(ocijenjeno sa 0 / 0 korisnika)

Izgradnja parking prostora u OŠ "Pajić Polje"

OSNOVNA ŠKOLA "PAJIĆ POLJE", GORNJI VAKUF - USKOPLJE

U OŠ „Pajić Polje“ je u toku realizacija projekta koje su izradili učenici sekcije demokratije i ljudskih prava. Učenici su primjetili problem nelegalnog parkiranja automobila u dvorištu škole.

IZGRADNJA PARKINGA U OSNOVNOJ ŠKOLI „PAJIĆ POLJE“

Također automobili su zauzimali i prostor fudbalskog terena, te djeci onemougaćavala da teren koriste maksimalno. Direktor je podržao ideju i zbog onoga što su djeca primjetila, a i nastojao je da djeci obezbjedi sigurniji boravak u dvorištu škole, pa je pokrenuo projekat izgradnje parking mjesta za sve uposlenike škole, kao i goste.

Prva faza projekta je bila sječa i uklanjanje drveća u krugu škole, te pored lokalnog puta za Grnicu, gdje je i prvobitno idejno rješenje bilo da se parking napravi. Ovdje smo napravili saradnju sa firmom Aureus koja je otkupila drveće, a pomenuta sredstva su nam koristila da opremimo naše učionice novim namještajem i tehničkom opremom.

Nakon toga pristupilo se nasipanju terena za parking uz pomoć RU GRAČANICA koji je kao i svaki put do sada bio od pomoći našoj školi. U toku je izvođenje završnih radova i nadamo se da će novi parking biti u funkciji u što skorijem periodu. Također konačni cilj ovog projekta je zatvaranje ulazne kapije za automobile koje ulaze u školsko dvorište.

Ovom prilikom direktor se zahvaljuje načelniku Općine Gornji Vakuf – Uskoplje gosp. Seadu Čauševiću, direktoru RU GRAČANICA gosp. Salihu Muftiću, upravniku ŠPD Srednjobosanske šume Gornji Vakuf gosp. Harisu Milanoviću, kao i svima onima koji su pomogli u realizaciji ovog projekta.

Direktor je istakao da timskim radom Upravnog odbora škole, direktora, učenika, roditelja i lokalne zajednice možemo poboljšati uslove za bolje i sigurnije školovanje naše djece.

Sigurnost djece i maksimalna iskorištenost dvorišta i sportskog terena u interesu je svih nas.