1  |  školska 2018/2019. godina

Odabrani jezik: hrvatski
7
Informacijski sustav za elektronsko izdavanje potvrda i svjedodžbi učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Središnja Bosna - Srednjobosanskog Kantona
EMIS PRINT
5
Faktori rizika u prometu kod mladih
6°C
24.07.2021
subota
Slaba kiša
Vrijeme u Kiseljaku
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
Što bi se dogodilo kada bi Zemlja ostala bez kisika na pet sekundi?
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Objavljena analiza kompjuterske simulacije širenja pandemije koronavirusa u BiH

Kako prenosi "AVAZ", u pitanju je svobuhvatna računarska analiza bazirana na kompleksnom matematičkom modelu čiji su parametri 'baždareni' na stvarnim podacima prikupljenim u dosadašnjem periodu širenja pandemije u BiH. Nosilac projekta je Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Multidisciplinarni tim sastavljen od strane iskusnih specijalista za matematičko modeliranje i kompjuterske simulacije sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (prof. dr. Senad Burak, prof. dr. Fikret Veljović) i vrsnih naučnika i praktičara iz različitih područja javnog zdravstva i kliničke medicine (prof. dr. Reuf Karabeg, dr. Nedim Begić, dr. Amer Iglica, dr. sci. Aida Pitić, prof. dr. Harun Hodžić, dr. Edin Begić) su nedavno objavili naučni rad „Matematičko modeliranje i kompjuterske simulacije širenja pandemije COVID-19 – primjer Bosne i Hercegovine“. Rezultat je to prethodnog šestomjesečnog naučnog rada na analizi širenja pandemije i efektima uvedenih mjera zaštite, a na osnovu podataka koji se svakodnevno ažuriraju na Mašinskom fakultetu i prikazuju na njihovoj web stranici mef.unsa.ba (https://mef.unsa.ba/home/coronavirus).

Kao što navodi inicijator projekta i koresponding autor navedenog rada prof. dr. Senad Burak, u pitanju je svobuhvatna računarska analiza bazirana na kompleksnom matematičkom modelu čiji su parametri 'baždareni' na stvarnim podacima prikupljenim u dosadašnjem periodu širenja pandemije u Bosni i Hercegovini. Na osnovu takvog modela je potom izvšena kompjuterska simulacija mogućih scenarija širenja virusa u budućem periodu sa četiri različita seta mjera na njegovom suzbijanju.

U odsustvu vakcine ili bilo kakvog adekvatnog lijeka, kompjuterske simulacije mogućih načina širenja infekcije COVID-19 predstavljaju učinkovit, a možda i jedini alat koji nam realno stoji na raspolaganju kao ispomoć u planiranju i donošenju mjera potrebnih za suzbijanje ekspanzije virusa. Ovaj rad ima poseban značaj jer je baziran na stvarnim podacima prikupljenim za područje Bosne i Hercegovine. Rezultat je to zajedničkog naučno-istraživačkog rada stručnjaka iz područja matematičkog modeliranja i kompjuterskih simulacija sa kolegama iz raznih područja kliničke medicine iz KS i ZE-DO Kantona“, naglašava dr. Burak.

Mašinski fakultet nosilac projekta
FOTO: AVAZ

Rad prikazuje četiri moguća scenarija širenja virusa. U prvom scenariju se govori šta bi se desilo na tlu Bosne i Hercegovine da nikakve mjere nisu preduzete u suzbijanju širenja infekcije. Kako se pokazuje, stanje bi bilo puno gore. Drugi scenarij daje procjenu stanja na tlu Bosne i Hercegovine za slučaj da su inicijalno uvedene restriktivne mjere cijelo vrijeme bile na snazi. Treći scenarij odražava postojeću situaciju u Bosni i Hercegovini u kojoj je mjera ograničenog kretanja i zabrane rada ugostiteljskih i sličnih objekata u međuvremenu ukinuta, a četvrti predstavlja situaciju u kojoj se od 01.08.2020. prethodno ukinute mjere ograničenog kretanja ponovo aktiviraju.

U radu se navodi da je do 08.08.2020. verificirano 13,687 osoba koje su inficirane koronavirusom, od kojih je 5,920 aktivno zaraženih. Mjere koje su uvedene u BiH odgovaraju trećem analiziranom scenariju u radu. Autori navode da bi se u slučaju ponovnog aktiviranja prethodno ukinutih restriktivnih mjera počevši od 01.08.2020. ti brojevi značajno smanjili. To je vrlo jasno demonstrirano na prikazanom grafikonu, gdje je vidljivo da je raspodjela svih praćenih pokazatelja poprimila niže vrijednosti, sa preokrenutim, silaznim trendom.

Značaj ovog rada je potvrđen i od strane jednog od njegovih recezenata prof. dr. Mladena Smoljanovića, uvaženog epidemiologa sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, koji navodi da je u pitanju “izvorni (originalni) znanstveni rad od izuzetnog značaja za buduća planiranja i provedbu zaštitnih mjera, pri čemu se predloženi modeli postupanja mogu primijeniti na čitavom području BiH“.

Rad je nedavno objavljen u naučnom časopisu "Periodicals of Engineering and Natural Science" i može se pregledati na ovom linku "Matemathical modelling and numerical simulations of COVID-19 spreading – example of Bosnia".

Vijest preuzeta iz Avaza, link https://avaz.ba/vijesti/bih/590464/objavljena-analiza-kompjuterske-simulacije-sirenja-pandemije-koronavirusa-u-bih


mef.unsa.ba

Mašinski fakultet tvorac projekta
FOTO: AVAZ

 

Koronavirus (COVID-19)

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 17.03.2020. proglasilo vanredno stanje, odnosno stanje prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronavirusa. Ključna tema je bila epidemija virusa COVID-19 te je doneseno niz važnih odluka.

Sarajevo, 17.03.2020. Nakon vanredne sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koja je održana u ponedjeljak, danas je zasjedala državna vlada, a ključna tema dnevnog reda bila je pandemija koronavirusa.

U skladu s Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini državni ministri danas su proglasili stanje prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronavirusa. Također, dogovoreno je popunjavanje i aktiviranje Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje s obzirom na to da je Vijeće ministara BiH usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje. Prema zakonu Ministarstvo sigurnosti BiH koordinira aktivnosti u planiranju i djelovanju institucija i organa Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite i spašavanja.

Koordinaciono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini formira Vijeće ministara BiH i čine ga devet predstavnika Vijeća ministara BiH, pet predstavnika Vlade RS-a, pet predstavnika Vlade FBiH i dva člana Vlade Brčko distrikta BiH.

Vijeće ministara BiH nadležno je za proglašavanje nastanka i prestanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine, na prijedlog Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ili na zahtjev nadležnih organa entiteta ili Brčko distrikta BiH, koji su već proglasili stanje nesreće na svojoj teritoriji.

Sarajevo, 16.03.2020. Vlada FBiH danas je zasjedala u proširenom sastavu i donijela niz zaključaka vezanih za COVI-19. Ključni zaključak je proglašenje stanja nesreće na teritoriji FBiH

Pripremljeni su određeni zaključci koji će se implementirati u narednom periodu, a neke od najznačajnijih mjera koje su razmatrane su proglašenja stanja nesreće u FBiH zbog koronavirusa, što znači skraćivanje postupaka u djelovanju.

Ključni zaključak je proglašenje stanja nesreće na teritoriji FBiH.

Preporuke za osoblje i učenike

Preporučuje se kućna samoizolacija i praćenje zdravstvenog stanja navedenim osobama bez simptoma u trajanju od 14 dana od zadnjeg dana mogućeg kontakta, koja podrazumjeva i sljedeće:

 • Potrebno je redovite pratiti simptome: povišena temperatura, kašalj, otežano disanje, druge rane
  simptome bolesti kao što su groznica, grlobolja, bolovi u mišićima;
 • Ukoliko se pojave simptomi, nosite medicinsku masku i obavijestite nadležnog kantonalni zavod za
  jdravstvo radi daljnjeg postupanja;
 • Ne ići na posao, u školu/univerzitet, javna mjesta, ne koristiti javni prijevoz i taksi;
 • Osoba u samoizolaciji trebala bi biti u dobro prozračenoj jednokrevetnoj sobi;
 • Ograničite kretanje i minimalizirajte djeljenje prostora. Osigurati da su zajednički prostori (npr. kuhinja,
  kupaonica) dobro prozračeni;
 • Članovi kućanstva trebaju ostati u drugoj prostoriji ili, ako to nije moguće, održavati udaljenost najmanje 1
  m od osobe u samoizolaciji;
 • Ograničiti broj osoba u kontaktu;
 • Izvršite higijenu ruku nakon bilo koje vrste kontakta s osobom u samoizolaciji ili njegove neposredne
  okoline;
 • Higijenu ruku treba obaviti prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon upotrebe toaleta i kad god ruke
  izgledaju prljavo. Ako ruke nisu vidno zaprljane, može se upotrijebiti sredstvo na bazi alkohola (min.69%).
  Za vidno zaprljane ruke higijenu ruku provoditi sapunom i vodom;
 • Prilikom pranja ruka sapunom i vodom poželjna je upotreba papirnih ručnika za jednokratnu upotrebu za
  sušenje ruku. Ako nisu dostupni, koristiti čiste ručnike isključivo za osobu u samoizolaciji;
 • Da bi se ograničilo širenje respiratornog sekreta, osoba u samoizolaciji treba strogo provoditi mjere higijene
  dišnog puta, tj. prekriti usta i nos prilikom kašljanja ili kihanja papirnom maramicom za jednokratnu
  upotrebu. Adekvatno odbaciti upotrebljenu maramicu odmah;
 • Koristiti posteljinu i pribor za jelo namjenjeno isključivo za osobu u samoizolaciji;
 • Svakodnevno očistiti i dezinficirati površine koje se često dodiruju, poput noćnih ormarića, kreveta i ostalog
  namještaja. Za čišćenje najprije treba koristiti sapun ili deterdžent za kućanstvo, a nakon ispiranja treba
  primijeniti uobičajeno dezinfekcijsko sredstvo za kućanstvo (koje sadrži natrijev hipoklorid prema uputi
  proizvođača ili alkohol min.69%);
 • Očistiti i dezinficirati površine kupaonice i WC-a barem jednom dnevno. Za čišćenje treba koristiti sapun ili
  deterdžent za kućanstvo, a nakon ispiranja dezinfekcijsko sredstvo za kućanstvo (koje sadrži natrijev
  hipoklorid prema uputi proizvođača ili alkohol min.69%);
 • Oprati odjeću, posteljinu, ručnike za kupanje itd. u perilici rublja na 60–90 ° C uobičajenim deterdžentom
  za domaćinstvo i dobro ih osušiti. Materijale koje koristi osoba u samoizolaciji, staviti u vrećicu za rublje. Ne
  tresti i izbjegavati izravan dodir kože i odjeće s materijalima;
  Pružatelj zdravstvene usluge telefonski treba dati upute o tome kada i gdje potražiti njegu ukoliko se osoba razboli, koji bi bio najprikladniji način prijevoza, kada i gdje ući u određenu zdravstvenu ustanovu te koje mjere  opreza za suzbijanje infekcije treba slijediti.

Grafički prikaz načina korištenja zaštitnih maski (pdf fajl):  način korištenja zaštitnih maski.

Opće mjere prevencije od respiratornih bolesti

 • Često prati ruke vodom i sapunom (najmanje 20 sekundi) ili koristiti sredstava za čišćenje ruku na bazi
  alkohola (min.69%);
 • Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom –
  baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke;
 • Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama;
 • Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu (razmak od
  1m);
 • Svakodnevno očistiti i dezinficirati površine koje se često dodiruju. Očistiti i dezinficirati površine kupaonice
  i WC-a barem jednom dnevno;

Preporuke su podložne promjenama i usklađivat će se prema trenutnoj epidemiološkoj situaciji.
Izvor: WHO

EMIS tele-škola

Obavještavaju se sve osnovne i srednje škole da je 'EMIS Development team' (implementator sustava EMIS) u završnoj fazi izgradnje novog pod-sustava EMIS tele-skola. U svezi s tim, dajemo sljedeću

O B A V I J E S T

U svjetlu novih saznanja o opasnosti širenja corona virusa (COVID-19) i sasvim moguće pandemije, 'EMIS development team' je odlučio kreirati novi pod-sustav koji omogućava izvođenje nastave kompletno on-line. Naime, u slučaju da se širenje virusa nastavi i prenese na BiH, moglo bi doći do preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i odluke obrazovnih vlasti da se izvođenje nastave do daljnjeg prekine. U tom slučaju bi moglo doći do ogromnih poremećaja u obrazovnom procesu te bi mogućnost izvođenja nastave on-line bio adekvatan, ali i poželjan odgovor na tu novu situaciju. Uzimajući u obzir da je većina nastavnog osoblja već upoznata i uključena u školski sustav EMIS, da već imaju registrirane profile i pristupne podatke i da su ovladali svim njegovim procedurama, taj novi sustav ne bi zahtijevao veliku pripremu za njegovo aktiviranje. S druge strane, veliki procent učenika koristi mobitele, ima kučna računala i pristup Internetu i to je činjenica koja daje realnost ovom novom projektu. Učenici i njihovi roditelji već imaju svoje profile u sustavu EMIS, a razrednici mogu kreirati nove za one koji to još nemaju.

 

EMIS tele-skola, kako smo nazvali novi sustav, omogućuje učiteljima, nastavnicima i profesorima kreiranje nastavnih lekcija sa tekstualnim i multimedijalnim sadržajima u skladu sa nastavnim planovima i programima i omogućuju ih na uvid i učenje odabranim odjelima, odnosno učenicima.

Svaka lekcija ima mogućnost postavljanja i domačih zadataka, kao i interaktivnih on-line kvizova sa pitanjima i sadržajem u skladu sa nastavnom jedinicom koja se obrađuje. Učenici pristupaju učenju prezentiranog nastavnog sadržaja i nakon njegovog usvajanja pokreću on-line kviz i odgovaraju na postavljena pitanja.

Svaki kreirani kviz se može i ocjenjivati, a rezultati koje su učenici ostvarili se automatski pohranjuju i arhiviraju.

Postojeći sustav EMIS e-Dnevnik, koji je naišao na veliku podršku i osnovnih i srednjih škola, se idealno uklapa u ovaj novi projekt jer omogućuje ocjenjivanje učenika iz novog sustava tele-skola, u potpunosti on-line. Time se kompletan nastavni proces zaokružuje, a da učenici nisu ni pristupili školskom objektu.

Više o ovom novom dodatku Integralnom obrazovnom sustavu EMIS u idućim danima.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

EMIS WEB | powered by QSS Virtual Cloud | ver. 5.5.0, zadnja izmjena 28.08.2018. - hr | developed by © 2021 SB