1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski
7
Informacijski sustav za elektronsko izdavanje potvrda i svjedodžbi učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna - Srednjobosanskog Kantona
EMIS PRINT
5
Faktori rizika u prometu kod mladih
6°C
24.07.2021
subota
Slaba kiša
Vrijeme u Vitezu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
Što bi se dogodilo kada bi Zemlja ostala bez kisika na pet sekundi?
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

e-Dnevnik

Nakon brojnih upita od strane škola vezano za prijavu na sustav EMIS e-Dnevnik (ocjene.emis.ba), navodimo sljedeće:

Kao što je navedeno u ranijim objavama, najvažniji tip profila u sustavu e-Dnevnik su EMIS odgovorne osobe škola.

EMIS odgovorne osobe

 • EMIS odgovorne osobe škola se prijavljuju na sustav e-Dnevnik sa istim pristupnim podatcima koje inače koriste za pristup sustavu EMIS WEB (ovaj),
 • nakon prijave na sustav e-Dnevnik, EMIS odgovorne osobe škola trebaju kreirati pristupne podatke za sve učitelje, nastavnike i ravnatelja svoje škole,
 • naročito je važno da se pristupni podatci kreiraju za razrednike odjela,
 • postupak kreiranja pristupnih podataka je objašnjen u samom sustavu e-Dnevnik, a započinje tako što EMIS odgovorna osoba klikne na poveznicu 'Pristupni podatci' u glavnom vertikalnom izborniku svog okruženja,
 • odmah nakon kreiranja pristupnih podataka, a prije nego što kliknu na gumb 'OK - ažuriraj', EMIS odgovorne osobe trebaju otiskati navedene pristupne podatke na tiskač i iste osobno uručiti svakom nastavniku.

Razrednici

Razrednici imaju veoma specifičan status u sustavu e-Dnevnik. Nakon što prime pristupne podatke od EMIS odgovorne osobe svoje škole, razrednici treba da se prijave i odmah promijene navedenu zaporku. Postupak je jednostavan, a započinje tako što se klikne na poveznicu 'Moj profil' koja se nalazi na gornjoj desnoj strani horizontalnog izbornika u svom okruženju.

Prvo što je potrebno uraditi od strane razrednika jeste odabrati poveznicu 'Moj odjel' koja se nalazi u lijevom vertikalnom izborniku. Nakon toga se automatski otvara okruženje specijalno kreirano za razrednike. Na raspolaganju im stoje sljedeći izbornici:

 • Izbor tjedna - nakon otvaranja razredne knjige za odabrani radni tjedan, unosimo sadržaj nastavnog sata i odsutne učenike, a zatim vršimo grupno ili pojedinačno ocjenjivanje prisutnih učenika,
 • Poslovi razrednika - otvaranje novih radnih tjedana, ažuriranje podataka o izostancima učenika, vođenje evidencije o redarima, zapisnicima odjelskog i roditeljskog vijeća,
 • Raspored sati - kreiranje rasporeda nastavnih sati za odjel kojeg mogu pregledati ostali nastavnici, učenici i njihovi roditelji,
 • Predmeti/nastavnici - tablični prikaz predmeta i nastavnika koji izvode nastavu u datom odjelu,
 • Statistika e-Dnevnik - statistički i grafički prikaz obrazovnih pokazatelja učenika ostvarenih u učenju i vladanju na temelju podataka iz e-Dnevnika.,
 • Grafici sa polugodišta - grafički prikaz obrazovnih pokazatelja učenika ostvarenih u učenju i vladanju na kraju prvog i drugog polugodišta aktuelne školske godine,
 • Pregled mojih ocjena - tablični prikaz ocjena iz predmeta u kojem razrednik drži nastavu u svom odjelu,
 • Pristupni podatci - ažuriranje podataka učenika i njihovih roditelja za pristup sustavu e-Dnevnik.

Također, razrednik može pregledati brojne detalje i obrazovne pokazatelje svih učenika svog odjela.

Prvo što je potrebno uraditi jeste kliknuti na poveznicu 'Poslovi razrednika', a potom odabrati izbornik 'Radni tjedni' sa gornjeg horizontalnog izbornika.  Razrednik mora za svoj odjel kreirati svaki radni tjedan unaprijed. U slučaju da to ne uradi, nastavnici koji drže nastavu u datom odjelu neće moći upisati svoj sat u tom tjednu, niti će moći evidentirati odsutne učenike. Također, neće moći ni ocjeniti učenike iz predmeta koje predaju u tom odjelu. Ukoliko razrednik iz opravdanih razloga nije u mogućnosti kreirati radni tjedan unaprijed, treba obavijestiti EMIS odgovornu osobu škole koji će to obaviti umjesto njega.

Postupak je jednostavan i započinje klikom na gumb 'Dodaj novi tjedan'. Po otvaranju forme za unos podataka, navodimo datumski period datog radnog tjedna, kao i prvog i drugog dežurnog učenika (redare).

Druga važna akcija razrednika odnosi se na kreiranje pristupnih podataka za učenike odjela u kojem su oni razrednici, kao i za njihove roditelje. Postupak je jednostavan i započinje odabirom poveznice 'Pristupni podatci'.

Nadalje, razrednici trebaju kreirati raspored nastavnih sati za svoj odjel. Kliknemo na poveznicu 'Raspored' u vertikalnom lijevom izborniku, a zatim na gumb 'Novi' u gornjem desnom kutu. Potom 'prevućemo' bilo koji predmet sa lijeve strane na odgovarajuće mjesto u prikazanom rasporedu sati. Svaki prethodno dodani predmet se može naknadno ukloniti sa rasporeda tako što kliknemo na znak x.

Na kraju, obvezno kliknuti na gumb 'Sačuvaj'. Kreirani rasporedi će biti vidljivi ravnatelju, nastavnicima koji predaju u datom odjelu, kao i učenicima iz tog odjela i njihovim roditeljima.

Nastavnici

Nastavnicima se nakon prijave na sustav nudi izbor odjela u kojem drže nastavu u aktuelnoj školskoj godini. Postupak započinje odabirom bilo kojeg razreda, a zatim odgovarajućeg odjela. Tablica razreda omogućuje izbor samo onih razreda i odjela u kojima dati nastavnik drži nastavu. Nakon odabira odjela, nastavnik odabire bilo koji prikazani radni tjedan koja je razrednik tog odjela ranije kreirao. Postupak započinje klikom na poveznicu 'Otvori razrednu knjigu', a nakon toga za odabrani datumski period unosimo sadržaj nastavnog sata i odsutne učenike, kao i vršimo grupno ili pojedinačno ocjenjivanje prisutnih učenika. U slučaju da neki od termina nije prikazan, potrebno je obratiti se razredniku datog odjela sa zahtjevom sa se isti doda.

Ocjenjivanje učenika se razdvaja na dvije opcije: pojedinačno ocjenjivanje i grupno ocjenjivanje. Za pojedinačno ocjenjivanje prvo je potrebno odabrati predmet (u slučaju da dati nastavnik drži nastavu iz više predmeta u tom odjelu), a zatim kliknuti na prezime i ime datog učenika sa prikazane liste. Po otvaranju modula za ocjenjivanje kliknuti na gumb 'Nova ocjena', a potom unijeti datum ocjene, vrstu ocjene, ocjenu i napomenu. Datum ocjene mora biti u navedenom intervalu. Napomena pri ocjenjivanju je nova funkcionalnost koja će omogućiti ravnatelju, učeniku i njegovim roditeljima detaljno obrazloženje predmetnog nastavnika o dodijeljenoj ocjeni. To doprinosi objektivnosti i transparentnosti ocjenjivanja učenika.

Grupni unos ocjena omogućuje unos ocjena za više ili sve učenike odjednom. Koristi se u slučaju unosa ocjena pismenih i kontrolnih zadaća, i veoma je brz i učinkovit metod za unos više ocjena odjedanput.

Za svaki odjel u kojem dati predmetni nastavnik drži nastavu, nastavnik može pregledati ocjene iz svojih predmeta učenika tog odjela. Postupak je jednostavan: nakon odabira datog odjela, kliknemo na poveznicu 'Pregled mojih ocjena', a nakon toga imamo mogućnost odabira predmeta (ako predajemo više predmeta u datom odjelu) i odgovarajućeg polugodišta.

Kao i na svim formama gdje imamo tablični prikaz podataka, tako i ovdje imamo mogućnost automatski kreirati odgovarajući PDF dokument, kojeg potom možemo sačuvati ili direktno otiskati na lokalni tiskač.

Ravnatelj

Ravnatelji imaju mogućnost pregleda (bez mogučnosti promjene) svih odjela svoje škole, kao i detalja svih učenika svoje škole:

 • Imaju mogućnost pregleda podataka svih učenika škole, na sličan način kao i razrednik svog razreda
 • Imaju mogućnost pregleda razrednih knjiga svih odjela škole,
 • Mogu vidjeti rasporede nastavnih sati svih odjela škole,
 • Mogu vidjeti statistiku e-Dnevnika svih odjela škole, 
  •  Statistika škole - statistički prikaz uspjeha u učenju i vladanju cijele škole (4 stranice),
  •  Uspjeh u učenju - grafički prikaz ukupnog uspjeha u učenju po razredima i odjelima,
  •  Ocjene po razredima - pregled prosječnih ocjena po predmetima i razredima,
  •  Ocjene po odjelima - pregled prosječnih ocjena po predmetima i odjelima.
 • Mogu vidjeti grafički prikaz obrazovnih pokazatelja učenika svakog odjela svoje škole na kraju prvog i drugog polugodišta aktuelne školske godine: 
  • Ukupan uspjeh - grafički prikaz ukupnog uspjeha u učenju u odjelu,
  • Ukupno vladanje - grafički prikaz ukupnog uspjeha u vladanju,
  • Izostanci - grafički prikaz izostanaka učenika,
  • Pojedinačni uspjeh - grafički prikaz pojedinačnih uspjeha učenika u odjelu,
  • Pojedinačno vladanje - grafički prikaz pojedinačnih vladanja učenika,
 • mogu direktno komunicirati (on-line chat) sa nastavnicima svoje škole,
 • mogu direktno razmjenjivati poruke (interni e-mail sustav) sa nastavnicima svoje škole.

Učenik / roditelj

Učenicima, kao i njihovim roditeljima je omogućen pristup sustavu e-Dnevnik, nakon što je za njih razrednik kreirao pristupne podatke. Za učenike i njihove roditelje sustav omogućuje uvid u njihove matične podatke, kao i postignute ocjene iz svih predmeta na dnevnoj bazi. Odsustava učenika sa nastave, kao i njihov status (opravdani, neopravdani) sa detaljnim obrazloženjem razrednika su također dostupna. Roditelji mogu pregledati zabilješke koje je razrednik unio za njihovo dijete tijekom pohađanja nastave i ostalih školskih aktivnosti.

Pored toga, učenik i njegovi roditelji mogu direktno komunicirati (on-line chat) sa razrednikom, nastavnicima koji mu predaju i ostalim učenicima iz svog odjela. Također, mogu direktno razmjenjivati poruke (interni e-mail sustav) sa razrednikom, nastavnicima koji mu predaju i ostalim učenicima iz svog odjela.

Vremenska ograničenja

 • nastavnik može obrisati unesenu ocjenu unutar 10 minuta,
 • unos ocjene moguć je za prethodni i trenutni mjesec, 
 • ocjenu nije moguće unijeti za nedjelju,
 • brisanje nastavne jedinice i izostanaka moguće je unutar 48 sati,
 • administrator e-Dnevnika može u bilo kojem trenutku obrisati uneseni podatak, 
 • unos sata nije vremenski ograničen,
 • nastavni sati uneseni 14 ili više dana kasnije od datuma održanog sata u pojedinim izvješćima bit će označeni žutom bojom.


EMIS DEVELOPMENT TEAM


e-Dnevnik aktiviran!

Obavještavaju se EMIS odgovorne osobe svih osnovnih i srednjih škola  Kantona Središnja Bosna  da je  novi sustav e-Dnevnik aktiviran sa današnjim datumom (9. travnja 2018.).

Informacijski sustav e-Dnevnik (elektronski dnevnik) je projekt Ministarstva obrazovanja KSB koji ima za cilj poboljšati, proširiti i kompletirati postojeći školski sustav EMIS sa mogučnošću ažuriranja nastavnih sati, odsutnih učenika, ocjena itd na dnevnoj osnovi, kao i omogučiti direktnu komunikaciju između nastavnika s jedne, i roditelja i njihovih učenika s druge strane. Najkraće rečeno, e-Dnevnik  predstavlja elektronsku verziju razredne knjige i kao takav ima sve funkcije razredne knjige (imenike učenika, dnevnike rada, zapisnike), uz mnoštvo dodatnih funkcija koje omogućavaju informacijske tehnologije.

Za učenike i njihove roditelje e-Dnevnik omogućuje uvid u svoje matične podatke, kao i postignute ocjene iz svih predmeta na dnevnoj bazi. Odsustava učenika sa nastave kao i njihov status (opravdani, neopravdani) sa detaljnim obrazloženjem razrednika su također dostupna. Roditelji mogu pregledati zabilješke koje je razrednik unio za njihovo dijete i imaju mogućnost poslati direktnu poruku razredniku putem internog e-mail sustava.

Tipovi korisnika

U e-Dnevniku postoje sljedeći korisnički profili: 

 • EMIS odgovorna osoba škole
 • menadžersko osoblje (ravnatelj, pomoćnik ravnatelja),
 • stručno osoblje škole (pedagog, psiholog), 
 • učitelj, nastavnik, profesor,
 • razrednik
 • učenik,
 • roditelj,
 • kantonalni EMIS administrator i
 • ovlašteni strukovni referenti Ministarstva obrazovanja.

e-Dnevnik ima posebnu funkcionalnost za svakog navedednog korisničkog profila i automatski se prilagođava datom tipu korisnika.

EMIS odgovorne osobe škola

EMIS odgovorne osobe škola imaju specijalni status u cijelom sustavu EMIS, pa tako i u novom sustavu e-Dnevnik.

EMIS odgovorne osobe se prijavljuju na sustav e-Dnevnik putem istih pristupnih podataka koje inače koriste za pristup sustavu EMIS WEB (ovaj).

Između ostalih poslova koje su im omogućeni, EMIS  odgovorne osobe imaju i mogučnost uređivanja pristupnih podataka  na sustav e-Dnevnik ravnateljima, nastavnicima i učiteljima svoje škole. Postupak je jednostavan i u potpunosti automatiziran. Odmah nakon unosa potrebnih podataka (a prije nego što klikne na gumb 'Sačuvaj'), EMIS odgovorna osoba iste treba otiskati i u tiskanoj formi ih uručiti osobno svakom nastavniku. 

Napomena: nakon što EMIS odgovorna osoba klikne na gumb 'Sačuvaj', pristupni podatci za datog nastavnika se trajno pohranjuju u bazu podataka. EMIS odgovorna osoba uvijek može pregledati i promijeniti te podatke, ali ne može vidjeti pristupnu zaporku. Pristupne zaporke su zaštićene naprednim 256 bit-nim algoritmom i nitko ih poslije prvog kreiranja ne može spoznati izuzev datog nastavnika. 

Nakon primitka pristupnih podataka od strane EMIS odgovorne osobe, nastavnik treba da se prijavi i odmah promijeni navedenu pristupnu zaporku. U slučaju da korisnik zaboravi ili izgubi svoju pristupnu zaporku ili korisničko ime, upućuje zahtjev EMIS odgovornoj osobi svoje škole koji će potom kreirati nove pristupne podatke. Pristupna korisnička imena trebaju uvijek ostati ista i EMIS odgovorna osoba ih treba mijenjati samo u slučajevima kad je to zaista potrebno. U principu, korisnička imena se formiraju na osnovu imena i prezimena nastavnika(sve mala slova, bez žđšćč), međusobno odvojenim točkom (na primjer damir.maric).

Prijava na sustav

Nakon primitka pristupnih podataka u tiskanoj formi (koji sadrže korisničko ime i zaporku), nastavnik  putem svog računala, tableta ili mobitela pristupa sljedećoj web stranici: 


Prijava se vrši tako što kliknemo na gumb 'Prijavi se':


Informacijski sustav e-Dnevnik je implementiran na način da u potpunosti omogućuje uporabu hrvatskog, bosanskog ili srpskog jezika.

Koristimo ovu priliku da pozovemo sve škole da pođu koristiti ovaj sustav i isprobaju sve njegove funkcije. Svi uneseni podatci (nastavni sati, ocjene i izostanci učenika itd) su privremenog karaktera, tako da nema bojazni o posljedicama eventualnih greški.

EMIS DEVELOPMENT TEAMe-Dnevnik

Obavještavaju se sve osnovne i srednje škole Kantona Središnja Bosna da je aktivirana testna inačica sustava EMIS e-Dnevnik (ocjene.emis.ba). 

Elektronski dnevnik je projekt Ministarstva obrazovanja KSB koji ima za cilj poboljšati, proširiti i kompletirati postojeći školski sustav EMIS, kao i omogučiti direktnu komunikaciju između učitelja i nastavnika s jedne, i roditelja i njihovih učenika s druge strane. 

Osnovne funkcionalnosti

Najkraće rečeno, e-Dnevnik  predstavlja elektronsku inačicu razredne knjige i kao takav ima sve funkcije razredne knjige (imenik učenika, dnevnik rada, zapisnici, evidencija izostanaka učenika, ocjenjivanje itd.), uz mnoštvo dodatnih funkcija koje omogućavaju informacione tehnologije.

Za učenike i njihove roditelje sustav omogućuje uvid u svoje matične podatke, kao i postignute ocjene iz svih predmeta na dnevnoj bazi. Odsustava učenika sa nastave, kao i njihov status (opravdani, neopravdani) sa detaljnim obrazloženjem razrednika su također dostupna.

Roditelji mogu pregledati zabilješke koje je razrednik unio za njihovo dijete tijekom pohađanja nastave i ostalih školskih aktivnosti.

Elektronski dnevnik realiziran je kao web-based aplikacija izgrađena na temelju postojeće infrastrukture koju je Ministarstvo obrazovanja od ranije implementiralo za sve osnovne i srednje škole Kantona. To podrazumijeva kako hardverske, tako i softverske pretpostavke.

Osnovni podatci e-Dnevnika (škola, nastava, nastavnici, učenici) se automatski preuzimaju iz informacijskog sustava EMIS, kojim se prikupljaju, obrađuju, provjeravaju i prikazuju podatci koji su relevantni za obrazovni proces u osnovnom i srednjem obrazovanju Kantona.  Sinhronizacija podataka između dva sustava se obavlja svakodnevno i potpuno automatski.

Tipovi korisnika

U e-Dnevniku postoje sljedeći korisnički profili: 

 1. menadžersko osoblje (ravnatelj, direktor),
 2. učitelj, nastavnik, profesor,
 3. razrednik
 4. stručno osoblje škole (pedagog, psiholog), 
 5. učenik,
 6. roditelj i 
 7. ovlašteno osoblje Ministarstva obrazovanja.
e-Dnevnik ima posebnu funkcionalnost za svakog tipa korisnika i automatski se prilagođava datom tipu korisnika.

Prijava na sustav

Prijava na sustav je omogućena putem sljedeće poveznice:Koristimo ovu priliku da pozovemo sve zainteresirane škole da se prijave za projekt EMIS e-Dnevnik, čime stiču mogućnost testiranja načina rada i svih funkcionalnosti tog sustava, a prije njegovog ozvaničenja.

Više informacija o projektu EMIS e-Dnevnik biti će prezentirano u sljedećim danima.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2021 SB