(ocijenjeno sa 0 / 0 korisnika)

UČENICI SGŠ OSVOJILI TRI PRVE NAGRADE NA KANTONALNOM NATJECANJU U ZENICI

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA JAKOVA GOTOVCA, NOVI TRAVNIK

Učenici SGŠ Jakova Gotovca Novi Travnik osvojili tri prve nagrade na IX.Otvorenom kantonalnom natjecanju glazbe u Zenici.

Na IX.Otvorenom kantonalnom natjecanju glazbe u Zenici koje je održano 6.travnja učenici Srednje glazbene škole Jakova Gotovca Novi Travnik osvojili su tri prve nagrade.                                                                                                                                                            Andrea Obradović u IV.kategoriji za gitaru - I.nagrada 97.75 bodova,klasa prof. Živan Kuzmanović, Mihael Baškarad u V.kategoriji za harmoniku - I.nagrada 95,33 boda i Safet Tahirović u V.kategoriji za harmoniku - I.nagrada 95 bodova,klasa prof. Emir Smajiš.