistem/sustav EMIS Web, između ostalog, omogućava ovlaštenim korisnicima kontrolirani pristup podacima o ostvarenom uspjehu u učenju i vladanju učenika svih osnovnih i srednjih škola. Pored prikaza ostvarenih rezultata svakog pojedinačnog učenika/učenice osnovnih i srednjih škola sistem omogućava prikaz svih relevantnih statističkih podataka ostvarenih u toku  svake školske godine.

Ukratko govoreći, umjesto beskrajnih prebrojavanja i preračunavanja ostvarenih rezultata učenika koje svaka škola mora periodično dostavljati u Ministarstvo, uz pomoć sistema/sustava  ©EMIS Web taj važan i obiman posao postižemo jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije na izborniku - jednostavnost upotrebe/uporabe složenih sistema/sustava na djelu!

Sigurnost i integritet podataka

Sistem/sustav  ©EMIS Web je instaliran na platformi IBM Blade Center na posebno konfiguriranim web i database serverima, zaštićenim od neovlaštenih aktivnosti (uključujući zaštitu od DDoS napada).

Komponente sistema/sustava EMIS

Sistem/sustav ©EMIS Web je kompleksan informacioni sistem/sustav, sastavljen iz četiri međusobno integrirane komponente:

  1. Informacioni sistem/sustav EMIS - aplikacija i baze podataka (školske i ministarska),
  2. Programsko rješenje EMIS Print,
  3. Informacioni sistem/sustav EMIS Web i
  4. Informacioni sistem/sustav EMIS Matura

1. Informacioni sistem/sustav EMIS se sastoji od dvije odvojene komponente: školski modul i ministarski modul. U školskom modulu se nalaze sveobuhvatni podaci o učenicima, odjeljenjima, zaposlenima, prostorijama i inventaru itd., za svaku školu ponaosob. Ministarski modul omogućava objedinjavanje radnih podataka iz svih škola i na osnovu toga daje mogućnost praćenja pokazatelja o stanju u školi, te daje brz i mjerljiv uvid u uspješnost procesa obrazovanja.

2. Programsko rješenje EMIS Print omogućava izdavanje i štampanje zvaničnih dokumenata, uključujući učeničke knjižice, uvjerenja i svjedodžbe. Za štampanje navedenih dokumenata program EMIS Print se u potpunosti oslanja na podatke koji su uneseni u školsku bazu podataka EMIS, tako da nema nepotrebnog dupliciranja podataka. EMIS Print je koncipiran na način da upotpunosti zadovoljava sve propisane uvjete, uključujući automatsko generiranje uvjerenja i svjedodžbi na bosanskom jeziku i hrvatskom jeziku. 

3. Informacioni sistem/sustav EMIS Web je komponenta sistema/sustava EMIS koja omogućava on-line uvid o stanju u školama, odjeljenjima, razredima i o svakom učeniku na kraju svakog polugodišta, odnosno školske godine. Ovi podaci su trajno pohranjeni za buduću analizu i upotrebu. Na osnovu podataka koji se arhiviraju u sistemu/sustavu EMIS Web omogućeno je provođenje eksterne mature učenika završnih razreda osnovnih škola, pri čemu se svi relevantni podaci automatski sinhroniziraju i stavljaju na raspolaganje, bez dodatnog unošenja. Također, sistem/sustav služi i za provjeru i verifikaciju izdatih dokumenata - uvjerenja i svjedodžbi o postignutom uspjehu u osnovnim i srednjim školama. Za tu svrhu se koriste podaci koji su arhivirani u bazi podataka sistema EMIS Web s jedne, i barcode zapisi odštampani na dokumentima s druge strane.

4. Informacioni sistem/sustav EMIS Matura je komponenta sistema/sustava EMIS koja u potpunosti automatizira proces provođenja eksterne mature svih učenika devetih razreda osnovnih škola. Podaci koji se koriste u sistemu/sustavu EMIS Matura su automatski sinhronizirani sa podacima iz sistema/sustava EMIS Web, koji su ažurirani kroz proces prenosa i agregacije radnih podataka iz školskih EMIS baza. Podaci koji se procesiraju tokom provođenja ispita eksterne mature se trajno pohranjuju i arhiviraju u centralnoj bazi podataka. Ta činjenica omogućuje uvid u rezultate i detalje svih prethodnih matura, uključujući provjeru i verifikaciju izdatih uvjerenja, uporednu statističku analizu ostvarenih rezultata mature između odabranih školskih godina itd.

Komentari su zatvoreni

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2021 SB