1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski
7
Informacijski sustav za elektronsko izdavanje potvrda i svjedodžbi učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna - Srednjobosanskog Kantona
EMIS PRINT
5
Faktori rizika u prometu kod mladih
6°C
25.02.2020
utorak
Slaba kiša
Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
Što bi se dogodilo kada bi Zemlja ostala bez kisika na pet sekundi?
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Obavještenje o EMIS-u

Obavještavaju se sve osnovne i srednje škole Kantona Središnja Bosna da Vlada Kantona Središnja Bosna još nije donijela svoju odluku o statusu Informacijskog sustava EMIS osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna. U svezi s tim, dajemo sljedeće

OBAVJEŠTENJE

Informacijski sustav EMIS osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna je u proteklih šest godina veoma uspješno implementiran i korišten u svim školama Kantona. Kroz sustav je obuhvačeno preko 61.000 učenika, za koje je u proteklom periodu ažurirano preko 4 miliona ocjena. Sustav je korišten na dnevnoj osnovi od strane 6.127 korisnika (učitelji, nastavnici, profesori itd) i kroz njega je izdato ukupno 178.733 potvrda, svjedodžbi i diploma.

Na žalost, ugovori kojima su škole zvanično ovlaštene za korištenje svih komponenti sustava EMIS je istekao sa krajem školske 2018./2019. godine. Pri tome, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa KSB u međuvremenu nije zauzelo svoj stav po pitanja nastavka korištenja sustava EMIS, i to traje sa današnjim danom.

Ipak, implementator sustava je nastavio pružati usluge hostiranja i održavanja sustava za sve škole Kantona (82 škole), putem kojeg su se nastavile objavljivati novosti, obavijesti, natječaji itd. svake pojedinačne škole kroz njen jedinstveni domen upravljan sustavom e-skole.ba.

Sve komponente sustava su i dalje aktivne i bit će aktivne dok Vlada Kantona ne donese jasnu odluku o daljnjoj uporabi sustava EMIS.

Zahvaljujemo se mnogim školama koje su nas osobno kontaktirale nebrojeno puta po ovom pitanju te ih molimo da još malo imaju strpljenja dok se ovo veoma važno pitanje ne razriješi. S naše strane, kao i uvijek u proteklih šest godina, mi stojimo na raspolaganju i nastavljamo pružati tehničku i administrativnu podršku.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

EMIS WEB - nova verzija 2.0.37 aktivirana

Obavještavaju se sve škole da je 26.03.2019. aktivirana nova inačica sustava EMIS WEB 2.0.37, koja donosi određena unapređenja i neke značajne nove funkcionalnosti.

Dajemo kratak pregled najvažnijih promjena:

 • implementirana je nova funkcionalnost koja omogućuje direktno preusmjeravanje učenika na njegov profil, odnosno na pod-sustav EMIS e-PRINT,
 • razrednici od sada mogu uređivati matične podatke svih učenika iz svog odjela, bez obzira da li su ih oni inicijalno kreirali ili ne,
 • uređivanje fotografija učenika i djelatnika je re-programirano, tako da je sada mnogo jednostavnije i učinkovitije,
 • implementiran je novi podsustav modula EMIS e-Print za digitalno izdavanje i tiskanje školskih dokumenata za Katolički školski centar "Petar Barbarić" - osnovna škola i gimnazija,
 • redizajnirani su gotovo svi službeni dokumenti koje škole izdaju učenicima na kraju školske godine.

Obrazloženje:

Nova funkcionalnost koja omogućuje direktno preusmjeravanje učenika na njegov profil, odnosno na EMIS e-PRINT je naročito pogodna za EMIS odgovorne osobe. Naime, od sada je moguće sa tabličnog pregleda učenika bilo kojeg odjela  škole kliknuti na novu poveznicu 'e-Print' i na taj način izvršiti digitalno izdavanje i tiskanje potvrde, svjedodžbe ili diplome, bez potrebe prethodnog pretraživanja podataka svih učenika. Na taj način je mnogo jednostavnije izdavati dokumente za učenike datog odjela.

Katolički školski centar "Petar Barbarić" - osnovna škola i gimnazija imaju određene specifičnosti glede njihovih svjedodžbi i diploma koje se ne mogu realizirati kroz postojeći sustav. Iz tog razloga je implementiran poseban pod-sustav modula EMIS e-Print za te škole.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

Kretanje učenika - prebacivanje iz razreda u razred

Nova inačica sustava EMIS WEB 2.0.23 od 07.01.2019. godine donosi neke značajne promjene / unapređenja.

Dajemo kratak pregled najvažnijih promjena:

 1. e-Print sada prikazuje potvrde na kraju I polugodišta i za učenike koji imaju neocijenjene predmete,
 2. u tiskanim obrascima se mjesto škole sada prikazuje ispravno i za škole izvan mjesta općine (npr. Oborci, općina Donji Vakuf),
 3. greška koja se javljala prilikom unosa kazni učenika je otklonjena. Sve kazne, kako za škole po hrvatskom programu, tako i za one po bosanskom uređuje Kantnonalni adminstrator,
 4. značajna promjena u načinu procesiranja predmeta učenika desila se u slučaju kretanja učenika, odnosno prelaska iz jednog u drugi odjel. Obzirom da je više škola imalo upite po tom pitanju dajemo detaljno uputstvo o načinu postupanja:

 Kretanje učenika:

Ukoliko učenik prelazi iz jednog odjela u drugo iste škole, prvo trebamo otvoriti podatke učenika iz starog odjela (link 'Razredi / odjeli' > ‘unos podataka’). Zatim u odjeljku 'Ostali podatci', kliknuti na link 'Kretanje učenika', a zatim na 'Dodaj zapis'. Nakon otvaranja obrasca za unos podataka navesti datum i novi razred u kojeg učenik prelazi. Pročitati pažljivo prikazano uputstvo:

 

Nakon što dodamo zapis o kretanju učenika, idemo nazad na link 'Razredi / odjeli' > ‘unos podataka’ i odaberemo odjel u kojeg je dati učenik prebačen (u ovom primjeru je to 4 – b). Prebačeni učenik se pojavljuje u prikazanoj tablici.

Sljedeće, otvaramo podatke tog učenika.

U prvom odjeljku 'Predmeti/ocjene' vidimo da su prebačeni svi predmeti i ocjene učenika iz prethodnog odjela.

Međutim, sada su nastavnici koji predaju navedene predmete možda promijenjeni. Iz tog razloga kliknemo na bilo koji link 'Promijeni' predmeta kojeg u novom razredu predaje neki drugi nastavnik. Nakon prikaza forme za uređivanje podataka, promijenimo nastavnika i postavimo novog iz prikazanog izbornika.

Napomena:

Za one učenike koje smo ranije prebacili (tj. prije ove nove inačice sustava), gore opisani sistem neće funkcionirati.

Postupak za taj slučaj je sljedeći:

 1. Otvorimo datog učenika i kliknemo na 'Kretanje učenika',
 2. Zatim učenika vratimo u stari odjel, tj. navedemo novi razred da bude stari razred iz kojeg smo ga ranije prebacili,
 3. Ponovo kliknemo na link 'Razredi / odjeli' > ‘unos podataka’ i odaberemo taj stari odjel,
 4. Sada opet kliknemo na 'Kretanje učenika' i
 5. Prebacimo ga opet u novi odjel,
 6. Za razliku od ranijeg slučaja kad smo učenika prebacivali, tom akcijom se on prebacuje na novi način, što znaći da ćemo moći mijenjati nastavnika ili obrisati neki od prebačenih predmeta.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

EMIS - najava novog načina rada u 2018./2019. školskoj godini

Informacijski sustav EMIS, sa svojim komponentama EMIS školski sustav, EMIS Print, EMIS WEB, e-Rasporedi i e-Knjižnica, je u Kantonu Središnja Bosna u uporabi već niz godina. Sa stanovišta tehničke arhitekture, u pitanju je integrirani informacijski sustav koji je u suštini implementiran na dvama različitim platformama:

 • školski sustav EMIS, te aplikacije EMIS PRINT i e-Rasporedi su instalirani kao windows programi na osobnim računalima koji se nalaze u samim školama i odvojeni su od javne računalne mreže (Interneta), 
 • informacijski sustav EMIS WEB i e-Knjižnica su instalirani na web serverima u okviru EMIS cloud platforme, tu su javno dostupni na svim uređajima sa pristupom na Internet.

U cilju osiguranja potrebne integracije podataka između pojedinačnih škola s jedne, i Kantonalnog Ministarstva obrazovanja s druge strane, implementirano je automatizirano rješenje prijenosa podatka, uz istovremenu agregaciju kojom postižemo učinkovito i brzo generiranje izvješća na kraju polugodišta i školske godine.

Opisano rješenje je u KSB godinama uspješno funkcioniralo i, s tehničke strane gledano, nije pokazalo suštinske probleme. Međutim, suvremeni koncept sličnih informacijskih sustava se danas gotovo obvezno bazira na 100% uporabi web rješenja, uz najčešće spominjanu cloud tehnologiju. Prevedeno na sustav EMIS, to znači da se školski sustav EMIS, te aplikacija EMIS PRINT ne uklapaju u tu novu paradigmu, jer jednostavno rečeno, nisu on-line web bazirani sustavi.

Drugi značajan nedostatak postojećeg sustava jeste što je on predviđen za unos ocjena učenika samo na kraju pologodišta – odnosno na unos zaključnih ocjena. Kao takve, te ocjene daju uvid u uspjeh učenika na godišnjem nivou te omogućuju digitalno izdavanje i tiskanje potvrda, svjedodžbi i diploma, ali to nikako nisu i stvarni pokazatelji svih aktivnosti škola tijekom cijele školske godine.

Iz gore navedenih razloga se stoga nametnula potreba revizije postojećeg sustava i izgradnje novog koji bi u potpunosti eliminirao navedene nedostatke. Ministarstvo obrazovanja Kantona Središnja Bosna, u suradnji sa implementatorom postojećeg sustava EMIS, je stoga tijekom prošle školske godine pokrenulo aktivnosti na izgradnji novog sustava EMIS sa ciljem njegovog unapređenja i modernizacije.

U svezi s tim sa zadovoljstvom najavljujemo da će se početkom nove 2018./2019. školske godine izgradnja novog sustava EMIS okončati i isti zvanično implementirati. Njegove glavne značajke su sljedeće:

 • u potpunosti web tip sustava baziran na suvremenim cloud tehnologijama,
 • škole ništa ne instaliraju na svojim računalima, niti brinu o zaštiti i backup-u radnih podataka,
 • svi postojeći školski podatci iz prethodnih školskih godina se automatski prenose u novi sustav, što znači da nema ponovnog unosa,
 • integritet i zaštita podataka osigurana sigurnosnim protokolom SSL, kao i implementacijom sustava two-way authentification uz uporabu OTP kontrole pristupa putem mobilnih telefona korisnika,
 • dnevne kopije (backup) radnih podataka svih škola Kantona se vrše na web serveru bez intervencije škola,
 • potpuna integracija radnih funkcija, što znači da više nema prijenosa podataka,
 • brza, jednostavna i efikasna izrada raznih izvješća,
 • istovremeni pristup više nastavnika razrednoj knjizi jednog razreda,
 • visok nivo kompatibilnosti funkcionalnosti i načina rada sa postojećim sustavom EMIS

Novi sustav EMIS će se sastojati od više međusobno povezanih komponenti:

 • glavni sustav EMIS WEB 2.0 - u potpunosti novi sustav kao zamjena za postojeći školski sustav EMIS,
 • e-Print – web bazirana komponenta novog sustava EMIS kao zamjena postojeće aplikacije EMIS Print,
 • e-Dnevnik – u potpunosti novi sustav za elektronsko vođenje razrednih knjiga - unos i ažuriranje nastavnih sati, izostanka i ocjena učenika na dnevnoj osnovi, omogućen pristup učenicima i roditeljima, on-line komunikacija između učenika i njihovih roditelja sa razrednicima i nastavnim djelatnicima itd.,
 • e-Knjižnica,
 • e-Rasporedi.

EMIS WEB 2.0

EMIS WEB 2.0 je glavna komponenta novog sustava koja u potpunosti zamjenjuje postojeći školski sustav EMIS. Ovaj modul je prevashodno omogućen razrednicima i EMIS odgovornim osobama škola. Pri tome, EMIS odgovorne osobe imaju ekskluzivnu mogućnost otvoriti novu školsku godinu, formirati novi ili urediti postojeći razredni odjel, dodati novog djelatnika itd. Način rada s ovim novim sustavom je u velikoj mjeri identičan načinu rada sa postojećim školskim sustavom EMIS, ali sa svim prednostima koje pružaju moderne web tehnologije. Na raspolaganju imamo sljedeće mogućnosti:

 • Sustav - izbor školske godine za pregled podataka,
 • Škola - osnovni i dodatni podatci o školi (naziv škole, adresa itd.),
 • Otvaranje nove godine - prebacivanje odjela, uređivanje odjela, unos novih odjela,
 • Nastavni plan - nastavni plan za datu školsku godinu,
 • Djelatnici - prikaz liste ranije dodanih djelatnika škole, unos novih djelatnika,
 • Učenici škole - prikaz liste ranije dodanih učenika škole, unos novih učenika, upis učenika u školu i razred,
 • Razredi / odjeli - glavni modul za unos podataka učenika odjela: unos i uređivanje predmeta, zaključnih ocjena iz učenja i vladanja, izostanaka, izdatih dokumenta, kazni i pohvala, popravnih ispita itd.
 • Šifrarnici - prikaz i uređivanje podataka iz šifrarnika sustava EMIS (omogućeno isključivo Kantonalnom EMIS administratoru).

e-PRINT

e-Print je web bazirana komponenta novog sustava EMIS koja u potpunosti zamjenjuje postojeću aplikacije EMIS Print i omogućuje elektronsko izdavanje i tiskanje službenih školskih dokumenta – potvrda, svjedodžbi i diploma učenika. Implementirani su sljedeće obrazovne isprave učenika:

OSNOVNE ŠKOLE:

 • Potvrda o redovnom pohađanju osnovne škole,
 • Potvrda o uspjehu na kraju prvog polugodišta,
 • Potvrda o uspjehu na kraju prvog polugodišta za učenike prvog i drugog razreda (opisno ocjenjivanje),
 • Učenička knjižica,
 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
 • Potvrda o završenom razredu osnovne škole,
 • Potvrda o uspjehu (5 - 6 - 7 razred) osnovne škole (osmogodišnja),
 • Potvrda o uspjehu (6 - 7 - 8 razred) osnovne škole (devetogodišnja),
 • Potvrda o završenom razredu osnovne škole za učenike prvog razreda (opisno ocjenjivanje), 
 • Posebna diploma o postignutim rezultatima. 

OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE:

 • Potvrda o redovnom pohađanju osnovne škole,
 • Potvrda o uspjehu na kraju prvog polugodišta,
 • Učenička knjižica,
 • Potvrda o završenom razredu osnovne glazbene škole,
 • Svjedodžba o završenoj osnovnoj glazbenoj školi.

SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE

 • Potvrda o redovnom pohađanju škole,
 • Potvrda o uspjehu na kraju prvog polugodišta,
 • Svjedodžba o završenom razredu srednje škole,
 • Svjedodžba o položenom završnom ispitu,
 • Svjedodžba o položenom majstorskom ispitu,
 • Svjedodžba o oslobađanju polaganja završnog ispita,
 • Učenik generacije.

SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE (MODULARNI PROGRAM)

 • Potvrda o redovnom pohađanju škole,
 • Potvrda o uspjehu na kraju prvog polugodišta,
 • Svjedodžba o završenom razredu srednje škole,
 • Svjedodžba o položenom završnom ispitu,
 • Diploma o završenoj školi (modularni program),
 • Diploma o završenom razredu  (modularni program),
 • Svjedodžba o završenom razredu prazan obrazac' (izvanredni kandidati).

GIMNAZIJE

 • Potvrda o redovnom pohađanju srednje škole,
 • Potvrda o uspjehu na kraju prvog polugodišta,
 • Svjedodžba o završenom razredu srednje škole,
 • Svjedodžba o položenoj maturi,
 • Svjedodžba o oslobađanju polaganja mature,
 • Svjedodžba o završenom razredu prazan obrazac' (izvanredni kandidati).

e-DNEVNIK

Elektronski dnevnik je projekt Ministarstva obrazovanja KSB koji ima za cilj poboljšati, proširiti i kompletirati postojeći školski sustav EMIS, kao i omogućiti direktnu komunikaciju između učitelja i nastavnika s jedne, i roditelja i njihovih učenika s druge strane. e-Dnevnik je složen sustav koji ima posebno okruženje za svakog korisnika koje se automatski prilagođava datom tipu korisnika. EMIS odgovorne osobe škola su funkcionalno najvažniji tip korisnika u sustavu e-Dnevnik, gdje imaju ulogu administratora sustava. Između ostalih poslova koji su im na rapolaganju, EMIS odgovorne osobe imaju i mogućnost uređivanja pristupnih podataka na sustav e-Dnevnik ostalim korisnicima svoje škole - ravnatelju, nastavnicima i učiteljima.

Najkraće rečeno, e-Dnevnik  predstavlja elektronsku inačicu razredne knjige i kao takav ima sve funkcije razredne knjige (imenik učenika, dnevnik rada, zapisnici, evidencija izostanaka učenika, ocjenjivanje itd.), uz mnoštvo dodatnih funkcija koje omogućavaju informacijske tehnologije.

Učenicima, kao i njihovim roditeljima je omogućen pristup sustavu e-Dnevnik, nakon što je za njih razrednik kreirao pristupne podatke. Za učenike i njihove roditelje sustav omogućuje uvid u njihove matične podatke, kao i postignute ocjene iz svih predmeta na dnevnoj bazi. Odsustava učenika sa nastave, kao i njihov status (opravdani, neopravdani) sa detaljnim obrazloženjem razrednika su također dostupna. Roditelji mogu pregledati zabilješke koje je razrednik unio za njihovo dijete tijekom pohađanja nastave i ostalih školskih aktivnosti.

Pored toga, učenik i njegovi roditelji mogu direktno komunicirati (on-line chat) sa razrednikom, nastavnicima koji mu predaju i ostalim učenicima iz svog odjela. Također, mogu direktno razmjenjivati poruke (interni e-mail sustav) sa razrednikom, nastavnicima koji mu predaju i ostalim učenicima iz svog odjela.

Implementirana su sljedeća vremenska ograničenja:

 • nastavnik može obrisati unesenu ocjenu unutar 10 minuta,
 • unos ocjene moguć je za prethodni i trenutni mjesec, 
 • ocjenu nije moguće unijeti za nedjelju,
 • brisanje nastavne jedinice i izostanaka moguće je unutar 48 sati,
 • administrator e-Dnevnika može u bilo kojem trenutku obrisati uneseni podatak, 
 • unos sata nije vremenski ograničen,
 • nastavni sati uneseni 14 ili više dana kasnije od datuma održanog sata u pojedinim izvješćima bit će označeni žutom bojom.

Planirani tijek implementacije novog sustava

Sve škole će tijekom mjeseca rujna 2018. nastaviti koristiti postojeće sustave EMIS na način kako se to i do sada radilo. To znači da će se kreirati nova školska 2018./2019. godina, formirati novi odjeli, upisati učenike u te odjele, kao i unijeti matične podatke novo-pridošlih učenika prvih razreda.

Nakon okončanja otvaranja nove školske godine i unosa svih potrebnih podataka, izvršit će se prijenos podataka na EMIS WEB shodno uputama i terminu koje je propisalo Ministarstvo obrazovanja.

Nakon primitka podataka svih škola, Ministarstvo će tijekom mjeseca listopada 2018. donijeti odluku i objavu o prestanku rada postojećih školskih sustava EMIS i obvezi škola za uporabu novog sustava EMIS 2.0. Službeni obrasci - potvrde u uspjehu učenika na kraju prvog polugodišta nove školske 2018./2019. godine će se digitalno izdati putem novog sustava EMIS 2.0, a zatim otiskati na propisane obrasce, koji ostaju nepromijenjeni u odnosu na prethodni period.

Novi sustav za elektronsko vođenje razrednih knjiga e-Dnevnik neće biti u obvezi korištenja tijekom prvog polugodišta nove školske godine, ali će i dalje biti dostupan za vježbanje svim školama. Za sada su svi podatci koji se ažuriraju kroz taj sustav privremenog karaktera, što znači da će se obrisati po isteku probnog rada. Planirano je da se početkom drugog polugodišta sustav e-Dnevnik pođe koristiti u određenim broju škola kroz tzv. pilot-projekt, kada će njegova dostupnost prestati školama koje ne budu uključene u pilot-projekt.

Edukacija

Izobrazba i strukovni workshop za EMIS odgovorne osobe su planirani za kraj devetog mjeseca 2018. godine i bit će obvezni za sve škole. Tijekom obuke će EMIS odgovorne osobe biti detaljno educirani o načinu rada s novim sustavom i imat će priliku praktično primijeniti stečeno znanje na podatcima svoje škole on-line.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2020 SB