(ocijenjeno sa 0 / 0 korisnika)

VELIKI USPJEH SGŠ NA XXII. FEDERALNOM NATJECANJU UČENIKA I STUDENATA GLAZBE U BIHAĆU

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA JAKOVA GOTOVCA, NOVI TRAVNIK

Učenici naše škole na XXII Federalnom natjecanju učenika i studenata glazbe u Bihaću osvojili dvije prve i jednu drugu nagradu.

Na Federalnom natjecanju učenika i studenata glazbe u Bihaću od 14. do 17.travnja 2019.god. učenici Srednje glazbene škole Jakova Gotovca osvojili su dvije prve i jednu drugu nagradu. Prvu nagradu osvojili su: Andrea Obradović u IV.kategoriji - gitara, u klasi prof. Živana Kuzmanovića i Safet Tahirović u V.kategoriji - harmonika u klasi prof.Emira Smajiš. Drugu nagradu osvojio je Mihael Baškarad u V.kategoriji - harmonika u klasi prof.Emira Smajiš.