2.376.105  |  školska 2017/2018. godina

Odabrani jezik: hrvatski
7
Informacijski sustav za elektronsko izdavanje potvrda i svjedodžbi učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna - Srednjobosanskog Kantona
EMIS PRINT
5
Faktori rizika u prometu kod mladih
-4°C
23.03.2018
petak
snijeg
Vrijeme u Jajcu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
Što bi se dogodilo kada bi Zemlja ostala bez kisika na pet sekundi?
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

EMIS WEB - novo izdanje 5.3 i planirane aktivnosti za naredni period

Obavještavaju se sve EMIS odgovorne osobe osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna  da je  kreirana nova inačica informacijskog sustava EMIS WEB.

Nova inačica nosi oznaku 5.3 i aktivirana je 23.09.2017. godine.

Ova nova inačica sadrži sljedeće promjene:

  • prikaz uspjeha za učenike osnovnih škola kojima se uspjeh vrednuje opisnim ocjenama,
  • nova procedura za kopiranje relacija i dionica putovanja kojima je dati učenik putovao prošle školske godine, te ih na taj način automatski prenosimo u novu školsku godinu,
  • određeni broj unapređenja postojećih funkcionalnosti, kao i razrješenje uočenih problema

Obrazloženje 

Učenici osnovnih škola kojima se uspjeh vrednuje opisnim ocjenama

U dosadašnjoj implementaciji sustava EMIS WEB nije bilo moguće prikazati uspjeh onih učenika kojima se ocjene u učenju iskazuje opisno. To se odnosi na učenike prvih razreda osnovne škole (program na hrvatskome jeziku), odnosno na učenike prva tri razreda (program na bosanskom jeziku) Uzrok tome proizlazi iz kompleksnog načina unosa opisnih ocjena za te učenike, obzirom da školski sustav EMIS nije niti predvidio ažuriranje opisnih ocjena.

Od nove inačice (ove) EMIS WEB implementira potpuno novi set procedura koje u konačnici obezbjeđuju prikaz uspjeha svih učenika škola, dakle i onih kojima se ocjene u učenju iskazuje opisno. Sljedeća slika demonstrira jedan takav slučaj:


Putovanja učenika

U skladu s Odlukom Ministarstva obrazovanja škole su obvezne unijeti podatke o relacijama i dionicama putovanja od kuće do škole za one učenike kojima se participiraju troškovi putovanja. U slučaju da škola ima dosta takvih slučajeva, postupak ažuriranja tih podataka može biti zahtjevan. U cilju unapređenja tog dijela sustava EMIS WEB od  sada imamo mogućnost kopiranja tih podataka - jednim klikom kopiramo relacije i dionice putovanja kojima je dati učenik putovao prošle školske godine, te ih na taj naćin prenosimo u novu školsku godinu.

Postupak je jednostavan:

  • otvoriti 'karticu' datog učenika-ce,
  • odabrati opciju 'Putovanje do škole' u glavnom lijevom izborniku i
  • kliknuti na gumb 'Kopiraj iz prethodne godine'.

Ukoliko su za datog učenika-cu prošle školske godine bili uneseni podatci o relacijama i dionicama putovanja do škole, isti će biti iskopirani i preneseni u novu školsku godinu automatski

Po potrebi (u slučaju promjene smjene i sl.) jednostavno kliknemo na poveznicu za promjenu postojećih podataka datog zapisa i promijenimo što je potrebno.

Planirane aktivnosti za naredni period

Portal za roditelje i učenike

Informacijski sustav EMIS, na način kako je trenutno implementiran, pored relevantnih matičnih podataka učenika ažurira ocjene iz učenja i vladanja, ali samo na kraju prvog polugodišta i kraju školske godine. Kao takvi, ti podatci služe za elektronsko izdavanje i tiskanje službenih školskih dokumenta - potvrda, uvjerenja, svjedodžbi i diploma koje škole izdaju uz pomoć aplikacijskog rješenja EMIS PRINT.

Dnevne aktivnosti učenika - ocjene iz pojedinih predmeta, bilješke učitelja i razrednika, izostanci sa nastave, lektire i raspored pisanih zadaća itd. zahtijevaju implementaciju posebnog informacijskog sustava koji se uobičajeno označava kao e-Dnevnik. Preduvjet za jedan takav složen sustav je prethodno provedena digitalizacija škola, što pored izgradnje bežične mreže (wireless network) podrazumjeva i opremanje nastavnika prijenosnicima (tabletima). U ovoj fazi digitalizacije škola i informatizacije školskog sustava u Kantonu Središnja Bosna, ta faza još nije pokrenuta zbog njene kompleksnosti  i potrebe za obezbjeđenjem značajnih financijskih sredstava.

Iz tog razloga je u tijeku razmatranje mogućnosti izgradnje alternativnog sustava koji bi omogućio da se proširenjem postojećeg sustava unose i izostanci, zabilješke, opažanja i druge relevantne informacije o učenicima na dnevnoj bazi  - kroz sam sustav EMIS WEB.  

Na taj način bi se stvorile pretpostavke da se izradi poseban portal za roditelje i učenike koji bi omogućio učenicima pregled ocjena, bilješki, izostanaka, lektira, raspored pisanih zadaća td., koje su upisali nastavnici u sustav. Za roditelje bi bio uspostavljen i sustav obavještavanja o izostancima njihove djece, tako da roditelji čije je dijete izostalo prethodnog dana dobiju e-mail s informacijom s kojeg sata je dijete izostalo, te zamolbu da se jave razredniku u terminu za informacije.

Sa školske strane, pristup tom dijelu sustava bi imali ravnatelji škola i djelatnici u pedagoškim službama. Predmetni nastavnici bi imali pristup samo podacima o svom predmetu, dok bi razrednici imali pristup svim podacima o učenicima svoga razreda.

S druge strane, učenici i roditelji bi mogli pristupiti samo svojim podatcima, odnosno podatcima svoga djeteta. Podrazumjeva se da bi bili implementirani svi sigurnosni mehanizmi koji bi omogućili relevantnim akterima (predmetni nastavnik, razrednik) ažuriranje podataka, a učenicima i roditeljima samo njihov pregled.

Više informacija o ovim aktivnostima očekujte u skoroj budućnosti. Škole koje su zainteresirane za ovu novu funkcionalnost mogu kontaktirati Ministarstvo obrazovanja i iskazati svoju spremnost za uključenje u pilot projekt.

EMIS DEVELOPMENT TEAM


Nova aplikacija: EMIS Rasporedi

Kako se bliži kraj školske godine, sve više postaje važna problematika vezana za pravljenje rasporeda sati za iduću godinu. S novom aplikacijom 'EMIS Rasporedi', brige ravnatelja (ali i nastavnog osoblja) zbog tog problema postaju stvar prošlosti!

Aplikacija 'EMIS Rasporedi' je master planom razvoja sustava EMIS planirana za implementaciju u osnovnim i srednjim školama KSB tijekom 2017. godine, sa ciljem da škole koje pokažu interes i spremnost za prelazak na taj novi vid rada tijekom ljetnih odmora kreiraju rasporede sati za novu 2017./2018. školsku godinu.

S posebnim zadovoljstvom objavljujemo da su sve aktivnosti u svezi tog projekta uspješno okončane, te da je aplikacija 'EMIS Rasporedi' od danas punopravni član obitelji EMIS. Aplikacija je od ranije istestirana na mnogim institucijama izvan sustava osnovnih i srednjih škola KSB, ali je u proteklom periodu dograđena i istestirana i na tri škole KSB. To su Katolički školski centar 'Petar Barabarić' - osnovna škola, Katolički školski centar 'Petar Barabarić' - Gimnazija Travnik i Mješovita srednja tehnička škola Travnik. U sva tri slučaja (a kao što vidimo radi se o tri različite skupine škola - osnovna, gimnazija, strukovna) nova je aplikacija veoma uspješno kreirala rasporede, sukladno preduvjetima koji su uvaženi u rasporedima tih škola u proteklom periodu.

Aplikacija 'EMIS Rasporedi' je dio našeg Integriranog edukacionog informacijskog sustava EMIS, što znaći da se podatci o nastavnicima automatski preuzimaju integriraju u aplikaciju za rasporede. Uz pomoć aplikacije 'EMIS Rasporedi' se ne samo mogu uspješno generirati rasporedi bilo koje škole KSB, nego se to radi neusporedivo efikasnije, lakše i brže. I što je najvažnije - najčešće bolje od klasičnog načina rada.

Više detalja o samoj aplikaciji možete naći na ovom linku ili klikom na sliku sa rasporedom koja se nalazi na desnoj strani početne stranice. 

Nadamo se da će škole prepoznati značaj ove nove aplikacije te da će pokazati interes i spremnost na njeno aktiviranje, a time i poboljšati i unaprijediti svoje planiranje i cjelokupni rad.EMIS DEVELOPMENT TEAM
Informacija o pokretanju postupka javne nabave udžbenika za socijalno ugrožene učenike osnovnih škola

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa, na temelju Zaključka Vlade Kantona Središnja Bosna broj: 01-05-551/16-57 od 26.8.2016. godine, o davanju suglasnosti Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa za pokretanje postupka za nabavku udžbenika za socijalno ugrožene učenike i djecu romske populacije u osnovnim školama u Kantonu Središnja Bosna, I članka 28. stavak (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne I Hercegovine, broj 39/14), svim zainteresiranim kandidatima/ponuđačima dostavlja

INFORMACIJU
o pokretanju postupka javne nabave udžbenika
za socijalno ugrožene učenike osnovnih škola

Za cijeli tekst informacije, kliknite na sljedeću poveznicu (pdf dokument):

Informacija.pdf (214,8KB)

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.3.0, zadnja izmjena 24.09.2017. - hr | developed by © 2018 SB