Poštuj Zakon
Po Zakonu, na svaki informacioni sistem koji implementira prijavnu proceduru, se mogu prijaviti samo korisnici koji su ranije ovlašteni za prijavljivanje. Prijavni ekran mora naglasiti da ne-autorizirano prijavljivanje nije dozvoljeno.

Svaki pokušaj ne-autoriziranog prijavljivanja se također smatra krivičnim djelom.


2.1: --------------------------------------------------------------
0 -5 -6

2.2: --------------------------------------------------------------


2.3: --------------------------------------------------------------

6,2,-2,1,2,

2.4: --------------------------------------------------------------

FalseTrueTrue

2.5: --------------------------------------------------------------


-1 -7 0

2.6: --------------------------------------------------------------


1 -2 9