2.110.805  |  školska 2016/2017. godina

Odabrani jezik: hrvatski
7
Informacijski sustav za elektronsko izdavanje potvrda i svjedodžbi učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna - Srednjobosanskog Kantona
EMIS PRINT
5
Faktori rizika u prometu kod mladih
21°C
21.08.2017
ponedjeljak
djelomična naoblaka
Vrijeme u Uskoplju
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
Što bi se dogodilo kada bi Zemlja ostala bez kisika na pet sekundi?
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

EMIS WEB nova verzija / inačica 3.3

Obavještavaju se svi korisnici informacionog sistema / informacijskog sustava EMIS WEB da je 08.02.2016. aktivirana nova verzija / inačica 3.3.

Ova nova verzija sadrži nekoliko novih procedura, koje prevazilaze problem uočen od strane manjeg broja korisnika -  a to je da u nekim slučajevima nisu imali mogučnost dodavanja nove vijesti iz svoje škole.

Obrazloženje:

EMIS WEB intenzivno korisni napredne tehnike procesiranja web stranica - tzv. AJAX technology. Radi se o tehnici parcijalnog osvježavanja samo pojedinih dijelova web stranica, a ne čitavih stranica. Time se izbjegava iritirajući flickering, odnosno ponovno učitavanje cijele stranice nakon određenih akcija kao što su komande za odabir, akciju i slično.

Pokazalo se međutim da se u nekim situacijama mogu javljati određeni problemi u vezi s tim, što je u našem slučaju onemogučilo jedan manji dio škola da dodaje nove vijesti.

Sa ovom novom verzijom / inačicom sistema / sustava EMIS WEB, taj bi problem trebao biti riješen. U slučaju da EMIS odgovorne osobe dođu do saznanja o ovakvim ili bilo kojim drugim problemima, trebalo bi da iste prijave kod Kantonalnog administratora EMIS sistema / sustava.

EMIS Print - nova verzija/inačica 7.6.1

Obavještavaju se svi EMIS koordinatori/odgovorne osobe osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna  da je za novu školsku 2015./16. godinu  (prvo polugodište) kreirana nova verzija / inačica programa EMIS Print, koju je potrebno instalirati na školske računare / računala.

Zadnja verzija/inačica programa nosi redni broj  7.6.1, sa datumom kreiranja od 26.01.2016. godine. Ova nova verzija/inačica sadrži sljedeće promjene:

 • U slučaju da je učenik na kraju prvog polugodišta ostvario ocjenu iz vladanja ZADOVOLJAVA, od ove verzije / inačice se ta ocjena više ne skračuje. Ova promjena se odnosi na muzičke / glazbene škole.

 • i ostale manje promjene.

Napomena: kao i uvijek, posebnu pažnju obratiti na redni broj verzije/inačice programa poslije instalacije. Kao što je navedeno u naslovu, nova verzija/inačica mora prikazivati oznaku 7.6.1.

Preuzimanje zadnje verzije programskog rješenja EMIS Print se obavlja kroz Administrativni Panel (prva opcija u izborniku 'Linkovi') školskih poddomena sistema EMIS WEB.

Pristup školskim poddomenama sistema EMIS WEB je omogućen kroz tabelarni prikaz škola na glavnoj stranici informacionog sistema EMIS Web, izbornik 'Škole'.

EMIS Print - nova verzija/inačica 7.6.0

Obavještavaju se svi EMIS koordinatori/odgovorne osobe osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna  da je za novu školsku 2015./16. godinu  (prvo polugodište) kreirana nova verzija / inačica programa EMIS Print, koju je potrebno instalirati na školske računare / računala.

Zadnja verzija/inačica programa nosi redni broj  7.6.0, sa datumom kreiranja od 22.12.2015. godine. Ova nova verzija/inačica sadrži sljedeće promjene:

 • Omogućeno štampanje/tiskanje uvjeranja/potvrda o postignutom uspjehu u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta nove 2015./2016. školske godine,

 • i ostale manje promjene.

Napomena: kao i uvijek, posebnu pažnju obratiti na redni broj verzije/inačice programa poslije instalacije. Kao što je navedeno u naslovu, nova verzija/inačica mora prikazivati oznaku 7.6.0.

Preuzimanje zadnje verzije programskog rješenja EMIS Print se obavlja kroz Administrativni Panel (prva opcija u izborniku 'Linkovi') školskih poddomena sistema EMIS WEB.

Pristup školskim poddomenama sistema EMIS WEB je omogućen kroz tabelarni prikaz škola na glavnoj stranici informacionog sistema EMIS Web, izbornik 'Škole'.

 

Izdavanje uvjerenja/potvrda: preporuke za štampanje/tiskanje

Prije nego što počnemo sa zvaničnim izdavanjem dokumenata kroz program ©EMIS Print, proporuka je da se prvo odštampa/otiska određeni broj ili čak svi dokumenti na čistom, bijelom papiru. Ovaj postupak nam omogućava da prije završnog  štampanja/tiskanja uočimo moguće nepravilnosti u podacima učenika. Postupak je sljedeći:

Faza 1 (testiranje):

 1. u printer ubacimo čiste bijele papire,
 2. pokrenemo program EMIS Print,
 3. odštampamo/otiskamo nekoliko ili sva dokumenta odabranih učenika,
 4. provjerimo ispravnost podataka i cijelog postupka.

Nakon provjere odštampanih/otiskanih podataka na dobijenim dokumentima, nepravilnosti koje smo eventualno uočili ispravljamo kroz sistem/sustav EMIS.  Poslije ispravaka moramo prvo zatvoriti program EMIS Print (ako je bio otvoren), a potom ga trebamo ponovo pokrenuti. Na taj način će se izmijenjeni podaci u sistemu/sustavu EMIS ispravno osvježiti u programu EMIS Print. Kada smo se uvjerili da su svi podaci uneseni kroz sistem/sustav EMIS ispravni prelazimo na drugu fazu:

Faza 2 (zvanično štampanje/tiskanje svjedodžbi/diploma):

 1. u printer ubacimo predštampane obrasce koje smo obezbijedili ranije,
 2. pokrenemo program EMIS Print,
 3. odštampamo/otiskamo nekoliko ili sve svjedodžbe za željeno odjeljenje,
 4. arhiviramo odštampane/otiskane dokumente na unaprijed predviđeno mjesto.

Po okončanju štampanja/tiskanja svjedodžbi/uvjerenja, u štampač ubacimo čiste bijele papire ponovo i kroz program EMIS Print odštampamo/otiskamo spiskove izdatih dokumenata. Odštampane spiskove trebaju preuzeti razrednici zajedno sa svim izdatim svjedodžbama/uvjerenjima.

NAPOMENA: Obzirom da se uvjerenja/potvrde koje se izdaju na kraju prvog polugodišta štampaju/tiskaju isključivo na čistom, bijelom papiru, nije potrebno provoditi Fazu 2.

 Sve svjedodžbe, potvrde i diplome je obavezno štampati/tiskati na propisanim obrascima, sa logotipom države BiH i SBK - KSB Kantona u zaglavlju i hologramskom zaštitom u podnožju.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

Novi projekt Ministarstva obrazovanja: e-škole

Obavještavaju se sve osnovne i srednje škola Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna  da Ministarstvo obrazovanja razmatra mogućnost pokretanja novog projekta pod nazivom e-škole, sa početkom implementacije početkom drugog polugodišta školske 2015./2016. godine. Pokretanjem ovog projekta želi se ubrzati započeti proces informatizacije osnovnih i srednjih škola sa područja Kantona, uvođenjem brojnih novih funkcionalnosti.

Osnovni cilj projekta je stvaranje preduvjeta da se škole digitaliziraju i pripreme za usklađivanje postojeće prakse i načina rada sa standardima zemalja EU i u okruženju. U novom pristupu, učenik više nije pasivni objekt edukacionog procesa već postaje aktivan u izođenju svih nastavnih aktivnosti i primaran je fokus cijelog obrazovnog sistema / sustava. U cilju ostvarenja tog zadatka, neophodno je implementirati nastavna sredstva i metode sukladne 21. stoljeću - a one se prije svega temelje na modernim informacionim tehnologijama.

Projektom e-škole Vlada i Ministarstvo obrazovanja Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna na čelu s ministricom Katicom Čerkez  bi započeli novu fazu informatizacije osnovnog i srednjeg obrazovanja. Pri tome se kao osnova te nove faze nameću rješenja i postignuća u dosadašnjoj implementaciji sistema / sustava EMIS. U proteklom periodu je informacioni sistem / sustav EMIS zaživio u svim školama Kantona i s velikim uspjehom omogućio elektronsko izdavanje javnih školskih isprava svim učenicima bez izuzetka. Sve škole su prošle intenzivnu obuku iz svih modula sistema / sustava EMIS, te su uz veliku pomoć u organizaciji i stručnoj podršci Ministarstva, sve planirane aktivnosti uspješno okončane. To su izvanredni rezultati i kao takvi daju realnu procjenu da će se daljnje aktivnosti na digitalizaciji škola uspješno obaviti. Pri tome, iskustva na implementaciji sličnih projekata u EU i okruženju (Slovenija, Hrvatska, Makedonija) daju smjernice koje su već sada komplementarne sa dosadašnjim aktivnostima na sistemu / sustavu EMIS u SBK / KSB.Iz tog razloga je aktivirana i nova domena e-skole.ba, koja je osmišljena kao centralno mjesto - portal na kojem će se, pored redovnih vijesti i informacija iz oblasti školstva, korisnicima omogućiti pristup i upotreba svih planiranih školskih modula. To uključujuje:

 • Informacioni sistem / sustav EMIS WEB,
 • Informacioni sistem / sustav EMIS Matura (e-Matura),
 • Informacioni sistem / sustav EMIS HR (Human Resources),
 • Informacioni sistem / sustav Digitalni repozitorij nastavnih sadržaja,
 • Informacioni sistem / sustav EMIS Biblioteka (e-Biblioteka),
 • Informacioni sistem / sustav Vozački ispiti,
 • Web portal za administratore,
 • Web portal za EMIS odgovorne osobe škola.
Također, u pripremi je dokumentacija i idejni projekt koji se odnosi na uvođenje elektronskog dnevnika (e-Dnevnik), sa prijedlogom neophodne opremljenosti škola  i nastavnika odgovarajućom informatičkom opremom. Kao i ostale komponente, e-Dnevnik će svoju funkcionalnost zasnivati na EMIS bazi podataka učenika i nastavnika, tako da neće biti nepotrebnog unosa i dupliciranja matičnih podataka.

Važno je napomenuti da EU podržava opravo ovakve inicijative, s tim da u dosadašnjoj praksi u Bosni i Hercegovini do sada nismo imali slučaj da pojedini Kanton (o državi da i ne govorimo) prvi daje inicijativu, plan i način implementacije jedne ovako velike reforme. Uvijek je bilo obrnuto. Iz tog razloga smatramo da su i vrlo velike šanse da se od strane EU dobije financijska podrška za ovaj projekt, pod uvjetom naravno da se on pripremi na način sukladan standardima i tenderskoj dokumentaciji.

Kao potvrda prethodnog navodimo da je u susjednoj Hrvatskoj upravo započeta realizacija projekta e-škole, podržnog od strane EU, u ukupnom iznosu od 179.899.754 eura (za period 2015-2022). Pri tome je samo za pilot projekt (za period od 2015-2018.) obezbijeđeno 40 miliona eura. To naravno ne mora ništa značiti za naš Kanton, ali jasno demonstrira važnost koju EU pridaje ovakvim projektima i koje direktno financijski podržava.

U periodu koji slijedi nastojat ćemo Vas redovno informirati o ovoj inicijativi.

 Domena e-skole.ba je od 09.11.2015. aktivna i dostupna. Za sada, putem te domene pristupamo Informacionom sistemu / sustavu EMIS WEB (ovaj).

EMIS DEVELOPMENT TEAM

EMIS WEB - aktivirana nova verzija / inačica - redni broj 3.2

Obavještavaju se svi korisnici Informacionog sistema / Informacijskog sustava EMIS WEB da je aktivirana nova verzija / inačica - redni broj 3.2. Nova verzija / inačica sistema / sustava EMIS WEB donosi brojna poboljšanja postojećih funkcionalnosti (što se posebno odnosi na dodatnu jezičku usaglašenost svih modula u skladu sa standardima), ali i neka u potpunosti nova rješenja:

 • Statistika - po  godinama,
 • Odjeljenje / Odjeli,
 • Učenici: novi moduli
  • Pedagoške mjere,
  • Izdati dokumenti,
  • Fotografija učenika,
 • Osoblje: novi moduli
  • Stručno usavršavanje,
  • Fotografija uposlenika/djelatnika,
 • kao i niz drugih unapređenja i poboljšanja cijelog sistema / sustava.

Nove module Statistika po godinama i Odjeljenja / Odjele smo najavili i opisali u prethodnim objavama. U ovoj novoj verziji sistema /sustava ti moduli su optimizirani tako da daju rezultate puno brže i efikasnije nego ranije. Također, implementirana je i nova funkcionalnost Export & Print, koja omogućuje automatsku pretvorbu prikazanih podataka u standardan format Adobe Acrobat PDF, sa mogućnošću direktnog printanja na lokalnom printeru.

U ovoj verziji sistema/sustava sada imamo na raspolaganju potpuno nove module koji se odnose na učenike i uposlenike/djelatnike škole.

Učenici

Kad su u pitanju učenici, dodani su moduli za prikaz pedagoških mjera, izdatih dokumenata i fotografije svakog učenika.

PEDAGOŠKE MJERE:
Kao što vidimo iz donje slike, pored prikazanih pedagoških mjera (pohvale, nagrade, kazne), izlistani su i izostanci datog učenika/ce, grupirani po pojedinim razredima:

IZDANI DOKUMENTI:
Za tabelarni prikaz svih dokumenata koji su službeno izdati datom učeniku/ci, kliknemo na izbornik pod nazivom 'Izdani dokumenti':

Kao rezultat, prikazana nam je tabelarna lista svih dokumenta izdatih datom učeniku/ci. U pitanju su službeni dokumenti škole, kao što su svjedodžbe, uvjerenja, potvrde i diplome. U prikazanim podacima se pored tipa dokumenta, navode i datum / naputak njegovog izdavanja, kao i odgovarajući urudžbeni / djelovodni broj.

FOTOGRAFIJE UČENIKA:
Podaci koji se prikazuju u prethodno opisana dva nova modula dolaze direktno iz školskih EMIS baza. Kao što znamo, u tom sistemu / sustavu nije predviđena mogućnost dodavanja fotografija učenika. Uzimajući u obzir da se u modernim rješenjima sličnog tipa standardno implementira baš takva mogućnost, opredijelili smo se da to ugradimo i u EMIS. Obzirom da nije moguće dodavati nove funkcionalnosti postojećim školskim bazama EMIS, ta nova funkcionalnost je implementirana kroz sistem / sustav EMIS WEB.

Postupak dodavanja nove fotografije svakog pojedinačnog učenika započinje odabirom opcije pod nazivom 'Fotografija' u glavnom lijevom izborniku. Po prikazu odgovarajuće forme za obradu fotografija, prvo kliknemo na tipku 'Select', a potom odaberemo fotografiju datog učenika/ce sa lokalnog računara / računala. U slučaju da od ranije imamo pripremljene pojedinačne fotografije učenika, poslije pojavljivanja date fotografije na našoj stranici jednostavno kliknemo na tipku 'Sačuvaj'. Međutim, sistem / sustav omogučuje i rad sa grupnim fotografijama na kojima je prikazano više učenika. U tom slučaju je potrebno odabrati dio na kojem se vidi samo dati učenik / ca, a zatim taj dio i izrezati:

Za tu naprednu funkcionalnost na raspolaganju nam stoji ikonica za izrezivanje . Koristeći se mišem (pritisnemo i držimo pritisnutom lijevu tipku miša) pomjeramo označeni kvadrat na onaj dio grupne fotografije gdje se nalazi naš učenik / ca. Također, moguće je povećanje / smanjenje tog kvadrata tako što kliknemo na bilo koji mali kvadratić (označen sivom bojom) i, držeći lijevu tipku miša pritisnutom, povećavamo ili smanjujemo dimenzije tog kvadrata jednostavnim pomjeranjem miša. Na kraju, potrebno je kliknuti na tipku 'OK - izreži', što će rezultirati u prikazu samo onog dijela na kojem se nalazi naš učenik / ca.

Na kraju, obavezno kliknuti na tipku pod nazivom 'Sačuvaj'.

Uposlenici/djelatnici

FOTOGRAFIJE UPOSLENIKA/DJELATNIKA:
Novi sistem / sustav EMIS WEB omogućuje ažuriranje fotografija svih uposlenika/djelatnika škole. Postupak je identičan prethodno opisanom postupku rada sa fotografijama učenika.

STRUČNO USAVRŠAVANJE:
Druga novina koja je implementirana u vezi uposlenika/djelatnika odnosi se na novi modul 'Stručno usavršavanje'. Taj modul predviđa ažuriranje podataka o stručnom usavršavanju nastavnika i profesora, ali i ostalih uposlenika/djelatnika škole koji će se ubuduće morati osposobljavati kroz program cjeloživotnog obrazovanja.

Postupak se svodi na odabir opcije  'Stručno usavršavanje' u glavnom lijevom izborniku kartice svakog pojedinačnog uposlenika/djelatnika škole. Za dodavanje novih podataka, kliknemo na link pod nazivom 'Dodaj novi zapis', a potom unesemo podatke koji se odnose na konkretno stručno usavršavanje koje je dati uposlenik/djelatnika obavio:

U slučaju potrebe, svaki dodani zapis se može naknadno promijeniti ili u potpunosti izbrisati.

Ovi novi moduli predstavljaju samo mali dio novog sistema / sustava kojeg planiramo u narednom periodu, a u pitanju je Informacioni sistem / Informacijski sustav za podršku upravljanju ljudskim resursima Ministarstva za obrazovanje Kantona središnja Bosna / Srednjebosanskog kantona.

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.1.5, zadnja izmjena 07.07.2017. - hr | developed by © 2017 SB