(ocijenjeno sa 0 / 0 korisnika)

Obilježavanje Dana prevencije nasilja u školama _Dan ružičastih majica

TREĆA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO, BUGOJNO

U povodu 27.02. Dana prevencije nasilja u školama -Dana ružičastih majica  u Trećoj i Prvoj osnovnoj školi Jaklić Bugojno  održano je niz aktivnosti sa ciljem obilježavanja ovog veoma važnog datuma za učenike i školsku zajednicu . Urađena je radio –emisija koja je najavila važnost   razmišljanja o  ovoj  trenutno veoma aktualnoj temi  za učenike  .

 

Na radionici Vijeća učenika Prve i Treće osnovne škole Jaklić Bugojno  razgovaralo se  toleranciji i nenasilnom rješavanju  sukoba  u školskoj zajednici , te načinima preveniranja bilo kakvog oblika nasilja među učenicima . Rješavani su i konkretni problemi .

Voditelji radionice i cjelokupne  aktivnosti  sa učenicima su predagogice ove dvije škole  dr.sc. Šejla  Džanan  i   mr. Jelena Vukadin .

Biti drugačiji može biti bogastvo, ali nikako razlog za isključivanje i nasilje !