1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski
7
Informacijski sustav za elektronsko izdavanje potvrda i svjedodžbi učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna - Srednjobosanskog Kantona
EMIS PRINT
5
Faktori rizika u prometu kod mladih
6°C
09.12.2019
ponedjeljak
Slaba kiša
Vrijeme u Bugojnu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
Što bi se dogodilo kada bi Zemlja ostala bez kisika na pet sekundi?
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

EMIS PRINT - 7.1a

Obavještavaju se svi EMIS koordinatori osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna  da je kreirana nova verzija / inačica programa EMIS Print, koju je potrebno instalirati na školske računare / računala.

Zadnja verzija/inačica programa nosi redni broj  7.1a  sa datumom kreiranja od  09.01.2015. godine. Ova nova verzija / inačica sadrži sljedeće promjene:

 • implementirana je nova stavka u Postavkama programa EMIS Print - datum izdavanja uvjerenja i potvrda 1. polugodišta,

 • za učenike od prvog do trećeg razreda osnovnih škola je prošireno polje koje se odnosi na razred i odjeljenje/odjel.

Obrazloženje:
Uvjerenja i potvrde koji se izdaju učenicima na kraju prvog polugodišta treba da prikazuju mjesto i datum/naputak izdavanja tih dokumenata. Prethodna verzija/inačica programa 7.1 je u tom smislu pretpostavljala da su se ti datumi ažurirali kroz školske sisteme/sustave EMIS na način sličan svjedodžbama koje dodjeljujemo na kraju školske godine. Međutim, taj metod nije poželjan. Iz tog razloga je implementiran novi metod koji omogućuje definiranje datuma izdavanja kroz program EMIS Print. Dakle, u školskim sistemima/sustavima EMIS ne dodajemo nikakav datum izdavanja, nego to radimo isključivo kroz EMIS Print. Sljedeća slika nam to i pojašnjava:Kao što vidimo, potrebno je otvoriti Postavke programa EMIS Print i navesti datum izdavanja uvjerenja i potvrda 1. polugodišta. Uneseni datum je globalnog karaktera, što znaći da se unosi samo jedanput i odnosi se na sve učenike kojima izdajemo uvjerenja i potvrde na kraju prvog polugodišta.

Gornja procedura se primjenjuje i za osnovne i za srednje škole.

Preuzimanje zadnje verzije / inačice programskog rješenja EMIS Print se obavlja kroz Administrativni Panel školskih poddomena sistema EMIS WEB.

Pristup školskim poddomenama sistema / sustava EMIS WEB je omogućen kroz tabelarni prikaz škola na glavnoj stranici informacionog sistema / sustava EMIS Web, izbornik 'Škole'.

Detaljna uputstva o načinu postupanja sa novim funkcionalnostima su uručena svim školama Kantona u printanom obliku, na stručnoj konferenciji direktora i ravnatelja osnovnih i srednjih škola u četvrtak, 08.01.2015. godine.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

EMIS Print - nova verzija/inačica 7.1

Obavještavaju se svi EMIS koordinatori osnovnih i srednjih škola Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna  da je kreirana nova verzija / inačica programa EMIS Print, koju je potrebno instalirati na školske računare / računala.

Zadnja verzija/inačica programa nosi redni broj  7.1  sa datumom kreiranja od  07.01.2015. godine. Ova nova verzija / inačica sadrži sljedeće promjene:

 • mogućnost štampanja / tiskanja uvjerenja i potvrda o ostvarenom uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta. Ovi dokumenti se odnose na učenike svih razreda i osnovnih i srednjih škola,

 • mogućnost štampanja / tiskanja knjižica i potvrda o ostvarenom uspjehu učenika od prvog do trećeg razreda osnovnih škola,

 • nove procedure prijenosa školskih podataka u Ministarsku bazu, sa automatski kreiranom potvrdom o izvršenom prijenosu u pdf formatu.

Preuzimanje zadnje verzije / inačice programskog rješenja EMIS Print se obavlja kroz Administrativni Panel školskih poddomena sistema EMIS WEB.

Pristup školskim poddomenama sistema / sustava EMIS WEB je omogućen kroz tabelarni prikaz škola na glavnoj stranici informacionog sistema / sustava EMIS Web, izbornik 'Škole'.

Detaljna uputstva o načinu postupanja sa ovom novom funkcionalnošću su obezbijeđena za sve škole Kantona u printanom obliku. Štampana/tiskana uputstva će biti uručena svakoj školi na stručnoj konferenciji direktora i ravnatelja osnovnih i srednjih škola u četvrtak, 08.01.2015. godine.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

Uvjerenja/potvrde na kraju prvog polugodišta - UPUTSTVO

Obavještavaju se sve osnovne i srednje škole da će od 2014/2015 školske godine informacioni sistem/sustav EMIS / EMIS WEB / EMIS PRINT omogućiti elektronsko izdavanje i štampanje/tiskanje uvjerenja/potvrda o uspjehu u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta.

Uvjerenja/potvrde o uspjehu u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta će se tiskati/štampati na običnom bijelom papiru, pri ćemu će program EMIS Print printati i grafičke elemente (državni i kantonalni grb, obrub itd.) potpuno automatski. Predviđen je crno-bijeli ispis, tako da printer u boji nije potreban. 

Kao što je planirano, izgradnja novog sistema/sustava će biti okončana do 08.01.2015. godine, kada će škole moći preuzeti novu verziju/inačicu programa EMIS PRINT. Do tada, potrebno je pripremiti školsku bazu EMIS sa potrebnim podacima svih učenika za kraj prvog polugodišta. Za te potrebe dajemo ovdje kraće uputstvo.

Uputstvo - sažetak:

U cilju obezbjeđivanja potrebnih preduslova za elektronsko izdavanje i štampanje uvjerenja/potvrda o uspjehu u učenju i vladanju na kraju prvog polugodišta potrebno je u školskom sistemu EMIS:

 1. Ažurirati podatke o postignutom uspjehu iz svih predmeta za prvo polugodište,
 2. Ažurirati podatke o postignutom uspjehu iz vladanja za prvo polugodište,
 3. Unijeti ukupan broj opravdanih i neopravdanih sati za prvo polugodište.

Gornje je potrebno uraditi za svakog učenika osnovnih i srednjih škola.

Postupak rada na školskom sistemu EMIS:

 • Pod izbornikom „Odjeljenja/Odjeli“ prvo odaberemo razred u gornjem dijelu forme, a zatim za svakog učenika prikazanog u donjem dijelu unesemo ocjene iz predmeta za prvo polugodište tekuće školske godine. U slučaju da se predmeti ne prikazuju potrebno je kliknuti na tipku „Povuci spisak predmeta“. Ponavljamo još jednom: obavezno je odabrati prvo polugodište (semestar).

 • Za svaki prikazani predmet unosimo zaključne ocjene na kraju prvog polugodišta, na način kako smo to radili i do sada za kraj školske godine (drugo polugodište). Polje „Ulazi u prosjek“ treba biti potvrđeno.

 • Nakon unosa zaključnih ocjena prvog polugodišta za datog učenika unosimo vladanje. Obavezno je navesti prvo polugodište, kao i u slučaju unosa ocjena iz predmeta.

 • Sljedeće, unosimo izostanke koje je učenik načinio tokom prvog polugodišta. U tom smislu potrebno je kliknuti desnom klikom miša na opciju „Unesi novi podatak“, a zatim na prikazanoj formi unosimo "1" za prvo polugodište, ukupan broj opravdanih i ukupan broj neopravdanih sati. U slučaju da učenik nema izostanaka, obavezno je unijeti broj nula (0), i za opravdane i za neopravdane sate.

To je minimum preduslova koji su potrebni  za omogućavanje programu EMIS Print da elektronski izda i odprinta uvjerenja/potvrde na kraju prvog polugodišta.

Detaljno uputstvo o načinu postupanja sa programom EMIS i EMIS Print će biti dostavljeno svakoj školi u printanom izdanju tokom stručne edukacije direktora i ravnatelja 08.01.2014. godine.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2019 SB