5.217.589  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski
7
Informacijski sustav za elektronsko izdavanje potvrda i svjedodžbi učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna - Srednjobosanskog Kantona
EMIS PRINT
5
Faktori rizika u prometu kod mladih
28°C
16.09.2019
ponedjeljak
Vedro
Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
Što bi se dogodilo kada bi Zemlja ostala bez kisika na pet sekundi?
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Informacioni sistem / Informacijski sustav © EMIS WEB

Dobro došli na javne stranice informacionog sistema/sustava osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog Kantona, Kantona Središnja Bosna. ©EMIS WEB predstavlja centralnu komponentu sistema/sustava EMIS koja arhivira sve podatke koji se ažuriraju kroz školske sisteme EMIS. Sistem/sustav EMIS Web, između ostalog, omogućava ovlaštenim korisnicima kontrolirani pristup podacima o ostvarenom uspjehu u učenju i vladanju učenika svih osnovnih i srednjih škola. Pored prikaza ostvarenih rezultata svakog pojedinačnog učenika/učenice osnovnih i srednjih škola sistem omogućava prikaz svih relevantnih statističkih podataka ostvarenih u toku  svake školske godine.

Ukratko govoreći, umjesto beskrajnih prebrojavanja i preračunavanja ostvarenih rezultata učenika koje svaka škola mora periodično dostavljati u Ministarstvo, uz pomoć sistema/sustava  ©EMIS Web taj važan i obiman posao postižemo jednostavnim odabirom odgovarajuće opcije na izborniku - jednostavnost upotrebe/uporabe složenih sistema/sustava na djelu!

Sigurnost i integritet podataka

Sistem/sustav  ©EMIS Web je instaliran na platformi IBM Blade Center na posebno konfiguriranim web i database serverima, zaštićenim od neovlaštenih aktivnosti (uključujući zaštitu od DDoS napada).

Komponente sistema/sustava EMIS

Sistem/sustav ©EMIS Web je kompleksan informacioni sistem/sustav, sastavljen iz četiri međusobno integrirane komponente:

 1. Informacioni sistem/sustav EMIS - aplikacija i baze podataka (školske i ministarska),
 2. Programsko rješenje EMIS Print,
 3. Informacioni sistem/sustav EMIS Web i
 4. Informacioni sistem/sustav EMIS Matura

1. Informacioni sistem/sustav EMIS se sastoji od dvije odvojene komponente: školski modul i ministarski modul. U školskom modulu se nalaze sveobuhvatni podaci o učenicima, odjeljenjima, zaposlenima, prostorijama i inventaru itd., za svaku školu ponaosob. Ministarski modul omogućava objedinjavanje radnih podataka iz svih škola i na osnovu toga daje mogućnost praćenja pokazatelja o stanju u školi, te daje brz i mjerljiv uvid u uspješnost procesa obrazovanja.

2. Programsko rješenje EMIS Print omogućava izdavanje i štampanje zvaničnih dokumenata, uključujući učeničke knjižice, uvjerenja i svjedodžbe. Za štampanje navedenih dokumenata program EMIS Print se u potpunosti oslanja na podatke koji su uneseni u školsku bazu podataka EMIS, tako da nema nepotrebnog dupliciranja podataka. EMIS Print je koncipiran na način da upotpunosti zadovoljava sve propisane uvjete, uključujući automatsko generiranje uvjerenja i svjedodžbi na bosanskom jeziku i hrvatskom jeziku. 

3. Informacioni sistem/sustav EMIS Web je komponenta sistema/sustava EMIS koja omogućava on-line uvid o stanju u školama, odjeljenjima, razredima i o svakom učeniku na kraju svakog polugodišta, odnosno školske godine. Ovi podaci su trajno pohranjeni za buduću analizu i upotrebu. Na osnovu podataka koji se arhiviraju u sistemu/sustavu EMIS Web omogućeno je provođenje eksterne mature učenika završnih razreda osnovnih škola, pri čemu se svi relevantni podaci automatski sinhroniziraju i stavljaju na raspolaganje, bez dodatnog unošenja. Također, sistem/sustav služi i za provjeru i verifikaciju izdatih dokumenata - uvjerenja i svjedodžbi o postignutom uspjehu u osnovnim i srednjim školama. Za tu svrhu se koriste podaci koji su arhivirani u bazi podataka sistema EMIS Web s jedne, i barcode zapisi odštampani na dokumentima s druge strane.

4. Informacioni sistem/sustav EMIS Matura je komponenta sistema/sustava EMIS koja u potpunosti automatizira proces provođenja eksterne mature svih učenika devetih razreda osnovnih škola. Podaci koji se koriste u sistemu/sustavu EMIS Matura su automatski sinhronizirani sa podacima iz sistema/sustava EMIS Web, koji su ažurirani kroz proces prenosa i agregacije radnih podataka iz školskih EMIS baza. Podaci koji se procesiraju tokom provođenja ispita eksterne mature se trajno pohranjuju i arhiviraju u centralnoj bazi podataka. Ta činjenica omogućuje uvid u rezultate i detalje svih prethodnih matura, uključujući provjeru i verifikaciju izdatih uvjerenja, uporednu statističku analizu ostvarenih rezultata mature između odabranih školskih godina itd.

Obavijest za administratore sistema EMIS iz Ministarstva

Obavještavaju se administratori sistema EMIS iz Ministarstva obrazovanja Srednjobosanskog Kantona, Kantona Središnja Bosna da će se sljedeći radno-konsultativni sastanak sa tehničkim i administrativnim osobljem Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC održati

 • u četvrtak 03.04.2104, sa početkom u 10:00 sati,
 • mjesto održavanja: Univerzitetski tele-informatički centra UTIC, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo,
 • agenda: tehnički aspekti i način rada sa sistemom EMIS/EMIS Web/EMIS Print u svjetlu novonastalih promjena i procedura.

Sastanak će imati radno-konsultativni karakter, sa konkretnim programom i praktičnim aktivnostima na informacionom sistemu EMIS.

Radujemo se ponovnom viđenju!

Edukacija/workshop EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola SBK

U okviru projekta informatizacije osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog Kantona, Kantona Središnja Bosna organizira se edukacija/workshop EMIS koordinatora svih osnovnih i srednjih škola.

Naslov seminara: Uspostavljanje informacionog sistema/informacijskog sustava EMIS u osnovnim i srednjim školama Srednjobosanskog Kantona, Kantona Središnja Bosna - DRUGA GRUPA

Mjesto održavanja: Mješovita srednja tehnička škola Travnik, 72270 TRAVNIK

Datum održavanja : 21.03.2014 godine od 11:00 do 14:30

Program seminara:

 • Uvodnu riječ i otvaranje  će obaviti gosp. Franjo Ljubas, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa/ obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
 • 'Iskustva u implementaciji komponenti sistema/sustava EMIS u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo'  prezentirat će mr. sci. Azemina Njuhović, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo,
 • Predavanje na temu 'Integralni informacioni sistem/informacijski sustav EMIS' sa posebnim akcentom na njegovim glavnim komponentama i načinu korištenja održat će prof. dr. Senad Burak, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC.
 • 'Instalacija i konfiguracija školske verzije sistema EMIS ' prezentirat će Sanel Sefer, sistem inženjer Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC.
 • 'Rad sa informacionim sistemom/informacijskim sustavom EMIS' - praktičan aspekt rada održat će prof. dr. Senad Burak, Marin Garić, Sanel Sefer, Mersida Karačić i Azra Ramić.

Za detaljan program seminara kliknite ovdje. Galerija fotografija sa edukacije se može pregledati ovdje.

Edukacija/workshop EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola SBK

U okviru projekta informatizacije osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog Kantona, Kantona Središnja Bosna organizirana je edukacija/workshop EMIS koordinatora svih osnovnih i srednjih škola.

Naslov seminara: Uspostavljanje informacionog sistema/informacijskog sustava EMIS u osnovnim i srednjim školama Srednjobosanskog Kantona, Kantona Središnja Bosna  - PRVA GRUPA

Mjesto održavanja: Mješovita srednja tehnička škola Travnik, 72270 TRAVNIK

Datum održavanja : 14.03.2014 godine od 11:00 do 14:30

Program seminara:

 • Uvodnu riječ i otvaranje  obavio je gosp. Marin Garić, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa/ obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
 • 'Iskustva u implementaciji komponenti sistema/sustava EMIS u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo'  prezentirala je mr. sci. Azemina Njuhović, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo,
 • Predavanje na temu 'Integralni informacioni sistem/informacijski sustav EMIS' sa posebnim akcentom na njegovim glavnim komponentama i načinu korištenja održao je prof. dr. Senad Burak, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC.
 • 'Instalacija i konfiguracija školske verzije sistema EMIS ' prezentirao je Sanel Sefer, sistem inženjer Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC.
 • 'Rad sa informacionim sistemom/informacijskim sustavom EMIS' - praktičan aspekt rada održali su prof. dr. Senad Burak, Sanel Sefer, Mersida Karačić i Azra Ramić, ------------------------.

Za detaljan program seminara kliknite ovdje. Galerija fotografija sa edukacije se može pregledati ovdje.

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2019 SB