1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski
7
Informacijski sustav za elektronsko izdavanje potvrda i svjedodžbi učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna - Srednjobosanskog Kantona
EMIS PRINT
5
Faktori rizika u prometu kod mladih
6°C
13.04.2021
utorak
Slaba kiša
Vrijeme u Bugojnu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
Što bi se dogodilo kada bi Zemlja ostala bez kisika na pet sekundi?
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Prenos školskih podataka u ministarsku bazu

Informacioni sistem/sustav ©EMIS Web omogućuje EMIS koordinatorima prenos školskih podataka u ministarsku bazu, kroz automatiziranu proceduru. Postupak prenosa se svodi na dvije odvojene (ali međusobno komplementarne) procedure, prvu vezanu za školski sistem/sustav EMIS, i drugu vezanu za informacioni sistem/sustav EMIS WEB:

a. Školski sistem/sustav EMIS:

U ovom dijelu postupka pripremamo podatke koje smo ažurirali kroz školski sistem/sustav EMIS za prenos u ministarsku bazu sistema/sustava EMIS WEB. Sistem/sustav automatski kreira jednu jedinu datoteku kroz postupak kompresiranja (zip format), naziva sličnog ovome (PrenosIzSkole209790171.zip). Postupak je sljedeći:

 1. pokrenuti školski sistem/sustav EMIS,
 2. prijaviti se na sistem/sustav
 3. kliknuti na izbornik 'Sistem'/'Sustav',
 4. odabrati opciju pod nazivom 'Prenos podataka',

 5. po prikazivanju ekrana za način prenosa, odabrati opciju 'Prenos podataka putem diskete' i kliknuti na tipku 'Prihvati',

 6. sistem/sustav automatski nudi opciju za određivanje foldera u kojem će se kopirati preneseni podaci, kao i opciju za određivanje naziva prenesene datoteke (File name). Folder u kojem ćete kopirati prenesene podatke odaberite po želji, ali nemojte mijenjati ponuđeni naziv prenesene datoteke.

 7. Sistem/sustav vrši prenos i kompresiju (zip) školskih podataka na lokalni računar.

b. Informacioni sistem/sustav EMIS WEB:

U ovom dijelu postupka prenosimo podatke koje smo kreirali u prethodno opisanom dijelu u ministarsku bazu sistema/sustava EMIS WEB. Postupak je sljedeći:

 1. pristupiti sistemu/sustavu EMIS WEB, i prijaviti se na sljedeći način - klik na Škole u gornjem lijevom kutu, te odabrati vašu školu, tek nakon toga klik na Prijava u gornjem desnom kutu i unijeti korisničke podatke koje ste dobili 
 2. odabrati link 'Administrativni panel' kroz opciju 'Linkovi' u glavnom izborniku,
 3. kliknuti na kategoriju PRENOS PODATAKA i odabrati opciju 'Prenos školskih podataka u ministarsku bazu',
 4. odabrati drugo (2) polugodište,
 5. klikom na tipku 'Select' odabrati datoteku za prenos (u zip formatu) koju ste iz školske baze EMIS kreirali u prethodnom postupku (naziva sličnog ovome: PrenosIzSkole209790171.Zip),
 6. finalizirati prenos - tipka 'OK - prenesi'. Pažnja: izuzetno je važno odabrati ispravno polugodište, u ovom slučaju drugo (2)!

Po uspješnom prenosu dobit ćemo poruku '2010: Uspješno prenesena datoteka'. Tabela dosadašnjih prenosa će se automatski ažurirati, odnosno dodat će se novi slog sa datumom, vremenom i ostalim detaljima o izvršenom prenosu. Zadnji prenos se prikazuje na vrhu tabele.

Konačan korak u postupku prenosa podataka obavlja kantonalni administrator sistem/sustava EMIS. U cilju ubrzanja tog dijela procedure, preporučuje se školskim EMIS koordinatorima da, po okončanju gore opisanog postupka, pošalju o tome kraću e-mail obavijest kantonalnom administratoru.

U slučaju problema tehničke prirode, kao i za dodatna pojašnjenja o načinu prenosa školskih podataka u ministarsku bazu, obratite se nadležnoj službi Ministarstva obrazovanja.

EMIS Print - nova verzija/inačica 6.8.2

Obavještavaju se svi EMIS koordinatori osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna  da je kreirana nova verzija / inačica programa EMIS Print, koju je potrebno instalirati na školske računare / računala.

Zadnja verzija / inačica programa nosi broj  6.8.2 od 13.06.2014. Ova nova verzija / inačica sadrži sljedeće promjene:

 • DIPLOMA O POLOŽENOJ MATURI / MAJSTORSKOM ISPITU/ZAVRŠNOM ISPITU / OSLOBAĐANJU POLAGANJA MATURE / OSLOBAĐANJU POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA  

  - promijenjeni navedeni dokumenti za škole koje izvode nastavu na bosanskom jeziku: uveden termin 'nacionalnost' umjesto 'narodnost'. Za škole koje izvode nastavu na hrvatskom jeziku ostaje termin 'narodnost',

  - promijenjen dokument za škole koje izvode nastavu na bosanskom jeziku: uveden termin 'stručne' umjesto 'strukovne' kvalifikacije/zanimanja. Za škole koje izvode nastavu na hrvatskom jeziku ostaje termin 'strukovne' kvalifikacije/zanimanja,

 • SVJEDODŽBA O ZAVRŠENOM RAZRDU – GIMNAZIJE

  - u slučajevima kad je vladanje učenika-ce zadovoljavajuće, od sada se tekst 'zadovoljavajuće' ne lomi (skraćuje).

Preuzimanje zadnje verzije / inačice programskog rješenja EMIS Print se obavlja kroz Administrativni Panel (prva opcija u izborniku 'Linkovi') školskih poddomena sistema EMIS WEB.

Pristup školskim poddomenama sistema EMIS WEB je omogućen kroz tabelarni prikaz škola na glavnoj stranici informacionog sistema EMIS Web, izbornik 'Škole'.

 

Izdavanje svjedodžbi: preporuke za štampanje/tiskanje

Prije nego što počnemo sa zvaničnim izdavanjem dokumenata kroz program ©EMIS Print, proporuka je da se prvo odštampa/otiska određeni broj ili čak svi dokumenti na čistom, bijelom papiru. Ovaj postupak nam omogućava da prije završnog  štampanja/tiskanja uočimo moguće nepravilnosti u podacima učenika. Postupak je sljedeći:

Faza 1 (testiranje):

 1. u printer ubacimo čiste bijele papire,
 2. pokrenemo program EMIS Print,
 3. odštampamo/otiskamo nekoliko ili sva dokumenta odabranih učenika / odjeljenja,
 4. provjerimo ispravnost podataka i cijelog postupka.

Nakon provjere odštampanih/otiskanih podataka na dobijenim dokumentima, nepravilnosti koje smo eventualno uočili ispravljamo kroz sistem/sustav EMIS.  Poslije ispravaka moramo prvo zatvoriti program EMIS Print (ako je bio otvoren), a potom ga trebamo ponovo pokrenuti. Na taj način će se izmijenjeni podaci u sistemu/sustavu EMIS ispravno osvježiti u programu EMIS Print. Kada smo se uvjerili da su svi podaci uneseni kroz sistem/sustav EMIS ispravni prelazimo na drugu fazu:

Faza 2 (zvanično štampanje/tiskanje svjedodžbi/diploma):

 1. u printer ubacimo predštampane obrasce koje smo obezbijedili ranije,
 2. pokrenemo program EMIS Print,
 3. odštampamo/otiskamo nekoliko ili sve svjedodžbe za željeno odjeljenje,
 4. arhiviramo odštampane/otiskane dokumente na unaprijed predviđeno mjesto.

Po okončanju štampanja/tiskanja svjedodžbi/uvjerenja, u štampač ubacimo čiste bijele papire ponovo i kroz program EMIS Print odštampamo/otiskamo spiskove izdatih dokumenata. Odštampane spiskove trebaju preuzeti razrednici zajedno sa svim izdatim svjedodžbama/uvjerenjima.

 Sve svjedodžbe, potvrde i diplome je obavezno štampati/tiskati na propisanim obrascima, sa logotipom države BiH i SBK - KSB Kantona u zaglavlju i hologramskom zaštitom u podnožju.

EMIS Print - nova verzija/inačica 6.8

Obavještavaju se svi EMIS koordinatori osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna  da je kreirana nova verzija / inačica programa EMIS Print, koju je potrebno instalirati na školske računare / računala.

Zadnja verzija / inačica programa nosi broj  6.8 od 11.06.2014. Ova nova verzija / inačica sadrži sljedeće promjene:

 • DIPLOMA O POLOŽENOJ MATURI (B)
  dokument za učenike četvrtih (IV) razreda srednjih (stručnih/strukovnih) škola tekstualno usaglašen sa Pravilnikom.


Preuzimanje zadnje verzije / inačice programskog rješenja EMIS Print se obavlja kroz Administrativni Panel (prva opcija u izborniku 'Linkovi') školskih poddomena sistema EMIS WEB.

Pristup školskim poddomenama sistema EMIS WEB je omogućen kroz tabelarni prikaz škola na glavnoj stranici informacionog sistema EMIS Web, izbornik 'Škole'.

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2021 SB