1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski
7
Informacijski sustav za elektronsko izdavanje potvrda i svjedodžbi učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna - Srednjobosanskog Kantona
EMIS PRINT
5
Faktori rizika u prometu kod mladih
6°C
03.08.2020
ponedjeljak
Slaba kiša
Vrijeme u D. Vakufu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
Što bi se dogodilo kada bi Zemlja ostala bez kisika na pet sekundi?
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Koronavirus (COVID-19)

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 17.03.2020. proglasilo vanredno stanje, odnosno stanje prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronavirusa. Ključna tema je bila epidemija virusa COVID-19 te je doneseno niz važnih odluka.

Sarajevo, 17.03.2020. Nakon vanredne sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koja je održana u ponedjeljak, danas je zasjedala državna vlada, a ključna tema dnevnog reda bila je pandemija koronavirusa.

U skladu s Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini državni ministri danas su proglasili stanje prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronavirusa. Također, dogovoreno je popunjavanje i aktiviranje Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje s obzirom na to da je Vijeće ministara BiH usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje. Prema zakonu Ministarstvo sigurnosti BiH koordinira aktivnosti u planiranju i djelovanju institucija i organa Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite i spašavanja.

Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini formira Vijeće ministara BiH i čine ga devet predstavnika Vijeća ministara BiH, pet predstavnika Vlade RS-a, pet predstavnika Vlade FBiH i dva člana Vlade Brčko distrikta BiH.

Vijeće ministara BiH nadležno je za proglašavanje nastanka i prestanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, na prijedlog Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ili na zahtjev nadležnih organa entiteta ili Brčko distrikta BiH, koji su već proglasili stanje nesreće na svojoj teritoriji.

Sarajevo, 16.03.2020. Vlada FBiH danas je zasjedala u proširenom sastavu i donijela niz zaključaka vezanih za COVI-19. Ključni zaključak je proglašenje stanja nesreće na teritoriji FBiH

Pripremljeni su određeni zaključci koji će se implementirati u narednom periodu, a neke od najznačajnijih mjera koje su razmatrane su proglašenja stanja nesreće u FBiH zbog koronavirusa, što znači skraćivanje postupaka u djelovanju.

Ključni zaključak je proglašenje stanja nesreće na teritoriji FBiH.

Preporuke za osoblje i učenike

Preporučuje se kućna samoizolacija i praćenje zdravstvenog stanja navedenim osobama bez simptoma u trajanju od 14 dana od zadnjeg dana mogućeg kontakta, koja podrazumjeva i sljedeće:

 • Potrebno je redovite pratiti simptome: povišena temperatura, kašalj, otežano disanje, druge rane
  simptome bolesti kao što su groznica, grlobolja, bolovi u mišićima;
 • Ukoliko se pojave simptomi, nosite medicinsku masku i obavijestite nadležnog kantonalni zavod za
  jdravstvo radi daljnjeg postupanja;
 • Ne ići na posao, u školu/univerzitet, javna mjesta, ne koristiti javni prijevoz i taksi;
 • Osoba u samoizolaciji trebala bi biti u dobro prozračenoj jednokrevetnoj sobi;
 • Ograničite kretanje i minimalizirajte djeljenje prostora. Osigurati da su zajednički prostori (npr. kuhinja,
  kupaonica) dobro prozračeni;
 • Članovi kućanstva trebaju ostati u drugoj prostoriji ili, ako to nije moguće, održavati udaljenost najmanje 1
  m od osobe u samoizolaciji;
 • Ograničiti broj osoba u kontaktu;
 • Izvršite higijenu ruku nakon bilo koje vrste kontakta s osobom u samoizolaciji ili njegove neposredne
  okoline;
 • Higijenu ruku treba obaviti prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon upotrebe toaleta i kad god ruke
  izgledaju prljavo. Ako ruke nisu vidno zaprljane, može se upotrijebiti sredstvo na bazi alkohola (min.69%).
  Za vidno zaprljane ruke higijenu ruku provoditi sapunom i vodom;
 • Prilikom pranja ruka sapunom i vodom poželjna je upotreba papirnih ručnika za jednokratnu upotrebu za
  sušenje ruku. Ako nisu dostupni, koristiti čiste ručnike isključivo za osobu u samoizolaciji;
 • Da bi se ograničilo širenje respiratornog sekreta, osoba u samoizolaciji treba strogo provoditi mjere higijene
  dišnog puta, tj. prekriti usta i nos prilikom kašljanja ili kihanja papirnom maramicom za jednokratnu
  upotrebu. Adekvatno odbaciti upotrebljenu maramicu odmah;
 • Koristiti posteljinu i pribor za jelo namjenjeno isključivo za osobu u samoizolaciji;
 • Svakodnevno očistiti i dezinficirati površine koje se često dodiruju, poput noćnih ormarića, kreveta i ostalog
  namještaja. Za čišćenje najprije treba koristiti sapun ili deterdžent za kućanstvo, a nakon ispiranja treba
  primijeniti uobičajeno dezinfekcijsko sredstvo za kućanstvo (koje sadrži natrijev hipoklorid prema uputi
  proizvođača ili alkohol min.69%);
 • Očistiti i dezinficirati površine kupaonice i WC-a barem jednom dnevno. Za čišćenje treba koristiti sapun ili
  deterdžent za kućanstvo, a nakon ispiranja dezinfekcijsko sredstvo za kućanstvo (koje sadrži natrijev
  hipoklorid prema uputi proizvođača ili alkohol min.69%);
 • Oprati odjeću, posteljinu, ručnike za kupanje itd. u perilici rublja na 60–90 ° C uobičajenim deterdžentom
  za domaćinstvo i dobro ih osušiti. Materijale koje koristi osoba u samoizolaciji, staviti u vrećicu za rublje. Ne
  tresti i izbjegavati izravan dodir kože i odjeće s materijalima;
  Pružatelj zdravstvene usluge telefonski treba dati upute o tome kada i gdje potražiti njegu ukoliko se osoba razboli, koji bi bio najprikladniji način prijevoza, kada i gdje ući u određenu zdravstvenu ustanovu te koje mjere  opreza za suzbijanje infekcije treba slijediti.

Grafički prikaz načina korištenja zaštitnih maski (pdf fajl):  način korištenja zaštitnih maski.

Opće mjere prevencije od respiratornih bolesti

 • Često prati ruke vodom i sapunom (najmanje 20 sekundi) ili koristiti sredstava za čišćenje ruku na bazi
  alkohola (min.69%);
 • Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom –
  baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke;
 • Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama;
 • Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu (razmak od
  1m);
 • Svakodnevno očistiti i dezinficirati površine koje se često dodiruju. Očistiti i dezinficirati površine kupaonice
  i WC-a barem jednom dnevno;

Preporuke su podložne promjenama i usklađivat će se prema trenutnoj epidemiološkoj situaciji.
Izvor: WHO

EMIS tele-škola

Obavještavaju se sve osnovne i srednje škole da je 'EMIS Development team' (implementator sustava EMIS) u završnoj fazi izgradnje novog pod-sustava EMIS tele-skola. U svezi s tim, dajemo sljedeću

O B A V I J E S T

U svjetlu novih saznanja o opasnosti širenja corona virusa (COVID-19) i sasvim moguće pandemije, 'EMIS development team' je odlučio kreirati novi pod-sustav koji omogućava izvođenje nastave kompletno on-line. Naime, u slučaju da se širenje virusa nastavi i prenese na BiH, moglo bi doći do preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i odluke obrazovnih vlasti da se izvođenje nastave do daljnjeg prekine. U tom slučaju bi moglo doći do ogromnih poremećaja u obrazovnom procesu te bi mogućnost izvođenja nastave on-line bio adekvatan, ali i poželjan odgovor na tu novu situaciju. Uzimajući u obzir da je većina nastavnog osoblja već upoznata i uključena u školski sustav EMIS, da već imaju registrirane profile i pristupne podatke i da su ovladali svim njegovim procedurama, taj novi sustav ne bi zahtijevao veliku pripremu za njegovo aktiviranje. S druge strane, veliki procent učenika koristi mobitele, ima kučna računala i pristup Internetu i to je činjenica koja daje realnost ovom novom projektu. Učenici i njihovi roditelji već imaju svoje profile u sustavu EMIS, a razrednici mogu kreirati nove za one koji to još nemaju.

 

EMIS tele-skola, kako smo nazvali novi sustav, omogućuje učiteljima, nastavnicima i profesorima kreiranje nastavnih lekcija sa tekstualnim i multimedijalnim sadržajima u skladu sa nastavnim planovima i programima i omogućuju ih na uvid i učenje odabranim odjelima, odnosno učenicima.

Svaka lekcija ima mogućnost postavljanja i domačih zadataka, kao i interaktivnih on-line kvizova sa pitanjima i sadržajem u skladu sa nastavnom jedinicom koja se obrađuje. Učenici pristupaju učenju prezentiranog nastavnog sadržaja i nakon njegovog usvajanja pokreću on-line kviz i odgovaraju na postavljena pitanja.

Svaki kreirani kviz se može i ocjenjivati, a rezultati koje su učenici ostvarili se automatski pohranjuju i arhiviraju.

Postojeći sustav EMIS e-Dnevnik, koji je naišao na veliku podršku i osnovnih i srednjih škola, se idealno uklapa u ovaj novi projekt jer omogućuje ocjenjivanje učenika iz novog sustava tele-skola, u potpunosti on-line. Time se kompletan nastavni proces zaokružuje, a da učenici nisu ni pristupili školskom objektu.

Više o ovom novom dodatku Integralnom obrazovnom sustavu EMIS u idućim danima.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

Obavještenje o EMIS-u

Obavještavaju se sve osnovne i srednje škole Kantona Središnja Bosna da Vlada Kantona Središnja Bosna još nije donijela svoju odluku o statusu Informacijskog sustava EMIS osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna. U svezi s tim, dajemo sljedeće

OBAVJEŠTENJE

Informacijski sustav EMIS osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna je u proteklih šest godina veoma uspješno implementiran i korišten u svim školama Kantona. Kroz sustav je obuhvačeno preko 61.000 učenika, za koje je u proteklom periodu ažurirano preko 4 miliona ocjena. Sustav je korišten na dnevnoj osnovi od strane 6.127 korisnika (učitelji, nastavnici, profesori itd) i kroz njega je izdato ukupno 178.733 potvrda, svjedodžbi i diploma.

Na žalost, ugovori kojima su škole zvanično ovlaštene za korištenje svih komponenti sustava EMIS je istekao sa krajem školske 2018./2019. godine. Pri tome, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB u međuvremenu nije zauzelo svoj stav po pitanja nastavka korištenja sustava EMIS, i to traje sa današnjim danom.

Ipak, implementator sustava je nastavio pružati usluge hostiranja i održavanja sustava za sve škole Kantona (82 škole), putem kojeg su se nastavile objavljivati novosti, obavijesti, natječaji itd. svake pojedinačne škole kroz njen jedinstveni domen upravljan sustavom e-skole.ba.

Sve komponente sustava su i dalje aktivne i bit će aktivne dok Vlada Kantona ne donese jasnu odluku o daljnjoj uporabi sustava EMIS.

Zahvaljujemo se mnogim školama koje su nas osobno kontaktirale nebrojeno puta po ovom pitanju te ih molimo da još malo imaju strpljenja dok se ovo veoma važno pitanje ne razriješi. S naše strane, kao i uvijek u proteklih šest godina, mi stojimo na raspolaganju i nastavljamo pružati tehničku i administrativnu podršku.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2020 SB