1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski
7
Informacijski sustav za elektronsko izdavanje potvrda i svjedodžbi učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna - Srednjobosanskog Kantona
EMIS PRINT
5
Faktori rizika u prometu kod mladih
14°C
15.11.2019
petak
Umjereno oblačno
Vrijeme u Uskoplju
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
Što bi se dogodilo kada bi Zemlja ostala bez kisika na pet sekundi?
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

e-Dnevnik - podatci o školi

Informacijski sustav e-Dnevnik (ocjene.emis.ba) je, pored određenog broja unapređenja postojećih funkcionalnosti, kompletiran i sa novim modulom - 'Podatci o školi'. Slično odgovarajućem modulu na sustavu EMIS WEB, 'Podatci o školi' daje pregledan prikaz relevantnih podataka o svakoj pojedinačnoj školi KSB/SBK.

Ti podatci uključuju:

 • odabir bilo koje škole sa padajućeg izbornika,
 • grafički prikaz uspjeha učenika po školskim godinama i polugodištima (stacked tip prikaza),
 • prikaz geo-lokacije škole uz mogućnost satelitskog i uličnog prikaza mape,
 • grafički prikaz distribucije ukupno upisanih učenika po školskim godinama,
 • grafički prikaz distribucije ukupno upisanih učenika po školskim godinama i  pojedinim razredima.

Novi modul je omogućen samo ovlaštenim korisnicima. Osoblje Ministarstva može pregledati podatke svih škola, dok osoblje škole (EMIS OO, ravnatelj, nastavnici i učitelji) mogu pregledati podatke samo svoje škole.

Implementirajući navedeni modul omogućuje se ovlaštenim korisnicima izvanredan uvid u glavne obrazovne pokazatelje škole. S druge strane, približavajući se kandidaturi BiH za članstvo u EU, ti podatci će poslužiti kao temelj budućoj obvezi da se isti prikažu javno, tj. na slobodan uvid učenicima, roditeljima, obrazovnim institucijama i javnosti.

Brzina i efikasnost ovog novog modula uveliko premašuju uobičajena očekivanja, drugim riječima izvrsni su. Dovoljno je samo malo zamisliti što je sve potrebno da se npr. prikažu podatci o distribuciji ukupno upisanih učenika po školskim godinama i  po pojedinim razredima, pa sve to onda prikazati na jednom grafiku, zajedno sa ostalim podatcima. e-Dnevnik sve to obavlja za manje od sekunde.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

e-Dnevnik 6.8 - novi obrazac

Modul e-Dnevnika (ocjene.emis.ba) zadužen za digitalno izdavanje školskih dokumenta je u novoj inačici sustava 6.8 dodatno proširen implementacijom svjedodžbe o završenom razredu - prazan obrazac.

Prazan obrazac svjedodžbe o završenom razredu se u praksi pokazao kao veoma uporabljiv dokument u situacijama kao što su izvanredni kandidati koji pohađaju datu školu.

Postupak kreiranja tog obrazca zahtijeva otvaranje kartice podataka bilo kojeg postojećeg redovnog učenika, a potom sa izbornika dokumenata za tiskanje izabrati posljednju poveznicu pod nazivom ''Svjedodžba o završenom razredu prazan obrazac'.

Napomena: prazan obrazac svjedodžbe o završenom razredu je implementiran samo za srednje škole.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

e-Dnevnik 6.7

Prethodne inačice e-Dnevnika (ocjene.emis.basu značajno unaprijedile funkcionalnost i uporabljivost ovog sustava. Pored vođenja dnevnih aktivnosti nastavnika i razrednika, kroz e-Dnevnik se mogu i digitalno izdavati školski dokumenti za učenike. Svi službeni obrasci predviđeni Pravilnikom su isprogramirani i implementirani u prošloj inačici e-Dnevnika.

S druge strane, e-Dnevnik je kompleksan sustav sa iznimno velikim brojem funkcionalnosti i modula. Zato i ne iznenađuje da su uočeni i određeni propusti. To se prevashodno odnosi na modul e-Print, obzirom da je složenost problematike izdavanja školskih dokumenata u KSB veoma velika. 

U novoj inačici sustava, aktivacijski broj 6.7, su otklonjeni sljedeći propusti:

 • Uočeno je da se na svim obrascima učenici kojima je mjesto i općina rođenja izvan Bosne i Hercegovine ne prikazuju na naćin kako je to implementirano u aplikaciji EMIS Print. Naime, umjesto da se uneseni podatak za mjesto rođenja kao što je 'Šibenik, Šibenik, Hrvatska' ili 'Laurenceville Gwinnett, Georgija SAD' raspodijeli odvojeno na mjesto, općinu i državu rođenja (kao kod EMIS PRINT-a), isti su bili prikazani skupa.
 • Uočeno je da se 'Učenička knjižica sa matičnim podatcima' ne može izdati za učenike koji su ranije završili školovanje. S druge strane, EMIS PRINT to omogućuje.
 • Uočeno je da se 'Potvrda o uspjehu na kraju prvog polugodišta' za učenike osnovne glazbene škole ne prikazuje u ispravnom formatu.
 • Za učenike koji su na polugodištu imali nedovoljne ocjene (1) se potvrde ne prikazuju u ispravnom formatu.
 • U okruženju EMIS odgovornih osoba škola je uočeno da se na modulu za Interni e-mail u gornjem horizontalnom izborniku pojavljuju linkovi za Postavke i Izbor dokumenta za tiskanje, što ne bi trebalo.

Svi navedeni propusti su uspješno otklonjeni i implementirani u zadnjoj inačici 6.7.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

e-Dnevnik: implementirani SVI obrasci

10. svibnja 2018. godine informacijski sustav e-Dnevnik (ocjene.emis.ba) je u potpunosti kompletiran sa svojim modulom e-Print. Uključenjem SVIH propisanih obrazaca se stiču uvjeti da digitalno izdavanje i tiskanje školskih dokumenata ubuduće preuzme sustav e-Dnevnik, umjesto postojeće aplikacije EMIS Print. Nova inačica sustava nosi aktivacijski broj 6.5. 

e-Dnevnik od sada obezbijeđuje digitalno izdavanje i tiskanje sljedećih dokumenata (za škole koje izvode nastavu po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku): 

OSNOVNE ŠKOLE:

 • Potvrda o redovnom pohađanju osnovne škole,
 • Potvrda o uspjehu na kraju prvog polugodišta,
 • Potvrda o uspjehu na kraju prvog polugodišta za učenike prvog i drugog razreda (opisno ocjenjivanje),
 • Učenička knjižica,
 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
 • Potvrda o završenom razredu osnovne škole,
 • Potvrda o uspjehu (5 - 6 - 7 razred) osnovne škole (osmogodišnja),
 • Potvrda o uspjehu (6 - 7 - 8 razred) osnovne škole (devetogodišnja),
 • Potvrda o završenom razredu osnovne škole za učenike prvog razreda (opisno ocjenjivanje), 
 • Posebna diploma o postignutim rezultatima. 

OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE:

 • Potvrda o redovnom pohađanju osnovne škole,
 • Potvrda o uspjehu na kraju prvog polugodišta,
 • Učenička knjižica,
 • Potvrda o završenom razredu osnovne glazbene škole,
 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj glazbenoj školi.

SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE

 • Potvrda o redovnom pohađanju osnovne škole,
 • Potvrda o uspjehu na kraju prvog polugodišta,
 • Svjedodžba o završenom razredu srednje škole,
 • Svjedodžba o položenom završnom ispitu,
 • Svjedodžba o položenom majstorskom ispitu,
 • Svjedodžba o oslobađanju polaganja završnog ispita,
 • Učenik generacije.

SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE (MODULARNI PROGRAM)

 • Potvrda o redovnom pohađanju osnovne škole,
 • Potvrda o uspjehu na kraju prvog polugodišta,
 • Svjedodžba o završenom razredu srednje škole,
 • Svjedodžba o položenom završnom ispitu,
 • Diploma o završenoj školi (modularni program),
 • Diploma o završenom razredu  (modularni program).

GIMNAZIJE

 • Potvrda o redovnom pohađanju srednje škole,
 • Potvrda o uspjehu na kraju prvog polugodišta,
 • Svjedodžba o završenom razredu srednje škole,
 • Svjedodžba o položenoj maturi,
 • Svjedodžba o oslobađanju polaganja mature.

Napomena: obrasci koji se odnose na završne ispite i maturu će se moći kreirati tek nakon što škole izvrše prijenos podataka na EMIS WEB.

Sljedeća slika prikazuje Izbornik dokumenta za tiskanje, sa obrascima raspoloživim za srednje škole:

Pristup modulu e-Print, odnosno gore navedenim izbornicima, je omogućen svim razrednicima i EMIS odgovornim osobama škola.  Postupak je opisan ranije i veoma je jednostavan: nakon prijave na sustav, otvoriti listu učenika odjela u kojem je dati nastavnik razrednik, otvoriti bilo kojeg prikazanog učenika te kliknuti na gumb 'Izbornik dokumenta za tiskanje'. Nakon što odaberemo dati obrazac, sustav kreira odgovarajući dokument u novom okviru, sa automatski popunjenim relevatnim podatcima na način kako je to  propisano službenim Pravilnikom.

Obzirom da je svaki kreirani dokument u standardnom PDF formatu, isti se može direktno otiskati na lokalni printer, ili po potrebi sačuvati za kasniju uporabu.

Svi dokumenti, izuzev potvrde o redovnom pohađanju škole, se mogu izdati i retroaktivno. U tom smislu je prvo potrebno postaviti željenu školsku godinu sa izbornika pod nazivom 'Postavke'.


Pozivamo škole da testiraju ove nove funkcionalnosti i provjere ispravnost implementiranih procedura. Iz Ministarstva obrazovanja (Kantonalna EMIS odgovorna osoba) je potvrđeno da se Uvjerenje o redovnom pohađanju škole, izdato kroz sustav e-Dnevnik, već od danas može službeno koristiti u svim školama.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2019 SB