2.615.684  |  školska 2017/2018. godina

Odabrani jezik: hrvatski
7
Informacijski sustav za elektronsko izdavanje potvrda i svjedodžbi učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna - Srednjobosanskog Kantona
EMIS PRINT
5
Faktori rizika u prometu kod mladih
29°C
20.07.2018
petak
vedro
Vrijeme u D. Vakufu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
Što bi se dogodilo kada bi Zemlja ostala bez kisika na pet sekundi?
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

EMIS PRINT 7-7-8-e

Obavještavaju se sve EMIS odgovorne osobe osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna  da je kreirana nova inačica programa EMIS Print, koju je potrebno instalirati na školska  računala.

Zadnja inačica programa nosi redni broj 7.7.8.e sa datumom kreiranja od 19.06.2017. godine. Ova nova inačica sadrži sljedeće promjene:

  • svjedodžbe o završenom razredu osnovne škole za učenike Katoličkog školskog centra 'Petar Barbarić' – osnovna škola Travnik - ispravljene uočene greške,
  • svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi za učenike Katoličkog školskog centra 'Petar Barbarić' – osnovna škola Travnik - ispravljena uočena gramatička greška.

Napomena: kao i uvijek, posebnu pažnju obratiti na redni broj inačice programa poslije instalacije. Kao što je navedeno u naslovu, nova inačica mora prikazivati oznaku 7.7.8.e.

Preuzimanje zadnje inačice programskog rješenja EMIS Print se obavlja kroz Administrativni Panel (prva opcija u izborniku 'Linkovi') školskih poddomena sustava EMIS WEB.

Pristup školskim poddomenama je omogućen kroz tablični prikaz škola na glavnoj stranici informacijskog sustava EMIS Web, izbornik 'Škole'.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

EMIS PRINT 7-7-8-c

Obavještavaju se sve EMIS odgovorne osobe osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna  da je kreirana nova inačica programa EMIS Print, koju je potrebno instalirati na školska  računala.

Zadnja inačica programa nosi redni broj 7.7.8.c sa datumom kreiranja od 15.06.2017. godine. Ova nova inačica sadrži sljedeće promjene:

  • diploma o položenoj maturi učenika srednjih strukovnih škola - duži nazivi kvalifikacija / zanimanja nisu mogli stati u predviđenu dužinu polja. Od sada takve nazive prikazujemo MALIM slovima, što daje mnogo više prostora za prikaz na obrascu.

Napomena: kao i uvijek, posebnu pažnju obratiti na redni broj inačice programa poslije instalacije. Kao što je navedeno u naslovu, nova inačica mora prikazivati oznaku 7.7.8.c.

Preuzimanje zadnje inačice programskog rješenja EMIS Print se obavlja kroz Administrativni Panel (prva opcija u izborniku 'Linkovi') školskih poddomena sustava EMIS WEB.

Pristup školskim poddomenama je omogućen kroz tablični prikaz škola na glavnoj stranici informacijskog sustava EMIS Web, izbornik 'Škole'.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.4.9, zadnja izmjena 14.05.2018. - hr | developed by © 2018 SB