1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski
7
Informacijski sustav za elektronsko izdavanje potvrda i svjedodžbi učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna - Srednjobosanskog Kantona
EMIS PRINT
5
Faktori rizika u prometu kod mladih
6°C
13.07.2020
ponedjeljak
Slaba kiša
Vrijeme u Bugojnu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
Što bi se dogodilo kada bi Zemlja ostala bez kisika na pet sekundi?
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

e-Dnevnik aktiviran!

Obavještavaju se EMIS odgovorne osobe svih osnovnih i srednjih škola  Kantona Središnja Bosna  da je  novi sustav e-Dnevnik aktiviran sa današnjim datumom (9. travnja 2018.).

Informacijski sustav e-Dnevnik (elektronski dnevnik) je projekt Ministarstva obrazovanja KSB koji ima za cilj poboljšati, proširiti i kompletirati postojeći školski sustav EMIS sa mogučnošću ažuriranja nastavnih sati, odsutnih učenika, ocjena itd na dnevnoj osnovi, kao i omogučiti direktnu komunikaciju između nastavnika s jedne, i roditelja i njihovih učenika s druge strane. Najkraće rečeno, e-Dnevnik  predstavlja elektronsku verziju razredne knjige i kao takav ima sve funkcije razredne knjige (imenike učenika, dnevnike rada, zapisnike), uz mnoštvo dodatnih funkcija koje omogućavaju informacijske tehnologije.

Za učenike i njihove roditelje e-Dnevnik omogućuje uvid u svoje matične podatke, kao i postignute ocjene iz svih predmeta na dnevnoj bazi. Odsustava učenika sa nastave kao i njihov status (opravdani, neopravdani) sa detaljnim obrazloženjem razrednika su također dostupna. Roditelji mogu pregledati zabilješke koje je razrednik unio za njihovo dijete i imaju mogućnost poslati direktnu poruku razredniku putem internog e-mail sustava.

Tipovi korisnika

U e-Dnevniku postoje sljedeći korisnički profili: 

 • EMIS odgovorna osoba škole
 • menadžersko osoblje (ravnatelj, pomoćnik ravnatelja),
 • stručno osoblje škole (pedagog, psiholog), 
 • učitelj, nastavnik, profesor,
 • razrednik
 • učenik,
 • roditelj,
 • kantonalni EMIS administrator i
 • ovlašteni strukovni referenti Ministarstva obrazovanja.

e-Dnevnik ima posebnu funkcionalnost za svakog navedednog korisničkog profila i automatski se prilagođava datom tipu korisnika.

EMIS odgovorne osobe škola

EMIS odgovorne osobe škola imaju specijalni status u cijelom sustavu EMIS, pa tako i u novom sustavu e-Dnevnik.

EMIS odgovorne osobe se prijavljuju na sustav e-Dnevnik putem istih pristupnih podataka koje inače koriste za pristup sustavu EMIS WEB (ovaj).

Između ostalih poslova koje su im omogućeni, EMIS  odgovorne osobe imaju i mogučnost uređivanja pristupnih podataka  na sustav e-Dnevnik ravnateljima, nastavnicima i učiteljima svoje škole. Postupak je jednostavan i u potpunosti automatiziran. Odmah nakon unosa potrebnih podataka (a prije nego što klikne na gumb 'Sačuvaj'), EMIS odgovorna osoba iste treba otiskati i u tiskanoj formi ih uručiti osobno svakom nastavniku. 

Napomena: nakon što EMIS odgovorna osoba klikne na gumb 'Sačuvaj', pristupni podatci za datog nastavnika se trajno pohranjuju u bazu podataka. EMIS odgovorna osoba uvijek može pregledati i promijeniti te podatke, ali ne može vidjeti pristupnu zaporku. Pristupne zaporke su zaštićene naprednim 256 bit-nim algoritmom i nitko ih poslije prvog kreiranja ne može spoznati izuzev datog nastavnika. 

Nakon primitka pristupnih podataka od strane EMIS odgovorne osobe, nastavnik treba da se prijavi i odmah promijeni navedenu pristupnu zaporku. U slučaju da korisnik zaboravi ili izgubi svoju pristupnu zaporku ili korisničko ime, upućuje zahtjev EMIS odgovornoj osobi svoje škole koji će potom kreirati nove pristupne podatke. Pristupna korisnička imena trebaju uvijek ostati ista i EMIS odgovorna osoba ih treba mijenjati samo u slučajevima kad je to zaista potrebno. U principu, korisnička imena se formiraju na osnovu imena i prezimena nastavnika(sve mala slova, bez žđšćč), međusobno odvojenim točkom (na primjer damir.maric).

Prijava na sustav

Nakon primitka pristupnih podataka u tiskanoj formi (koji sadrže korisničko ime i zaporku), nastavnik  putem svog računala, tableta ili mobitela pristupa sljedećoj web stranici: 


Prijava se vrši tako što kliknemo na gumb 'Prijavi se':


Informacijski sustav e-Dnevnik je implementiran na način da u potpunosti omogućuje uporabu hrvatskog, bosanskog ili srpskog jezika.

Koristimo ovu priliku da pozovemo sve škole da pođu koristiti ovaj sustav i isprobaju sve njegove funkcije. Svi uneseni podatci (nastavni sati, ocjene i izostanci učenika itd) su privremenog karaktera, tako da nema bojazni o posljedicama eventualnih greški.

EMIS DEVELOPMENT TEAMe-Dnevnik

Obavještavaju se sve osnovne i srednje škole Kantona Središnja Bosna da je aktivirana testna inačica sustava EMIS e-Dnevnik (ocjene.emis.ba). 

Elektronski dnevnik je projekt Ministarstva obrazovanja KSB koji ima za cilj poboljšati, proširiti i kompletirati postojeći školski sustav EMIS, kao i omogučiti direktnu komunikaciju između učitelja i nastavnika s jedne, i roditelja i njihovih učenika s druge strane. 

Osnovne funkcionalnosti

Najkraće rečeno, e-Dnevnik  predstavlja elektronsku inačicu razredne knjige i kao takav ima sve funkcije razredne knjige (imenik učenika, dnevnik rada, zapisnici, evidencija izostanaka učenika, ocjenjivanje itd.), uz mnoštvo dodatnih funkcija koje omogućavaju informacione tehnologije.

Za učenike i njihove roditelje sustav omogućuje uvid u svoje matične podatke, kao i postignute ocjene iz svih predmeta na dnevnoj bazi. Odsustava učenika sa nastave, kao i njihov status (opravdani, neopravdani) sa detaljnim obrazloženjem razrednika su također dostupna.

Roditelji mogu pregledati zabilješke koje je razrednik unio za njihovo dijete tijekom pohađanja nastave i ostalih školskih aktivnosti.

Elektronski dnevnik realiziran je kao web-based aplikacija izgrađena na temelju postojeće infrastrukture koju je Ministarstvo obrazovanja od ranije implementiralo za sve osnovne i srednje škole Kantona. To podrazumijeva kako hardverske, tako i softverske pretpostavke.

Osnovni podatci e-Dnevnika (škola, nastava, nastavnici, učenici) se automatski preuzimaju iz informacijskog sustava EMIS, kojim se prikupljaju, obrađuju, provjeravaju i prikazuju podatci koji su relevantni za obrazovni proces u osnovnom i srednjem obrazovanju Kantona.  Sinhronizacija podataka između dva sustava se obavlja svakodnevno i potpuno automatski.

Tipovi korisnika

U e-Dnevniku postoje sljedeći korisnički profili: 

 1. menadžersko osoblje (ravnatelj, direktor),
 2. učitelj, nastavnik, profesor,
 3. razrednik
 4. stručno osoblje škole (pedagog, psiholog), 
 5. učenik,
 6. roditelj i 
 7. ovlašteno osoblje Ministarstva obrazovanja.
e-Dnevnik ima posebnu funkcionalnost za svakog tipa korisnika i automatski se prilagođava datom tipu korisnika.

Prijava na sustav

Prijava na sustav je omogućena putem sljedeće poveznice:Koristimo ovu priliku da pozovemo sve zainteresirane škole da se prijave za projekt EMIS e-Dnevnik, čime stiču mogućnost testiranja načina rada i svih funkcionalnosti tog sustava, a prije njegovog ozvaničenja.

Više informacija o projektu EMIS e-Dnevnik biti će prezentirano u sljedećim danima.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

EMIS PRINT 8-2

Obavještavaju se sve EMIS odgovorne osobe osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna  da je kreirana nova inačica programa EMIS Print, koju je potrebno instalirati na školska  računala.

Zadnja inačica programa nosi redni broj 8.2 sa datumom kreiranja od 09.01.2018. godine. Ova nova inačica sadrži sljedeće promjene:

 • ova inačica razrješava problem tijekom tiskanja potvrda na kraju prvog polugodišta za učenike osnovnih škola koje nastavu izvode po hrvatskom nastavnom planu i programu,
 • od sada je moguće u postavkama programa odrediti da li će se tijekom tiskanja potvrda prikazati grb sa šahovnicom u centralnom dijelu obrazca ili ne.

Napomena: kao i uvijek, posebnu pažnju obratiti na redni broj inačice programa poslije instalacije. Kao što je navedeno u naslovu, nova inačica mora prikazivati oznaku 8.2.

Preuzimanje zadnje inačice programskog rješenja EMIS Print se obavlja kroz Administrativni Panel (prva opcija u izborniku 'Linkovi') školskih poddomena sustava EMIS WEB.

Pristup školskim poddomenama je omogućen kroz tablični prikaz škola na glavnoj stranici informacijskog sustava EMIS Web, izbornik 'Škole'.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2020 SB