1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski
7
Informacijski sustav za elektronsko izdavanje potvrda i svjedodžbi učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna - Srednjobosanskog Kantona
EMIS PRINT
5
Faktori rizika u prometu kod mladih
6°C
24.07.2021
subota
Slaba kiša
Vrijeme u Bugojnu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
Što bi se dogodilo kada bi Zemlja ostala bez kisika na pet sekundi?
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Program seminara

Program seminara direktora i ravnatelja osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog Kantona, Kantona Središnja Bosna - uspostavljanje informacionog sistema/informacijskog sustava EMIS

 • Mjesto održavanja: Kongresna dvorana, Franšizni centar, Poslovni centar 96, 72250 VITEZ
 • Datum održavanja: 07.03.2014 godine od 11:00 do 13:00

V r i j e m e

T e m e

11:00 - 11:30


Uvodna riječ i otvaranje  

 

Prof. Jozo Jurina, Ministar obrazovanja, znanosti,  kulture i športa/ obrazovanja, nauke, kulture i sporta

11:30 - 12:00


Strateški okvir informatizacije osnovnih i srednjih škola  


Iskustva u implementaciji komponenti sistema/sustava EMIS u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo


 Mr. sci. Azemina Njuhović, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo   

12:00 - 12:30

Integralni informacioni sistem/informacijski sustav EMIS (Education Management Information System)

 

Komponente sistema/sustava EMIS:

      Informacioni sistem/informacijski sustav EMIS - aplikacija i baze podataka (školske i ministarska),

     Programsko rješenje EMIS Print,

      Informacioni sistem/Informacijski sustav EMIS Web i

      Informacioni sistem/Informacijski sustav EMIS Matura.

 

Prof. dr. Senad Burak, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC

12:30 - 12:45

Pauza

12:45 - 13:10

 

Plan integracije informacionog sistema/informacijskog sustava u Srednjobosanskom Kantonu, Kanton Središnja Bosna

 

I faza:

      Uspostava programa EMIS i školskih baza u svim osnovnim i srednjim školama

      Uspostava ministarske baze u Ministarstvu

      Donošenje procedura o načinu vođenja

      Prenos i agregacija podataka iz školske u ministarsku bazu

      Stručna edukacija/izobrazba EMIS koordinatora, dokumentacija i stručna pomoć (rok: 01.04.2014.)

 

- gosp. Franjo Ljubas, Ministarstvo obrazovanja, znanosti,  kulture i športa/ obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog Kantona, Kantona Središnja Bosna

13:10 - 13:50

 

 


Plan integracije informacionog sistema/informacijskog sustava u Srednjobosanskom Kantonu, Kanton Središnja Bosna


II faza:

Uspostava sistema/sustava EMIS Print:

      Instalacija i konfiguracija sistema/sustava u osnovnim i srednjiim školama

      Kreiranje službene dokumentacije (uvjerenja, svjedodžbe) u skladu sa Pravilnikom

      Obezbjeđenje dvije varijante (bosanski, hrvatski)

      Hardverski zahtjevi

      Dokumentacija i stručna edukacija EMIS koordinatora


III faza:

Uspostava sistema/sustava EMIS Web:

 1. Definisanje/definiranje zahtjeva

a)      Tehnička priprema

b)      Zahtjevi sa stanovišta sadržaja sistema/sustava

 1. Sistem kontrole pristupa i nadzora
 2. Prenos podataka i agregacija

a)                  Kreiranje modula statistika

b)                  Kreiranje modula izvještaji

 

- Prof. dr. Senad Burak, mr.sci. Azemina Njuhović


13:50 - 14:00

Diskusija, rekapitulacija

Info o kantonu

Srednjobosanski Kanton, Kanton Središnja Bosna obuhvaća geografsko jezgro Bosne i Hercegovine. Ovaj Kanton svojom zapadnom polovinom alimentira jugoistočne dijelove makro regiona Bosanska Krajina, a istočnom polovinom koindicira sa krajnjim sjeverozapadnom područjima sarajevsko-zeničke makro ekonomske regije. Karakteristika SBK su izrazito planisko-brdsko područje (300-1922 m ).


Najveće rijeke su Vrbas i Lašva. Geografska centralnost i dolinski zadori Vrbasa i Lašve ističu ovo područje na značajnu tranzitnost u svim smijerovima (sjever-jugoistok-zapad) i nivoima (Federacija BiH, Balkan, i dalje Zapadna Europa, Mala Azija i Bliski Istok).

Klimatske karakteristike su planinsko kontinentalna klima sa mikro-lokalitetnim varijetetima vezanim za rječne doline i nadmorsku visinu.

Dijagonalno-tranzitna pozicija obilježena je pravcima sjeverozapad-jugoistok (Bihać-Travnik-Sarajevo-Goražde) i sjeveroistok-jugozapad (Tuzla-Zenica-Travnik-Bugojno-Mostar-Ploče, odnosno Neum, te od Bugojna za pravac Livno-Split).

Površina SBK je 3199km2. Konstituiraju ih područja općina Bugojno, Busovača, Dobretići, Donji Vakuf, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce, Kiseljak, Kreševo, Novi Travnik, Travnik, i Vitez.

Na području SBK 1991. godine živjelo je 338.979 stanovnika, a 1999. godine 270.000 stanovnika.

Srednjobosanski Kanton nalazi se u zoni osnovnog prioritetnog razvojnog pravca. Na području SBK razvijena je prerađivačka industrija (metalna, drvno-prerađivačka, tekstilan, sekundarne sirovine, kožna obuća i grafika). Trgovina i poljoprivredna proizvodnja su dominantne na području Kantona. Privredni resursi koji se nalaze na ovom području veoma su značajni kako za Kanton tako i za BiH. Od energetiskih sirovina mogu se istaknuti: lignit na području Vrbaske doline, mrki ugalj na području Lašvanske doline, zemni plin na području Kiseljaka... Uz to nalaze se i druge vrste industrijskih mineralnih sirovina kao što su rude aluminija – boksiti na području Jajca i Donjeg Vakufa; rude željeza – magnetiti, hematiti i limoniti na području planine Radovan; rude gipsa na području Gornjeg Vakufa – Uskoplja i Donjeg Vakufa; rude kvarcita, žive, bakra olova i cinka na području Gornjeg Vakufa – Uskoplja, te građevinski materijali kao što su tehnički i arhitektonsko građevinski kamen u koji spadaju dolomiti, krečnjaci, kvarc-dioriti, rioliti, mramori, tufoi i sedre, kao i gline. Značajni resursi predstavljaju termalne i mineralne vode koje se nalaze na području Kiseljaka, Fojnice i Bugojna. Od ukupne površine SBK 57% pokriveno je šumama, 34% poljoprivrednim površinama. Drvne zalihe iznose 38 milijuna kubičnih metara drvne mase. Od toga 46% odnosi se na četinare.

Područje Srednjobosanskog Kantona spada u red brdsko-planinskih poljoprivrednih područja, gdje dominira stočarstvo kao najvažnija grana poljoprivrede. U oblasti poljoprivredne kulture: žitarice (kukuruz, ječam, pšenica, zob, raž...), povrće (krumpir, kupus, luk, grah,...) i krmno bilje (travno djetelinske smjese, djetilja, silažno krmno bilje, stočna repa).

U oblasti stočarstva najviše se uzgajaju goveda, ovce, koze i konji. Područje je izuzetno bogato rijeka i ima velike mogućnosti izgradnje mini hidroelektrana, ribnjaka i turističkih objekata.

Srednjobosanski Kanton ima dosta visok nivo katergorizirane putne mreže. Obuhvaća gornje dijelove tri odvojena sliva rijeka Vrbas, Fojnica i Lašva. Energetski uvjeti su povoljni.

Na području SBK postoji mreža magistralnih cesta u dužini od 173 km i regionalnih u dužini od 337 km. Cijelo područje povezano je telekomunikacijskim vezama pretežno optičkim vodom. Na cijelom području posluju dva PTT operatera. Centrale su u svima općinama digitalne i vezane su u sustav FBiH. Broj instaliranih kapaciteta fiksnih telefonskih priključaka na području SBK je 55000. Pokrivenost signalom mobilne telefonije je 95%.


Analiza pretpostavki sistema za elektronsko izdavanje i štampanje svjedodžbi i uvjerenja

Analiza pretpostavki za izgradnju informacionog sistema/sustava elektronskog izdavanja i štampanja svjedodžbi i uvjerenja za osnovne i srednje škole Srednjobosanskog Kantona, Kantona Središnja Bosna je pokazala niz specifičnosti koje se moraju ugraditi u sistem/sustav. Jedan od zahtjeva odnosi se na implementaciju dvojezičnost (bosanski, hrvatski), odnosno na dva paralelna modula za sadržaj i izgled dokumenata - bosanski i hrvatski. Podržani su sljedeći  dokumenti:

 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi;
 • Uvjerenje o postignutom uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
 • Uvjerenje o postignutom uspjehu u V, VI i VII razredu osnovne škole;
 • Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole;
 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj muzičkoj školi;
 • Uvjerenje o završenom razredu osnovne muzičke škole;
 • Spisak izdatih uvjerenja o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
 • Spisak izdatih uvjerenja o uspjehu u V, VI i VII razredu osnovne škole;
 • Spisak izdatih svjedodžbi o završenoj osnovnoj školi;
 • Svjedodžba o završenom razredu srednje škole;
 • Svjedodžba o završenom razredu srednje škole za vanredne kandidate;
 • Svjedodžba o završenom razredu gimnazije;
 • Učenička knjižica – naslovna stranica;
 • Učenička knjižica - evidencija uzspjeha za prvi i drugi razred osnovne škole;
 • Uvjerenje o redovnom pohađanju.EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2021 SB