1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski

Program seminara

Program seminara direktora i ravnatelja osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog Kantona, Kantona Središnja Bosna - uspostavljanje informacionog sistema/informacijskog sustava EMIS

  • Mjesto održavanja: Kongresna dvorana, Franšizni centar, Poslovni centar 96, 72250 VITEZ
  • Datum održavanja: 07.03.2014 godine od 11:00 do 13:00

V r i j e m e

T e m e

11:00 - 11:30


Uvodna riječ i otvaranje  

 

Prof. Jozo Jurina, Ministar obrazovanja, znanosti,  kulture i športa/ obrazovanja, nauke, kulture i sporta

11:30 - 12:00


Strateški okvir informatizacije osnovnih i srednjih škola  


Iskustva u implementaciji komponenti sistema/sustava EMIS u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo


 Mr. sci. Azemina Njuhović, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo   

12:00 - 12:30

Integralni informacioni sistem/informacijski sustav EMIS (Education Management Information System)

 

Komponente sistema/sustava EMIS:

      Informacioni sistem/informacijski sustav EMIS - aplikacija i baze podataka (školske i ministarska),

     Programsko rješenje EMIS Print,

      Informacioni sistem/Informacijski sustav EMIS Web i

      Informacioni sistem/Informacijski sustav EMIS Matura.

 

Prof. dr. Senad Burak, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC

12:30 - 12:45

Pauza

12:45 - 13:10

 

Plan integracije informacionog sistema/informacijskog sustava u Srednjobosanskom Kantonu, Kanton Središnja Bosna

 

I faza:

      Uspostava programa EMIS i školskih baza u svim osnovnim i srednjim školama

      Uspostava ministarske baze u Ministarstvu

      Donošenje procedura o načinu vođenja

      Prenos i agregacija podataka iz školske u ministarsku bazu

      Stručna edukacija/izobrazba EMIS koordinatora, dokumentacija i stručna pomoć (rok: 01.04.2014.)

 

- gosp. Franjo Ljubas, Ministarstvo obrazovanja, znanosti,  kulture i športa/ obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog Kantona, Kantona Središnja Bosna

13:10 - 13:50

 

 


Plan integracije informacionog sistema/informacijskog sustava u Srednjobosanskom Kantonu, Kanton Središnja Bosna


II faza:

Uspostava sistema/sustava EMIS Print:

      Instalacija i konfiguracija sistema/sustava u osnovnim i srednjiim školama

      Kreiranje službene dokumentacije (uvjerenja, svjedodžbe) u skladu sa Pravilnikom

      Obezbjeđenje dvije varijante (bosanski, hrvatski)

      Hardverski zahtjevi

      Dokumentacija i stručna edukacija EMIS koordinatora


III faza:

Uspostava sistema/sustava EMIS Web:

  1. Definisanje/definiranje zahtjeva

a)      Tehnička priprema

b)      Zahtjevi sa stanovišta sadržaja sistema/sustava

  1. Sistem kontrole pristupa i nadzora
  2. Prenos podataka i agregacija

a)                  Kreiranje modula statistika

b)                  Kreiranje modula izvještaji

 

- Prof. dr. Senad Burak, mr.sci. Azemina Njuhović


13:50 - 14:00

Diskusija, rekapitulacija

Komentari su zatvoreni

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2021 SB