1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski
7
Informacijski sustav za elektronsko izdavanje potvrda i svjedodžbi učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna - Srednjobosanskog Kantona
EMIS PRINT
5
Faktori rizika u prometu kod mladih
6°C
13.07.2020
ponedjeljak
Slaba kiša
Vrijeme u Vitezu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
Što bi se dogodilo kada bi Zemlja ostala bez kisika na pet sekundi?
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

e-Dnevnik - izdavanje novih dokumenata


Kao što je najavljeno, planirano je da Informacijski sustav e-Dnevnik (https://ocjene.emis.ba) preuzme neke od funkcionalnosti koje trenutno ima aplikacija EMIS Print, tj. da preuzme ulogu elektronskog izdavanja i tiskanja obrazovnih dokumenata učenika. 

U prethodnoj inačici e-Dnevnik je omogućio kreiranje i tiskanje potvrda o redovnom pohađanju učenika i osnovnih i srednjih škola Kantona. Tiskanje je moguće obzirom da se tijekom kreiranja dokumenta vodilo računa o standardnom formatu koji to i omogućava, a to je univerzalni PDF format. Pored toga, moguće je i svaki kreirani dokument sačuvati na lokalnom disku računala, tako da se isti može tiskati u bilo kojem trenutku koji nam najbolje odgovara. To EMIS Print ne omogućuje. 

U ovoj novoj inačici, e-Dnevnik je nadograđen i omogućuje tiskanje još dva službena dokumenta: Potvrda o uspjehu na kraju prvog polugodišta i Učenička knjižica (matični podatci):

 

Kao i ranije, pristup ovom dijelu sustava je moguć isključivo razrednicima odjela date škole. Postupak je sljedeći: 

 • razrednik odjela se prijavljuje na sustav e-Dnevnik (https://ocjene.emis.ba) sa svojim pristupnim podatcima, 
 • odaberemo opciju 'Moji učenici' sa glavnog vertikalnog lijevog izbornika, 
 • odaberemo bilo kojeg učenika-cu sa prikazane tablice, 
 • nakon otvaranja kartice sa svim podatcima datog učenika-ce, kliknemo na poveznicu 'Izbor dokumenta za tiskanje' 
 • za osnovne škole nam na raspolaganju stoje tri izbornika: 
  • Potvrda o redovnom pohađanju osnovne škole 
  • Potvrda o uspjehu na kraju prvog polugodišta 
  • Učenička knjižica (matični podatci) 
  • preostali prikazani izbornici nisu omogućeni 
 •  za srednje škole nam na raspolaganju stoje dva izbornika: 
  • Potvrda o redovnom pohađanju srednje škole 
  • Potvrda o uspjehu na kraju prvog polugodišta 
  • preostali prikazani izbornici nisu omogućeni 

Nakon odabira bilo kojeg od tih izbornika sustav automatski kreira odgovarajući dokument u PDF formatu. 

Svi kreirani dokumenti su usklađeni sa odgovarajućim obrascem i u potpunosti su u skladu sa propisanom jezičkom politikom.

Važna napomena: podatci o Registru osnovnih i srednjih škola koji se tiskaju na kraju svakog dokumenta uključuju podatke o datumu izdavanja dokumenta, broju registra i stranice pod kojim je škola upisana, te broj i datum objave u 'Službenim novinama' Kantona Središnja Bosna. Ti se podatci ažuriraju od strane EMIS odgovorne osobe škole i automatski se prenose na kreirane dokumente.

     

EMIS DEVELOPMENT TEAM


e-Dnevnik - izdavanje potvrda i svjedodžbi

Važno objašnjenje: kao što je poznato, master plan razvoja i implementacije integriranog informacijskog sustava EMIS u osnovnim i srednjim školama Kantona Središnja Bosna predviđa mogućnost izdavanja i tiskanja potvrda i svjedodžbi učenika direktno kroz modul e-Dnevnik. Iz tog razloga ponovo pozivamo sve škole da pođu koristiti novi sustav ocjene.emis.ba (EMIS e-Dnevnik) i tako steknu potrebno znanje i rutinu u njegovom korištenju.

U sljedećem poglavlju navodimo postupak kojeg je potrebno sprovesti da se nekom učeniku date škole izda potvrda o redovnom pohađanju.

Postupak se sastoji u sljedećem:

 1. učenik Bero Beritch je zamolio da mu se izda uvjerenje o redovnim pohađanju Osnovne škole Travnik,
 2. učenik je u školskoj 2016./2017. godini pohađao odjel 6-a, kojemu je razrednik prof. Ivan Ivanić,
 3. EMIS odgovorna osoba je već ranije kreirao pristupne podatke za nastavnika Ivana Ivanića, pri čemu je sustav automatski odredio da je navedeni nastavnik razrednik u odjelu 6-a,
 4. nastavnik Ivanić se prijavljuje na sustav ocjene.emis.ba sa sljedećim pristupnim podatcima:
  Korisnik: ivan.ivanic
  Zaporka: *********
 5. nakon uspješne prijave nastavnik Ivanić izabire modul 'Moj odjel', a zatim klikne na zapis sa prezimenom i imenom datog učenika, tj. na poveznicu Berich Bero,
 6. kartica učenika Berich Bere, sa svim njegovim podatcima i pokazateljima se automatski otvara:


 7. na lijevom vertikalnom izborniku se nalaze poveznice za pojedine podatke i obrazovne pokazatelje, grupirane u dvije temeljne grupe: Podatci sa polugodišta i Podatci iz e-Dnevnika,
 8. u cilju izdavanja tražene potvrde, razrednik odabire poveznicu u gornjem horizontalnom izborniku pod nazivim 'Potvrde učenika',
 9. klikom na tu poveznicu se otvara novi tab u kojem se kreira potvrda o pohađanju, automatski popunjena sa svim relevantnim podatcima datog učenika:


 10. obzirom da je kreirana potvrda u formatu PDF, ista se može direktno otiskati na lokalni printer, ili po potrebi sačuvati na lokalnom disku za buduću uporabu.

Na veoma sličan način će uskoro biti moguće izdati i svjedodžbe učenika, direktno iz sustava e-Dnevnik. 

Pozivaju se dakle škole da isprobaju gore prikazane procedure, te na taj način pripreme svoje razrednike za novi sustav i način rada. Kao što je ranije navedeno, važno je naglasiti da će sve promjene (uneseni sati, odsutni učenici, ocjene itd.) biti smatrani privremenog karaktera, što znaći da nema bojazni od eventualnih grešaka ili pogrešno unesenih podataka. 

EMIS DEVELOPMENT TEAM

e-Dnevnik

Nakon brojnih upita od strane škola vezano za prijavu na sustav EMIS e-Dnevnik (ocjene.emis.ba), navodimo sljedeće:

Kao što je navedeno u ranijim objavama, najvažniji tip profila u sustavu e-Dnevnik su EMIS odgovorne osobe škola.

EMIS odgovorne osobe

 • EMIS odgovorne osobe škola se prijavljuju na sustav e-Dnevnik sa istim pristupnim podatcima koje inače koriste za pristup sustavu EMIS WEB (ovaj),
 • nakon prijave na sustav e-Dnevnik, EMIS odgovorne osobe škola trebaju kreirati pristupne podatke za sve učitelje, nastavnike i ravnatelja svoje škole,
 • naročito je važno da se pristupni podatci kreiraju za razrednike odjela,
 • postupak kreiranja pristupnih podataka je objašnjen u samom sustavu e-Dnevnik, a započinje tako što EMIS odgovorna osoba klikne na poveznicu 'Pristupni podatci' u glavnom vertikalnom izborniku svog okruženja,
 • odmah nakon kreiranja pristupnih podataka, a prije nego što kliknu na gumb 'OK - ažuriraj', EMIS odgovorne osobe trebaju otiskati navedene pristupne podatke na tiskač i iste osobno uručiti svakom nastavniku.

Razrednici

Razrednici imaju veoma specifičan status u sustavu e-Dnevnik. Nakon što prime pristupne podatke od EMIS odgovorne osobe svoje škole, razrednici treba da se prijave i odmah promijene navedenu zaporku. Postupak je jednostavan, a započinje tako što se klikne na poveznicu 'Moj profil' koja se nalazi na gornjoj desnoj strani horizontalnog izbornika u svom okruženju.

Prvo što je potrebno uraditi od strane razrednika jeste odabrati poveznicu 'Moj odjel' koja se nalazi u lijevom vertikalnom izborniku. Nakon toga se automatski otvara okruženje specijalno kreirano za razrednike. Na raspolaganju im stoje sljedeći izbornici:

 • Izbor tjedna - nakon otvaranja razredne knjige za odabrani radni tjedan, unosimo sadržaj nastavnog sata i odsutne učenike, a zatim vršimo grupno ili pojedinačno ocjenjivanje prisutnih učenika,
 • Poslovi razrednika - otvaranje novih radnih tjedana, ažuriranje podataka o izostancima učenika, vođenje evidencije o redarima, zapisnicima odjelskog i roditeljskog vijeća,
 • Raspored sati - kreiranje rasporeda nastavnih sati za odjel kojeg mogu pregledati ostali nastavnici, učenici i njihovi roditelji,
 • Predmeti/nastavnici - tablični prikaz predmeta i nastavnika koji izvode nastavu u datom odjelu,
 • Statistika e-Dnevnik - statistički i grafički prikaz obrazovnih pokazatelja učenika ostvarenih u učenju i vladanju na temelju podataka iz e-Dnevnika.,
 • Grafici sa polugodišta - grafički prikaz obrazovnih pokazatelja učenika ostvarenih u učenju i vladanju na kraju prvog i drugog polugodišta aktuelne školske godine,
 • Pregled mojih ocjena - tablični prikaz ocjena iz predmeta u kojem razrednik drži nastavu u svom odjelu,
 • Pristupni podatci - ažuriranje podataka učenika i njihovih roditelja za pristup sustavu e-Dnevnik.

Također, razrednik može pregledati brojne detalje i obrazovne pokazatelje svih učenika svog odjela.

Prvo što je potrebno uraditi jeste kliknuti na poveznicu 'Poslovi razrednika', a potom odabrati izbornik 'Radni tjedni' sa gornjeg horizontalnog izbornika.  Razrednik mora za svoj odjel kreirati svaki radni tjedan unaprijed. U slučaju da to ne uradi, nastavnici koji drže nastavu u datom odjelu neće moći upisati svoj sat u tom tjednu, niti će moći evidentirati odsutne učenike. Također, neće moći ni ocjeniti učenike iz predmeta koje predaju u tom odjelu. Ukoliko razrednik iz opravdanih razloga nije u mogućnosti kreirati radni tjedan unaprijed, treba obavijestiti EMIS odgovornu osobu škole koji će to obaviti umjesto njega.

Postupak je jednostavan i započinje klikom na gumb 'Dodaj novi tjedan'. Po otvaranju forme za unos podataka, navodimo datumski period datog radnog tjedna, kao i prvog i drugog dežurnog učenika (redare).

Druga važna akcija razrednika odnosi se na kreiranje pristupnih podataka za učenike odjela u kojem su oni razrednici, kao i za njihove roditelje. Postupak je jednostavan i započinje odabirom poveznice 'Pristupni podatci'.

Nadalje, razrednici trebaju kreirati raspored nastavnih sati za svoj odjel. Kliknemo na poveznicu 'Raspored' u vertikalnom lijevom izborniku, a zatim na gumb 'Novi' u gornjem desnom kutu. Potom 'prevućemo' bilo koji predmet sa lijeve strane na odgovarajuće mjesto u prikazanom rasporedu sati. Svaki prethodno dodani predmet se može naknadno ukloniti sa rasporeda tako što kliknemo na znak x.

Na kraju, obvezno kliknuti na gumb 'Sačuvaj'. Kreirani rasporedi će biti vidljivi ravnatelju, nastavnicima koji predaju u datom odjelu, kao i učenicima iz tog odjela i njihovim roditeljima.

Nastavnici

Nastavnicima se nakon prijave na sustav nudi izbor odjela u kojem drže nastavu u aktuelnoj školskoj godini. Postupak započinje odabirom bilo kojeg razreda, a zatim odgovarajućeg odjela. Tablica razreda omogućuje izbor samo onih razreda i odjela u kojima dati nastavnik drži nastavu. Nakon odabira odjela, nastavnik odabire bilo koji prikazani radni tjedan koja je razrednik tog odjela ranije kreirao. Postupak započinje klikom na poveznicu 'Otvori razrednu knjigu', a nakon toga za odabrani datumski period unosimo sadržaj nastavnog sata i odsutne učenike, kao i vršimo grupno ili pojedinačno ocjenjivanje prisutnih učenika. U slučaju da neki od termina nije prikazan, potrebno je obratiti se razredniku datog odjela sa zahtjevom sa se isti doda.

Ocjenjivanje učenika se razdvaja na dvije opcije: pojedinačno ocjenjivanje i grupno ocjenjivanje. Za pojedinačno ocjenjivanje prvo je potrebno odabrati predmet (u slučaju da dati nastavnik drži nastavu iz više predmeta u tom odjelu), a zatim kliknuti na prezime i ime datog učenika sa prikazane liste. Po otvaranju modula za ocjenjivanje kliknuti na gumb 'Nova ocjena', a potom unijeti datum ocjene, vrstu ocjene, ocjenu i napomenu. Datum ocjene mora biti u navedenom intervalu. Napomena pri ocjenjivanju je nova funkcionalnost koja će omogućiti ravnatelju, učeniku i njegovim roditeljima detaljno obrazloženje predmetnog nastavnika o dodijeljenoj ocjeni. To doprinosi objektivnosti i transparentnosti ocjenjivanja učenika.

Grupni unos ocjena omogućuje unos ocjena za više ili sve učenike odjednom. Koristi se u slučaju unosa ocjena pismenih i kontrolnih zadaća, i veoma je brz i učinkovit metod za unos više ocjena odjedanput.

Za svaki odjel u kojem dati predmetni nastavnik drži nastavu, nastavnik može pregledati ocjene iz svojih predmeta učenika tog odjela. Postupak je jednostavan: nakon odabira datog odjela, kliknemo na poveznicu 'Pregled mojih ocjena', a nakon toga imamo mogućnost odabira predmeta (ako predajemo više predmeta u datom odjelu) i odgovarajućeg polugodišta.

Kao i na svim formama gdje imamo tablični prikaz podataka, tako i ovdje imamo mogućnost automatski kreirati odgovarajući PDF dokument, kojeg potom možemo sačuvati ili direktno otiskati na lokalni tiskač.

Ravnatelj

Ravnatelji imaju mogućnost pregleda (bez mogučnosti promjene) svih odjela svoje škole, kao i detalja svih učenika svoje škole:

 • Imaju mogućnost pregleda podataka svih učenika škole, na sličan način kao i razrednik svog razreda
 • Imaju mogućnost pregleda razrednih knjiga svih odjela škole,
 • Mogu vidjeti rasporede nastavnih sati svih odjela škole,
 • Mogu vidjeti statistiku e-Dnevnika svih odjela škole, 
  •  Statistika škole - statistički prikaz uspjeha u učenju i vladanju cijele škole (4 stranice),
  •  Uspjeh u učenju - grafički prikaz ukupnog uspjeha u učenju po razredima i odjelima,
  •  Ocjene po razredima - pregled prosječnih ocjena po predmetima i razredima,
  •  Ocjene po odjelima - pregled prosječnih ocjena po predmetima i odjelima.
 • Mogu vidjeti grafički prikaz obrazovnih pokazatelja učenika svakog odjela svoje škole na kraju prvog i drugog polugodišta aktuelne školske godine: 
  • Ukupan uspjeh - grafički prikaz ukupnog uspjeha u učenju u odjelu,
  • Ukupno vladanje - grafički prikaz ukupnog uspjeha u vladanju,
  • Izostanci - grafički prikaz izostanaka učenika,
  • Pojedinačni uspjeh - grafički prikaz pojedinačnih uspjeha učenika u odjelu,
  • Pojedinačno vladanje - grafički prikaz pojedinačnih vladanja učenika,
 • mogu direktno komunicirati (on-line chat) sa nastavnicima svoje škole,
 • mogu direktno razmjenjivati poruke (interni e-mail sustav) sa nastavnicima svoje škole.

Učenik / roditelj

Učenicima, kao i njihovim roditeljima je omogućen pristup sustavu e-Dnevnik, nakon što je za njih razrednik kreirao pristupne podatke. Za učenike i njihove roditelje sustav omogućuje uvid u njihove matične podatke, kao i postignute ocjene iz svih predmeta na dnevnoj bazi. Odsustava učenika sa nastave, kao i njihov status (opravdani, neopravdani) sa detaljnim obrazloženjem razrednika su također dostupna. Roditelji mogu pregledati zabilješke koje je razrednik unio za njihovo dijete tijekom pohađanja nastave i ostalih školskih aktivnosti.

Pored toga, učenik i njegovi roditelji mogu direktno komunicirati (on-line chat) sa razrednikom, nastavnicima koji mu predaju i ostalim učenicima iz svog odjela. Također, mogu direktno razmjenjivati poruke (interni e-mail sustav) sa razrednikom, nastavnicima koji mu predaju i ostalim učenicima iz svog odjela.

Vremenska ograničenja

 • nastavnik može obrisati unesenu ocjenu unutar 10 minuta,
 • unos ocjene moguć je za prethodni i trenutni mjesec, 
 • ocjenu nije moguće unijeti za nedjelju,
 • brisanje nastavne jedinice i izostanaka moguće je unutar 48 sati,
 • administrator e-Dnevnika može u bilo kojem trenutku obrisati uneseni podatak, 
 • unos sata nije vremenski ograničen,
 • nastavni sati uneseni 14 ili više dana kasnije od datuma održanog sata u pojedinim izvješćima bit će označeni žutom bojom.


EMIS DEVELOPMENT TEAM


EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2020 SB