2.153.969  |  školska 2016/2017. godina

Odabrani jezik: hrvatski
7
Informacijski sustav za elektronsko izdavanje potvrda i svjedodžbi učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna - Srednjobosanskog Kantona
EMIS PRINT
5
Faktori rizika u prometu kod mladih
0°C
23.10.2017
ponedjeljak
kiša
Vrijeme u Travniku
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
Što bi se dogodilo kada bi Zemlja ostala bez kisika na pet sekundi?
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Nova funkcionalnost sistema / sustava EMIS WEB: vijesti iz škola

Portal EMIS WEB (ovaj), putem kojeg se zvanično ažuriraju podaci o svim osnovnim i srednjim školama Kantona Središnja Bosna, Srednjobosanskog Kantona, planira uskoro aktivirati novi modul: "VIJESTI IZ ŠKOLA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA, SREDNJOBOSANSKOG KANTONA".

Pozivaju se sve  osnovne i srednje škole Kantona Središnja Bosna / Srednjobosanskog Kantona da participiraju u ovoj novoj funkcionalnosti sustava/sistema EMIS WEB. To je prilika da škole prezentiraju aktuelnosti u i oko svoje škole i predstave ih ostalim školama, ali i omoguće da se njihova postignuća vide na stranicama sistema/sustava kojeg posjećuje veoma mnogo korisnika iz svih općina Kantona i šire.

Važna napomena: škole dodaju svoje vijesti direktno u sistem/sustav EMIS WEB!

U cilju obezbijeđenja zadanih kriterija za uvrštavanje predloženih vijesti u listu za prikazivanje na ovom portalu, potrebno je obezbijediti sljedeće:

 • vijest mora biti zvanično podržana od strane škole,
 • vijest mora obraditi teme koje se tiču događanja u i oko škole o kojoj je rijeć,
 • vijest mora biti sačinjena u skladu s Pravilima za pisanje vijesti iz škola na portalu EMIS WEB

Teme koje se obrađuju u školskim vijestima mogu sadržavati jednu od sljedećih oblasti:

 • informacije o značajnim događajima u školi,
 • informacije o upisnim aktivnostima na početku školske godine,
 • učešća učenika škole na takmičenjima i postignuti rezultati,
 • školske izložbe,
 • školski projekti u školi i lokalnoj zajednici,
 • organiziranje radionica, predstava i sl.
 • dan škole,
 • informacije o izdavačkoj djelatnosti škole i novoobjavljenim člancima,
 • dodjela priznanja učenicima i nastavnicima.

Postupak objavljivanja vijesti iz škola podrazumjeva sljedeće:

 • vijesti mogu predlagati svi učenici, nastavnici i osoblje škole,
 • sadržaj vijesti se prosljeđuje EMIS odgovornoj osobi škole,
 • EMIS odgovorna osoba škole je u stalnoj komunikaciji sa rukovodstvom škole i vodi računa o sadržaju predložene vijesti, koja mora sadržavati tačne i primjerene podatke i biti u skladu sa gornjim temama,
 • po prihvaćanju predložene vijesti, EMIS odgovorna osoba istu unosi direktno u sistem/sustav EMIS WEB (poddomena škole) kroz svoje administratorsko okruženje,
 • u formi za unos nove vijesti se navodi:
  - naslov vijesti,
  - odgovarajuća fotografija,
  - kraći sažetak vijesti,
  - puni sadržaj vijesti,
  - ključne rijeći

Po izvršenim unosom nove vijesti, ista neće biti automatski prikazana (vidljiva) na stranicama sistema/sustava EMIS WEB. Naime, svaku novokreiranu vijest će prvo pregledati uredništvo sistema/sustava na nivou Ministarstva i provjeriti da li ona zadovoljava kriterije za objavljivanje. U slučaju da novokreirana vijest obrađuje jednu od navedenih tema, te ukoliko je napisana u skladu sa Pravilima za pisanje vijesti iz škola, ista će biti odobrena i samim tim vidljiva na javnom Portalu EMIS WEB.

Sedam savjeta za uspješno učenje

Obzirom da su školske obaveze/obveze jako velike, sasvim je prirodno da učenici osjećaju određeni nivo stresa koji i najbolji među njima ne mogu izbjeći. Uspješno učiti je itekako moguće, ali treba naučiti kako učiti. Veliku ulogu u kvalitetnom učenju imaju brojni psihološki faktori i iz tog razloga potrebno je otkloniti ili svesti na minimum sve uzroke koji  bi nas potencijalno mogli ometati u učenju.

Stručnjaci za učenje i pamćenje kažu kako često nema potrebe da učimo više, nego da moramo učiti pametnije. Veliku ulogu u učenju imaju brojni psihološki faktori zbog čega treba na minimum smanjiti sve što bi nas potencijalno moglo ometati u učenju. Međutim, potrebno je i nagraditi se nakon aktivnog učenje. Poznati profesor psihologije Predrag Zarevski u svojoj je knjizi "Psihologija pamćenja i učenja" dao nekoliko korisnih savjeta za kvalitetnije učenje. Ukoliko želite da izbjegnete stresnu situaciju pred ispitivanjima u školi pročitajte najvažnije savjete profesora Zarevskog, kako bi se lakše pripremili i na taj način pristupili odgovaranju mnogo jači, pametniji i efektivniji. 

1. Stalno mjesto za rad - Profesor Zarevski smatra kako stalno mjesto za rad poput uvjetovanog podražaja olakšava početak učenja, koje je u ovom slučaju uvjetovana reakcija na to mjesto.

2. Uklonite sve što bi vam moglo odvlačiti pažnju - Čist sto, ugašen radio, ugašena televizija i zatvoreni prozori pomoći će vam da se lakše koncentrišete na učenje. Profesor Zarevski preporučuje da sve poslove koje ste taj dan trebali obaviti obavite prije no što počnete učiti kako vam misli ne bi lutale u tom smjeru.

3. Ponavljanje je majka znanja - Ova izreka nipošto nije uzaludna. U početku učenja vrlo je važno ponavljati građu, čak i u trenucima slobodnog vremena. Pokušajte ponavljati gradivo prilikom vožnje do fakulteta ili čekanja autobusa. Za ponavljanje je odlično pisati sažetke pojedinih tematskih cjelina koji će vam se kasnije pokazati od neprocjenjivog značaja za uspješno učenje.

4. Novo gradivo povezujte sa starim znanjem - Povezivanjem novog i starog gradiva cjelina će vam postati smislenija. Razumijevanje gradiva olakšava učenje jer ga čini zanimljivim.

5. Aktivno učenje - Čim uspijete prepričati gradivo vlastitim riječima znači da ga razumijete, a i lakše ćete povezati staru i novu građu.

6. Nemojte biti kampanjci, napravite raspored učenja - Priznali mi to sebi ili ne, svi smo u jednom trenu bili kampanjci, pogotovo u osnovnoj školi. No, kada se uči za stresne ispite preporučuje se izbjegavanje takvog načina učenja koje za posljedicu često ima napetost, rastresenost i umor u trenutku kad je to najmanje poželjno – u trenutku ispitivanja znanja. Da vam ne bi sve ostalo za zadnji čas napravite sebi dugoročan raspored učenja.

7. Nagradite se - Nagrađujte se za uspješno učenje. Naprimjer, za dva sata aktivnog učenja nagradite se odlaskom u kino, za četiri sata odlaskom na koncert i slično. Dok čekate u redu za karte, da vam užitak zaslužene nagrade bude veći, pročitajte sažetke tema koje ste obradili taj dan.

Pored navedenog jako je bitno prilikom spremanja gradiva biti motiviran za učenje. Postoji nekoliko načina koji vas mogu potaknuti za učenje, a to su:

 • Veselite se kad nešto naučite ili položite,
 • Tražite zanimljivosti u gradivu, one doista postoje!
 • Treba nagraditi i upornost u učenju, drugom ćete prilikom naučiti brže i bolje!
 • Svaki napredak popratite pozitivnim mislima i mali napredak je napredak!
 • Nagradite se kad ostvarite plan,
 • Nisu svi drugi pametniji od Vas, već bolje organizirani  i imaju bolje navike i metode učenja i snalaženja,
 • Ne prekidajte učenje čim temu ne razumijete, razmislite ili nekog pitajte. To nije sramota,
 • Ne odustajte od učenja zbog zabave ili drugih poslova. Najprije učenje, pa onda nagrada!
 • Pokušajte osmisliti igru pronalaženja pozitivnog u naizgled dosadnim stvarima. Dajte joj neko svoje neobično ime. Za svaku pronađenu pozitivnost dobije se recimo bod, a određeni broj bodova donosi neku nagradu i slično. To je umijeće nalaženja pozitivnog u negativnom,
 • Pokušajte sa učenjem u grupi ili učenjem u paru. Ponekad je lakše učiti uz nekoga, pogotovo ako ta druga osoba nema problema s učenjem,
 • Pronađite ugodno mjesto za učenje, bez drugih faktora koji bi mu mogli odvući pažnju.

I za kraj jedna zanimljiva činjenica: Zapamtimo 30% onoga što čujemo, 40% od onoga što vidimo, a 60% onoga što napravimo. Pri tome, ukoliko se potrudimo da nešto istovremeno vidimo, čujemo, izgovorimo i napravimo - onda se zapamti skoro 90%!

EMIS PRINT - 5 godina uspjeha

Ovih dana obilježavamo nemali jubilej - navršava se tačno/točno pet godina od prve implementacije programa EMIS PRINT u školama Kantona Sarajevo. U tom periodu EMIS Print je u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo procesirao preko 13 miliona ocjena za oko 173 hiljade/tisuće učenika. Kroz sistem/sustav je elektronski izdato i odštampano/otiskano preko 290 hiljada/tisuća svjedodžbi, uvjerenja, potvrda i diploma učenika. Program EMIS Print je danas zvanično u upotrebi u 75 osnovnih i 41 srednjih škola u Kantonu Sarajevo.

Od školske 2013/14. sistem/sustav se službeno koristi i u 56 osnovnih i 25 srednjih škola Srednjobosanskog Kantona, Kantona Središnja Bosna.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo je, nakon prethodno provedenih intenzivnih aktivnosti na dizajnu, programiranju i internom testiranju, pokrenulo pilot projekt uvođenja novog sistema u odabrane škole. Tokom pilot projekta, EMIS PRINT je prvi put instaliran tokom februara/veljače 2009. u nekoliko osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo koje su odabrane za testiranje njegove funkcionalnosti.

Kroz pilot projekt su svi uočeni propusti i nedostaci uspješno riješeni, tako da je donesena odluka da se od kraja februara 2009. godine EMIS PRINT zvanično implementira i počne koristiti u svim osnovnim i srenjim školama Kantona.

EMIS PRINT je bio velika novina i napredak u informatizaciji osnovnih i srednjih Kantona Sarajevo. Između ostalog, program je omogućio elektronsko izdavanje i štampanje/tiskanje uvjerenja i svjedodžbi učenika svih škola na osnovu postojećih podataka sistema/sustava EMIS. Ta mogućnost se prije često spominjala, ali nikada se nije uspjelo odmaći dalje od obećanja. U pravilu, olako datih obećanja.

EMIS, uveden u školstvo oba entiteta i Distrik Brčko još od 2004. godine kroz veliki projekt Svjetske banke, je postavio sistem/sustav koji u mnogim aspektima informatizira postojeću praksu rada osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini. U mnogim, ali ne i u svim.

Jedna od najvažnijih komponenti koje nisu bile implementirane kroz sistem/sustav  EMIS odnosi se na mogučnost izdavanja i štampanja/tiskanja uvjerenja, potvrda, svjedodžbi i diploma učenika. U školskom sistemu/sustavu  EMIS nigdje ne postoji funkcija ili podatak o ostvarenom uspjehu učenika na polugodištu ili na kraju godine. Škole su vrlo brzo uočile taj nedostatak, ali su ozbiljno nastavile s unosom podataka i ocjena računajući da će se taj problem već nekako riješiti. Na žalost, svi pokušaji koji su imali za cilj razriješiti taj problem su i ostali baš na tome - tj. ostali su samo pokušaji.

Prije tačno 6 godina smo i mi dobili poziv da se pridružimo tim pokušajima. Prihvativši izazov, brzo smo uočili da se on neće razriješiti bez ozbiljnog i temeljitog pristupa. Tehnički gledano, ispostavilo se da je u tom smislu bilo odlučujuće naše prethodno iskustvo na izgradnji i implementaciji složenih informacionih sistema/sustava  u zemlji i inostranstvu/inozemstvu. Naše znanje, ali i praktično iskustvo u izgradnji i održavanju Studentskog Informacionog sistema/sustava ISSS Univerziteta u Sarajevu  i nekoliko drugih Univerziteta, Informacionog sistema/sustava  za podršku upravljanju ljudskim resursima HR UNSA, kao stotine drugih web baziranih sistema i aplikacionih rješenja je bilo ključno za uspješno rješenje uočenog problema u sistemu/sustavu EMIS.

Kao rezultat našeg angažovanja na projektu, dobili smo uskoro potpuno automatizirano i veoma učinkovito rješenje koje zadovoljava sve uvjete koji su se pred njim postavili. A to je - omogučiti elektronsko izdavanje i štampanje/tiskanje uvjerenja, potvrda, svjedodžbi i diploma učenika svih osnovnih i srednjih škola, na osnovu podataka procesiranih kroz postojeći sistem/sustav EMIS.

U Kantonu Središnja Bosna, Srednjobosanskom Kantonu je pred Projekt postavljen novi izazov: uskladiti sve svjedodžbe, potvrde, uvjerenja i diplome sa odgovarajućim propisima o sadržaju i izgledu službenih dokumenta koji se izdaju u osnovnim i srednjim školama sa područja tog Kantona. Program je morao obezbijediti rješenja koja će biti u skladu sa zakonskom obavezom/obvezom u vezi jezikovnih standarda - tj. obezbijediti štampanje/tiskanje na hrvatskome i bosanskom jeziku. U kojoj mjeri je to bilo zahtjevno govori činjenica da je na kraju procesa implementacije tog zahtjeva moralo biti obezbijeđeno 58 različitih obrazaca (template) koji su ugrađeni u sam program.

Svaki izdati dokument se štampa/tiska na posebnim obrzcima sa grafičkim obilježjima države, Kantona i ostalim elementima propisanim odgovarajućim službenim odlukama. Svi dokumenti izdani kroz program EMIS PRINT imaju standardiziran izgled i zaštićeni su hologramskom tehnologijom, te barcode numeracijom jedinstvenom za svaku školu i učenika.

Danas, pet godina po njegovom uvođenju u škole, možemo navesti nekoliko činjenica koje slikovito potvrđuju njegovu efikasnost:

KANTON SARAJEVO

ukupan broj osnovnih škola koje
koriste EMIS PRINT 
75
ukupan broj srednjih škola koje
koriste EMIS PRINT 
41

ukupan broj učenika čiji su podaci
procesirani kroz program EMIS PRINT

173.788
ukupan broj obrađenih ocjena        13.254.955
ukupan broj izdatih
svjedodžbi i uvjerenja
293.497


KANTON SREDIŠNJA BOSNA, SREDNJOBOSANSKI KANTON

ukupan broj osnovnih škola koje
koriste EMIS PRINT  
56
ukupan broj srednjih škola koje
koriste EMIS PRINT 
25

ukupan broj učenika čiji su podaci
procesirani kroz program EMIS PRINT

42.772
ukupan broj obrađenih ocjena        1.095.564
ukupan broj izdatih
svjedodžbi, potvrda, uvjerenja i diploma
28.401


Koristimo priliku da povodom ovog jubileja čestitamo Ministarstvima obrazovanja Kantona i njihovim stručnim službama, svim direktorima, ravnateljima, EMIS koordinatorima, EMIS odgovornim osobama te brojnim nastavnicima i profesorima na ovim značajnim postignućima.


EMIS DEVELOPMENT TEAM

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.3.0, zadnja izmjena 24.09.2017. - hr | developed by © 2017 SB